Ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona i kształtowanie środowiska studia – kierunek studiów

Przyszło nam żyć w czasach dynamicznie rozwijającego się przemysłowej działalności człowieka. Ogrom fabryk nie wątpliwie przyczynia się poprzez wytwarzane produkty do znacznego ułatwienia ludzkiego życia, jednak niestety wytwarzane przez nie zanieczyszczenia powietrza i gazy cieplarniane nie pozostają obojętne dla otaczającego nas środowiska naturalnego. Studia na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska są adresowane do najbardziej zainteresowanych tematyką przyrodniczą krążącą wokół zagadnień związanych z działalnością prewencyjną w obszarze środowiska. Jeśli jesteś przyszłym studentem, który wciąż nie może się zdecydować na obranie konkretnej ścieżki kształcenia, a co za tym idzie, także i zawodu, a dobro środowiska naturalnego nigdy nie było ci obojętne, ponadto czujesz się emocjonalnie związany z naturą, to studia na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska mogą być początkiem wspaniałej przygody zagłębiania interesujących cię zagadnień i zadowolenia z pracy w wymarzonym zawodzie! 

Jaką wiedzę i umiejętności będziesz miał okazję przyswoić na studiach na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska? Przygodę ze studiami rozpoczniesz od przypomnienia sobie znanych już zagadnień biologicznych i chemicznych, co będzie stanowiło dobrą podstawę pod rozwój i pogłębianie kolejnych umiejętności. Zrozumiesz panującą na świecie różnorodność biologiczną i optymalne warunki życia każdego z ekosystemów, co pozwoli ci na ocenę wpływu poszczególnych substancji chemicznych i innych produktów ubocznych działalności ludzkiej na zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Nauczysz się racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska, aby nie dopuścić do sytuacji, w której całe lasy palmowe zostaną wycięte w celu wyprodukowania niezwykle szkodliwego oleju. Nauczysz się również odnawiania niektórych zniszczonych już terenów.

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę jako absolwent studiów na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska? Wybór, przed którym być może wkrótce staniesz, będzie niezwykle szeroki – bowiem liczba placówek zajmujących się ochroną ekosystemu wciąż rośnie, a fabryki zmuszone koniecznością wdrażania odpowiednich działań ograniczających emisję szkodliwych dla środowiska produktów ubocznych ich pracy potrzebują konsultacji specjalistów. Jeśli zależy ci na codziennym obcowaniu z naturą i bezpośrednim nadzorem terenów przyrodniczych, zatrudnisz się w parkach narodowych i krajobrazowych oraz gospodarstwach agroturystycznych i ekoturystycznych. Jeśli natomiast od zawsze chciałeś zostać naukowcem, znajdziesz pracę w laboratoriach naukowych i stacjach sanitarno – epidemiologicznych. Ponadto gruntowne przeszkolenie geograficzne zdobyte w trakcie studiów pozwoli ci objąć stanowisko w biurach podróży, centrach edukacji ekologicznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej, gdzie zza biurka będziesz czuwać nad prawidłowością wdrażanych działań prewencyjnych. 

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska, na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, biologia, chemia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad zrównoważonego rozwoju 
 • racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
 • wpływu działalności przemysłowej człowieka na ekosystem
 • bioróżnorodności 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona i kształtowanie środowiska

Absolwent kierunku ochrona i kształtowanie środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • centrach edukacji ekologicznej
 • proekologicznych organizacjach i fundacjach
 • stacjach sanitarno-epidomiologicznych
 • biurach podróży
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • gospodarstwach agroturystycznych i ekoturystycznych
 • własna działalności gospodarcza w przemyśle turystycznym

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Komentarze (0)