Środkowoeuropejskie studia historyczne

Środkowoeuropejskie studia historyczne

Środkowoeuropejskie studia historyczne - kierunek studiów

Pogranicze to przestrzeń, która fascynuje specjalistów wielu dziedzin: historyków, socjologów, językoznawców. To na styku kultur, grup społecznych i państw możemy obserwować wciąż żywe procesy społeczne, ślady przenikania się wpływów decydujące o tożsamości danego regionu, postawy ilustrujące podejście mieszkańców do antynomii swój-obcy, peryferie-centrum. Obserwacja pogranicza daje do zrozumienia jak płynne i jak nieszczelne potrafią być granice tego, co zwykliśmy rozumieć jako zespół cech wspólnych dla zbiorowości żyjącej pod jedną flagą i jednym godłem. Okazuje się bowiem, że odpowiednio częste i rozłożone w czasie kontakty z inną nacją mogą wpłynąć na schematy naszych zachowań lub zasiać nasze cechy na pozornie obcym gruncie. Dlatego też zgłębianie historii z ponadnarodowej perspektywy, rozszerzonej o dzieje, obyczaje i język krajów innych, niż ojczysty, może być szczególnie pouczającym i inspirującym doświadczeniem. Nie bez przyczyny bowiem funkcjonujemy na co dzień w przestrzeni porządkowanej takimi nazwami jak Europa Wschodnia, Europa Zachodnia czy kraje bałkańskie czy państwa Beneluksu – geograficzni sąsiedzi są skazani na dzielenie ze sobą dziejowych doświadczeń a interpretowanie ich losów w zbiorowym kontekście dostarcza nowych odkryć historykom. Nie inaczej ma się kwestia krajów Europy Środkowej, Polski, Czech i Słowacji – bliskich ze względu na język, historię i przemiany społeczne, ale w zbiorze podobieństw wciąż pozostających indywidualnościami.

Jeśli jesteś pasjonatem historii i chciałbyś poznawać ją w szerszej, ponadlokalnej perspektywie, rejon Europy Środkowej uważasz za szczególnie fascynujący i chciałbyś przyjrzeć się mu pod kątem socjologicznym, politycznym i kulturowym, uwzględniając współczesne kierunki rozwoju państw leżących w tej części świata a zgłębianie tematyki historycznej chciałbyś uzupełnić o naukę języków obcych – czeskiego i słowackiego – studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Swoją podróż przez trzy kraje zaangażowane w prowadzenie tego historyczno-językowego kursu, rozpoczniesz od zapoznania się z dziejami i historiografią Europy Środkowej. Dowiesz się jakie wydarzenia historyczne nadawały bieg rozwojowi państw ulokowanych w tej części świata i jaki wpływ miały one na współczesny charakter społeczeństw, gospodarki i polityki. Weźmiesz udział w lektoratach z języka czeskiego i słowackiego, poznasz różne podejścia metodologiczne, stosowane w procesie interpretowania wydarzeń historycznych. Przyjrzysz się specyfice pogranicza, jako przestrzeni najbardziej dynamicznych i wciąż żywych przemian społecznych i językowych, nauczysz się interpretować źródła i zabytki kultury oraz celnie odczytywać konteksty kulturowe Czech i Słowacji. W Twojej optyce naukowej znajdą się wszystkie aspekty historycznego rozwoju państw Europy Środkowej: historia polityczna, historia gospodarcza, historia kultury czy historia wojskowości. Zdobędziesz warsztat naukowy historyka-badacza i przygotujesz się do eksplorowania dziedziny jako samodzielny naukowiec lub członek zespołów naukowo-badawczych.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne? Zaplecze historyczne, kulturowe i językowe zgromadzone podczas studiów pozwoli Ci na podjęcie zatrudnienia w każdym z państw partnerskich projektu: w Polsce, w Czechach oraz na Słowacji. Na rynku pracy wyróżnisz się jako absolwent posiadający wiedzę, którą trudno zdobyć podczas standardowych studiów historycznych – wieloaspektową, uwzględniającą wspólnotę cywilizacyjną i dziejową trzech krajów Europy Środkowej. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika instytucji kultury nastawionych na upowszechnianie wiedzy historycznej, takich jak muzea, domy kultury, parki wiedzy historycznej i skanseny. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji będziesz mógł spróbować swoich sił w roli przewodnika lub pilota wycieczek – umożliwią Ci to rozwinięte kompetencje lingwistyczne w zakresie języka czeskiego i słowackiego oraz bogata wiedza o regionach Polski, Czech i Słowacji. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne, bardzo często decydują się również na karierę badacza naukowego, wiążąc swoje dalsze losy z instytutami badawczymi, działającymi przy uczelniach i instytucjach historycznych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na społeczeństwo środkowoeuropejskie studia historyczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Środkowoeuropejskie studia historyczne jest średnia ocen ze studiów I stopnia

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek środkowoeuropejskie studia historyczne prowadzony jest przez:

Wydział Nauk Społecznych UŚ

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując środkowoeuropejskie studia historyczne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historycznych dziejów Europy Środkowej
 • historii historiografii Europy Środkowej
 • kluczowych wydarzeń historycznych, które nadawały bieg rozwojowi państw Europy Środkowej oraz wpływu, jaki miały one na współczesny charakter społeczeństw, gospodarki i polityki
 • specyfiki pogranicza, jako przestrzeni najbardziej dynamicznych i wciąż żywych przemian społecznych i językowych
 • interpretowania źródeł i zabytków kultury
 • odczytywania kontekstów kulturowych Czech i Słowacji
 • historii politycznej, historii gospodarczej, historii kultury oraz historii wojskowości państw Europy Środkowej
 • specyfiki pracy naukowej historyka-badacza
 • umiejętności posługiwania się językiem czeskim oraz językiem słowackim w mowie i piśmie

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne?

Absolwent kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista z zakresu wspólnoty cywilizacyjnej i dziejowej trzech krajów Europy Środkowej
 • pracownik instytucji kultury nastawionych na upowszechnianie wiedzy historycznej, takich jak muzea, domy kultury, parki wiedzy historycznej i skanseny
 • przewodnik lub pilot wycieczek
 • samodzielny badacz naukowy lub członek zespołów naukowo-badawczych, działających przy uniwersytetach i instytucjach historycznych
 • tłumacz

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

Komentarze (0)