Automatyka i robotyka - Zielona Góra

Automatyka i robotyka - Zielona Góra

Automatyka i robotyka studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Studia techniczne na kierunku automatyka i robotyka to w dzisiejszych czasach jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków ostatnich lat. Zastosowanie automatyki i robotyki jest bowiem nieograniczone. To na niej opiera się funkcjonowanie systemów wentylacyjnych, nawadniających czy sygnalizacyjnych. Jest ona wszechobecna w przemyśle samochodowym, okrętowym, lotniczym czy zbrojeniowym, a także w budownictwie, medycynie, transporcie, energetyce czy rolnictwie. Automatyczne sterowanie urządzeniami i proces technologiczny  to kwestie, które w dobie cyfryzacji i zmechanizowania są niezwykle istotne i prowadzą do rozwoju życia człowieka. 

Kandydaci na tego typu studia inżynierskie muszą doskonale radzić sobie z przedmiotami ścisłymi. Matematyka i fizyka są podstawą zrozumienia świata z pogranicza automatyki, telekomunikacji czy elektrotechniki. Predyspozycje matematyczne jednak nie wystarczą. Musisz być także jednostką twórczą, która w kreatywny sposób podejdzie do tematu robotyki i automatyki. Nie zapomnij śledzić na bieżąco rozwoju technologicznego, który tak prężnie następuje w XXI wieku.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek automatyka i robotyka w Zielonej Górze możesz realizować na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia zapewnia rzetelne, interdyscyplinarne wykształcenie, które przekłada się na wykształcenie predyspozycji niezwykle istotnych w pracy zawodowej.

Program kształcenia bazuje na wiadomościach z zakresu matematyki i fizyki zwłaszcza. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, modelowanie i symulacja, podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, oprogramowanie użytkowe w systemie Linux, diagnostyka procesów przemysłowych, systemy czasu rzeczywistego, napędy precyzyjne i roboty przemysłowe, oprogramowanie aparatury pomiarowo-sterującej i wiele innych.

Praca po studiach

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak automatyka i robotyka to jedne z najbardziej nowoczesnych i potrzebnych dziedzin nauki. Zapotrzebowanie na specjalistów jest bardzo duże, dlatego abiturienci studiów technicznych w tym zakresie nie mogą narzekać na brak ofert pracy. Absolwenci mają wiedzę odnoszącą się do projektowania, przebiegu procesów technologicznych, jakości produkcji i bezpieczeństwa budynków i tym podobne. 

Studenci przygotowywani są do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, małych i średnich firmach, które świadczą usługi z zakresu projektowania, serwisu, eksploatacji i wdrożeń systemów automatyki i robotyki, firmach produkujących informatyczne systemy sterowania i zarządzania, w przedsiębiorstwach, które wprowadzają automatyzację i robotyzację do procesów wytwórczych i wiele innych.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i robotyka w Zielonej Górze?

     Studia w Zielonej Górze na kierunku automatyka i robotyka są niezwykle prestiżowe i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony kandydatów. Z tego powodu musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych, by zapewnić sobie wysoką pozycję na liście przyjętych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdują się matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia. Pamiętaj także o obowiązkowych przedmiotach maturalnych takich jak język polski, język obcy nowożytny i matematyka.

      

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i robotyka w Zielonej Górze?

     Uczelnie w Zielonej Górze dążą do komfortu studentów. Właśnie dlatego studia na kierunku automatyka i robotyka możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli myślałeś o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce, którą uzupełnisz wieloma godzinami praktyki zawodowej, idealnym rozwiązaniem będą studia dzienne. Jeśli jednak z jakichkolwiek powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie stacjonarnie, rozważ tryb zaoczny i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne. 
     Matematyka i fizyka stanowią fundament programu kształcenia na studiach inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: 
     • odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne,
     • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej,
     • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
     • bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii,
     • metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich,
     • algebra liniowa z geometrią analityczną
     • i wiele innych.
     Studenci mogą ukierunkować swoje zainteresowania w zakresie konstruowania nowoczesnych maszyn i urządzeń lub wykorzystywania systemów komputerowych w sterowaniu produkcją, w oparciu również o sztuczną inteligencję. Absolwenci zajmują się projektowaniem i nadzorowaniem zautomatyzowanego systemu wytwarzania i montażu, a także monitorowaniem procesów technologicznych i systemów wytwórczych. Na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze warto śledzić informacje odnoszące się do specjalności, ponieważ utworzenie się którejś z nich zależy od zainteresowania studentów. Tymczasem warto zainteresować się specjalizacją automatyka przemysłowa lub przemysłowe systemy automatyki i robotyki.
     Absolwenci zyskują umiejętności, które pozwalają im projektować, uruchamiać czy eksploatować nowoczesne i klasyczne układy oraz systemy automatyki w zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych. Zyskują wiedzę odnoszącą się do komputerowych systemów automatyki, systemów diagnostyki, sztucznej inteligencji, budowy elementów i urządzeń automatyki. Wiedza z zakresu robotyki, algorytmów, informatyki, elektroniki i mechaniki wpłynie jedynie z korzyścią na postać abiturienta studiów technicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
      

     Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka w Zielonej Górze?

     Studia w Zielonej Górze na kierunku automatyka i robotyka podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim. Zapewniają rzetelne wykształcenie, niezwykle cenne w pracy zawodowej, którą możesz rozpocząć tuż po zakończeniu tego etapu.
     Studia drugiego stopnia trwają trzy semestry i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniają tym samym tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym. Warto zaznaczyć, że mogą je realizować także absolwenci pokrewnych kierunków inżynierskich, którzy mają już tytuł inżyniera lub magistra inżyniera i podstawowe wiadomości mieszczące się w sferze zainteresowań automatyki i robotyki.
      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek automatyka i robotyka w Zielonej Górze?

     Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak automatyka i robotyka są uważane za najbardziej przyszłościowe ostatnich lat. Dzięki studiom technicznym w tym zakresie studenci mogą konstruować nowoczesne maszyny i urządzenia oraz wykorzystywać systemy komputerowe w sterowaniu produkcją. Niejednokrotnie wykorzystują przy tym sztuczną inteligencję. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
     • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych?
     • Czy przedmioty z zakresu nauk ścisłych nie sprawiają Ci problemów?
     • Czy jesteś jednostką twórczą, a swoją kreatywność chcesz wykorzystywać przy pomocy nowości technicznych i kreując nowe technologie?
     Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Obowiązkowo musisz zdać język polski, język obcy nowożytny i matematykę. Warto pomyśleć także o przedmiotach dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym, takich jak fizyka i astronomia, chemia, matematyka, informatyka. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci zapewniają sobie najwyższe wyniki i mają pewne miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Astronomicznej czy w Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. 
     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze
      

     Jaka praca po kierunku automatyka i robotyka w Zielonej Górze?

     Studia inżynierskie w Zielonej Górze w zakresie automatyki i robotyki kreuje najlepszych specjalistów. Absolwenci pracują jako projektanci systemów sterowania, projektanci systemów wbudowanych, projektanci systemów automatyzacji, inżynierowie serwisu, inżynierowie utrzymania ruchu, inżynierowie do spraw techniczno-handlowych, inżynierowie systemów wizyjnych, programiści programowalnych sterowników logicznych, inżynierowie systemów zrobotyzowanych, programiści robotów przemysłowych. 
     Abiturienci zdobywają zatrudnienie w firmach produkujących informatyczne systemy sterowania i zarządzania, przedstawicielstwach wprowadzających automatyzację i robotyzację do procesów wytwarzania, przedstawicielstwach technicznych, serwisowych i handlowych firm, które produkują i sprzedają elementy, urządzenia i układy automatyki i robotyki, przedstawicielstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, zajmujących się głównie sferą z sektora elektrotechnicznego, elektronicznego, chemicznego, maszynowego, przetwórstwa materiałów, spożywczego i ochrony środowiska, w małych i średnich firmach świadczących usługi z zakresu projektowania, serwisu, eksploatacji i wdrożeń systemów automatyki i robotyki. 
     Kierunek automatyka i robotyka w Zielonej Górze oferuje interesujące możliwości pracy dla inżynierów, którzy zajmują się projektowaniem i nadzorowaniem zautomatyzowanych systemów wytwarzania i montażu, a także monitorowaniem procesów technologicznych i systemów wytwórczych. Rośnie zapotrzebowanie przemysłu na ekspertów, którzy potrafią projektować, uruchamiać i eksploatować nowoczesne systemy automatyki i radzą sobie z instalacją i obsługą zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, zwłaszcza tych, które wyposażone są w roboty przemysłowe. Atutami w pracy jest wiedza z zakresu automatyki, robotyki i informatyki, czyli najbardziej innowacyjnych nauk XXI wieku.
      

     Jakie opinie mają studia na kierunku automatyka i robotyka w Zielonej Górze?

     Studia inżynierskie z zakresu automatyki i robotyki uchodzą za niezwykle prestiżowe, dzięki czemu ich popularność wzrasta.

     Karolina, studentka drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

     Robotyzacja współczesnej rzeczywistości jest wszechobecna, a technologia nieustannie idzie do przodu. Właśnie dlatego zdecydowałam się na te studia. Bardzo polecam!

     KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

     energetyka
     grafika
     Rozwiń

     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)