Środkowoeuropejskie studia historyczne

Środkowoeuropejskie studia historyczne

Dodaj do ulubionych

Środkowoeuropejskie studia historyczne - kierunek studiów

Pogranicze to przestrzeń, która fascynuje specjalistów wielu dziedzin: historyków, socjologów, językoznawców. To na styku kultur, grup społecznych i państw możemy obserwować wciąż żywe procesy społeczne, ślady przenikania się wpływów decydujące o tożsamości danego regionu, postawy ilustrujące podejście mieszkańców do antynomii swój-obcy, peryferie-centrum. Obserwacja pogranicza daje do zrozumienia jak płynne i jak nieszczelne potrafią być granice tego, co zwykliśmy rozumieć jako zespół cech wspólnych dla zbiorowości żyjącej pod jedną flagą i jednym godłem. Okazuje się bowiem, że odpowiednio częste i rozłożone w czasie kontakty z inną nacją mogą wpłynąć na schematy naszych zachowań lub zasiać nasze cechy na pozornie obcym gruncie. Dlatego też zgłębianie historii z ponadnarodowej perspektywy, rozszerzonej o dzieje, obyczaje i język krajów innych, niż ojczysty, może być szczególnie pouczającym i inspirującym doświadczeniem. Nie bez przyczyny bowiem funkcjonujemy na co dzień w przestrzeni porządkowanej takimi nazwami jak Europa Wschodnia, Europa Zachodnia czy kraje bałkańskie czy państwa Beneluksu – geograficzni sąsiedzi są skazani na dzielenie ze sobą dziejowych doświadczeń a interpretowanie ich losów w zbiorowym kontekście dostarcza nowych odkryć historykom. Nie inaczej ma się kwestia krajów Europy Środkowej, Polski, Czech i Słowacji – bliskich ze względu na język, historię i przemiany społeczne, ale w zbiorze podobieństw wciąż pozostających indywidualnościami.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś pasjonatem historii i chciałbyś poznawać ją w szerszej, ponadlokalnej perspektywie, rejon Europy Środkowej uważasz za szczególnie fascynujący i chciałbyś przyjrzeć się mu pod kątem socjologicznym, politycznym i kulturowym, uwzględniając współczesne kierunki rozwoju państw leżących w tej części świata a zgłębianie tematyki historycznej chciałbyś uzupełnić o naukę języków obcych – czeskiego i słowackiego – studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Swoją podróż przez trzy kraje zaangażowane w prowadzenie tego historyczno-językowego kursu, rozpoczniesz od zapoznania się z dziejami i historiografią Europy Środkowej. Dowiesz się jakie wydarzenia historyczne nadawały bieg rozwojowi państw ulokowanych w tej części świata i jaki wpływ miały one na współczesny charakter społeczeństw, gospodarki i polityki. Weźmiesz udział w lektoratach z języka czeskiego i słowackiego, poznasz różne podejścia metodologiczne, stosowane w procesie interpretowania wydarzeń historycznych. Przyjrzysz się specyfice pogranicza, jako przestrzeni najbardziej dynamicznych i wciąż żywych przemian społecznych i językowych, nauczysz się interpretować źródła i zabytki kultury oraz celnie odczytywać konteksty kulturowe Czech i Słowacji. W Twojej optyce naukowej znajdą się wszystkie aspekty historycznego rozwoju państw Europy Środkowej: historia polityczna, historia gospodarcza, historia kultury czy historia wojskowości. Zdobędziesz warsztat naukowy historyka-badacza i przygotujesz się do eksplorowania dziedziny jako samodzielny naukowiec lub członek zespołów naukowo-badawczych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne? Zaplecze historyczne, kulturowe i językowe zgromadzone podczas studiów pozwoli Ci na podjęcie zatrudnienia w każdym z państw partnerskich projektu: w Polsce, w Czechach oraz na Słowacji. Na rynku pracy wyróżnisz się jako absolwent posiadający wiedzę, którą trudno zdobyć podczas standardowych studiów historycznych – wieloaspektową, uwzględniającą wspólnotę cywilizacyjną i dziejową trzech krajów Europy Środkowej. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika instytucji kultury nastawionych na upowszechnianie wiedzy historycznej, takich jak muzea, domy kultury, parki wiedzy historycznej i skanseny. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji będziesz mógł spróbować swoich sił w roli przewodnika lub pilota wycieczek – umożliwią Ci to rozwinięte kompetencje lingwistyczne w zakresie języka czeskiego i słowackiego oraz bogata wiedza o regionach Polski, Czech i Słowacji. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne, bardzo często decydują się również na karierę badacza naukowego, wiążąc swoje dalsze losy z instytutami badawczymi, działającymi przy uczelniach i instytucjach historycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na społeczeństwo środkowoeuropejskie studia historyczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Środkowoeuropejskie studia historyczne jest średnia ocen ze studiów I stopnia

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Środkowoeuropejskie studia historyczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując środkowoeuropejskie studia historyczne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historycznych dziejów Europy Środkowej
 • historii historiografii Europy Środkowej
 • kluczowych wydarzeń historycznych, które nadawały bieg rozwojowi państw Europy Środkowej oraz wpływu, jaki miały one na współczesny charakter społeczeństw, gospodarki i polityki
 • specyfiki pogranicza, jako przestrzeni najbardziej dynamicznych i wciąż żywych przemian społecznych i językowych
 • interpretowania źródeł i zabytków kultury
 • odczytywania kontekstów kulturowych Czech i Słowacji
 • historii politycznej, historii gospodarczej, historii kultury oraz historii wojskowości państw Europy Środkowej
 • specyfiki pracy naukowej historyka-badacza
 • umiejętności posługiwania się językiem czeskim oraz językiem słowackim w mowie i piśmie

Jak wyglądają studia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne?

 

1. Typ i tryb studiów

Środkowoeuropejskie studia historyczne to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek środkowoeuropejskie studia historyczne, zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych, historycznych oraz kulturoznawczych. Program nauczania na powyższych studiach zakłada realizacje wielu ciekawych i rozwijających zajęć, powiązanych z tą tematyką. Aktualny plan zajęć oraz oferta modułów specjalizacyjnych została zamieszczona na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Absolwenci kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne będą posiadać szereg umiejętności praktycznych, które wyróżnią ich na współczesnym, wymagającym rynku pracy. W czasie licznych warsztatów praktycznych, studenci nauczą się analizowania wybranych zjawisk historycznych, kulturowych i społecznych. Ponadto, rozwiną zdolności badawcze i poznają zasady tworzenia prac naukowych oraz profesjonalnych wystąpień publicznych. Program nauczania zakłada realizacje lektoratów z wybranych języków obcych, których znajomość zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia drugiego stopnia na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry i zakończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek środkowoeuropejskie studia historyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne?

Absolwent kierunku środkowoeuropejskie studia historyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • specjalista z zakresu wspólnoty cywilizacyjnej i dziejowej trzech krajów Europy Środkowej
 • pracownik instytucji kultury nastawionych na upowszechnianie wiedzy historycznej, takich jak muzea, domy kultury, parki wiedzy historycznej i skanseny
 • przewodnik lub pilot wycieczek
 • samodzielny badacz naukowy lub członek zespołów naukowo-badawczych, działających przy uniwersytetach i instytucjach historycznych
 • tłumacz

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

Komentarze (0)