Ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona i kształtowanie środowiska

Ochrona i kształtowanie środowiska studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Przyszło nam żyć w czasach dynamicznie rozwijającego się przemysłowej działalności człowieka. Ogrom fabryk nie wątpliwie przyczynia się poprzez wytwarzane produkty do znacznego ułatwienia ludzkiego życia, jednak niestety wytwarzane przez nie zanieczyszczenia powietrza i gazy cieplarniane nie pozostają obojętne dla otaczającego nas środowiska naturalnego. Studia na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska są adresowane do najbardziej zainteresowanych tematyką przyrodniczą krążącą wokół zagadnień związanych z działalnością prewencyjną w obszarze środowiska. Jeśli jesteś przyszłym studentem, który wciąż nie może się zdecydować na obranie konkretnej ścieżki kształcenia, a co za tym idzie, także i zawodu, a dobro środowiska naturalnego nigdy nie było ci obojętne, ponadto czujesz się emocjonalnie związany z naturą, to studia na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska mogą być początkiem wspaniałej przygody zagłębiania interesujących cię zagadnień i zadowolenia z pracy w wymarzonym zawodzie! 

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności będziesz miał okazję przyswoić na studiach na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska? Przygodę ze studiami rozpoczniesz od przypomnienia sobie znanych już zagadnień biologicznych i chemicznych, co będzie stanowiło dobrą podstawę pod rozwój i pogłębianie kolejnych umiejętności. Zrozumiesz panującą na świecie różnorodność biologiczną i optymalne warunki życia każdego z ekosystemów, co pozwoli ci na ocenę wpływu poszczególnych substancji chemicznych i innych produktów ubocznych działalności ludzkiej na zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Nauczysz się racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska, aby nie dopuścić do sytuacji, w której całe lasy palmowe zostaną wycięte w celu wyprodukowania niezwykle szkodliwego oleju. Nauczysz się również odnawiania niektórych zniszczonych już terenów.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę jako absolwent studiów na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska? Wybór, przed którym być może wkrótce staniesz, będzie niezwykle szeroki – bowiem liczba placówek zajmujących się ochroną ekosystemu wciąż rośnie, a fabryki zmuszone koniecznością wdrażania odpowiednich działań ograniczających emisję szkodliwych dla środowiska produktów ubocznych ich pracy potrzebują konsultacji specjalistów. Jeśli zależy ci na codziennym obcowaniu z naturą i bezpośrednim nadzorem terenów przyrodniczych, zatrudnisz się w parkach narodowych i krajobrazowych oraz gospodarstwach agroturystycznych i ekoturystycznych. Jeśli natomiast od zawsze chciałeś zostać naukowcem, znajdziesz pracę w laboratoriach naukowych i stacjach sanitarno – epidemiologicznych. Ponadto gruntowne przeszkolenie geograficzne zdobyte w trakcie studiów pozwoli ci objąć stanowisko w biurach podróży, centrach edukacji ekologicznej oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej, gdzie zza biurka będziesz czuwać nad prawidłowością wdrażanych działań prewencyjnych. 

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska, na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, biologia, chemia. 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad zrównoważonego rozwoju 
 • racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
 • wpływu działalności przemysłowej człowieka na ekosystem
 • bioróżnorodności 

Jak wyglądają studia na specjalizacji ochrona i kształtowanie środowiska?

 

1. Typ i tryb studiów

Specjalizacja ochrona i kształtowanie środowiska jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższej specjalizacji będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę na temat ekologii, ochrony środowiska naturalnego oraz szeroko pojętych nauk technicznych i biologicznych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów, powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Geologia, hydrogeologia i geomorfologia
 • Oczyszczanie wody
 • Monitoring środowiska
 • Ekonomika i finanse w ochronie środowiska

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów, realizowanych na specjalizacji ochrona i kształtowanie środowiska, zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się zarządzać przyrodą oraz środowiskiem naturalnym. Co więcej, poznasz zasady projektowania i planowania projektów z zakresu ekologii czy gospodarki wodnej. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać zaawansowane narzędzia czy programy informatyczne. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji ochrona i kształtowanie środowiska będą trwały cztery lata, czyli osiem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku ochrona i kształtowanie środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona i kształtowanie środowiska

Absolwent kierunku ochrona i kształtowanie środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • centrach edukacji ekologicznej
 • proekologicznych organizacjach i fundacjach
 • stacjach sanitarno-epidomiologicznych
 • biurach podróży
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • gospodarstwach agroturystycznych i ekoturystycznych
 • własna działalności gospodarcza w przemyśle turystycznym

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Komentarze (0)