Architektura wnętrz - Katowice i woj. śląskie

Architektura wnętrz - Katowice i woj. śląskie

Architektura wnętrz - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

Architektura wnętrz

Odkryj kierunek Architektura wnętrz w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura wnętrz studia Katowice | woj. śląskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Jeśli masz smykałkę do projektowania wnętrz wszelkiego rodzaju, lubisz planować rozkład każdego pomieszczenia, a niejednokrotnie w głowie masz także potrzebne dodatki, które rozświetlą i urozmaicą wszelkie wnętrza, tworząc z nich dzieło sztuki, architektura wnętrz może być idealnym kierunkiem dla Ciebie. Nie ulega wątpliwości, że są to studia dla osób z dozą fantazji i artystycznego zamysłu. Jeśli marzysz o zabawie w projektanta, który tworzy miejsca dla ludzi, zastanów się nad studiami architektonicznymi.
Architektura wnętrz może uchodzić za studia architektoniczne w Katowicach. Historia sztuki i podstawy rysunku to ważne kwestie, którymi kandydaci na tego typu kierunek powinni się interesować, a przede wszystkim mieć do nich predyspozycje. Pamiętaj jednak, że studia architektoniczne wiążą się także z naukami ścisłymi, dlatego matematyka czy fizyka nie mogą być Ci obce, jeśli kolejne etapy edukacji chcesz pokonać gładko i bez komplikacji.
 

Program studiów i gdzie studiować

Program kształcenia studiów na kierunku architektura wnętrz przewiduje szereg najważniejszych przedmiotów, które przysłużą się w wykreowaniu z przyszłych kandydatów ekspertów w branży architektonicznej z naciskiem na projektowanie wnętrz. Bardzo ważne są oczywiście umiejętności rysunkowe, bez których na tego typu kierunek na pewno się nie dostaniesz. W trakcie studiów jednak warsztat rysunkowy jest rozwijany, by przysłużył się konkretnym celom. Nie zabraknie także malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania czy zieleni w architekturze. W zależności od specyfiki uczelni możesz także spodziewać się najważniejszych treści z zakresu geometrii, budownictwa ogólnego czy technologii informacyjnej.
Kierunek architektura wnętrz w Katowicach i Gliwicach możesz realizować przede wszystkim na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Pamiętaj o tym, że uczelnie te kładą nacisk na różne kwestie, dlatego przed ostatecznym wyborem zastanów się, która oferta jest dla Ciebie korzystniejsza, porównując siatki zajęć na stronach poszczególnych placówek zajmujących się kształcenia wyższym.
 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku architektura wnętrz posiadają gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie, jak również mają rozwiniętą wrażliwość plastyczną i kreatywność. Z tego powodu bez problemu znajdują zatrudnienie, które pozwoli im projektować i aranżować wnętrza, współpracować z przedstawicielami innych dziedzin technicznych i wykonywać zlecane projekty. Praca projektowa odnosi się nie tylko do architektury wnętrz, ale i kształtowania kolorystyki i oświetlenia, doboru mebli, organizowania wystaw i planowania ekspozycji zarówno w sferze użytkowej, jak i kulturowej.
Abiturienci niejednokrotnie otwierają własną działalność gospodarczą, ale pracują także w agencjach reklamowych, biurach projektowych, pracowniach architektonicznych, agencjach designerskich czy firmach budowlano-architektonicznych. Możliwości jest bardzo wiele, jeśli tylko masz na siebie pomysł i chcesz budować swoją karierę w sferze architektury wnętrz.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura wnętrz w Katowicach i Gliwicach?

Rekrutacja na kierunku architektura wnętrz, podobnie jak na ogólnych studiach architektonicznych, kładzie nacisk na egzamin wstępny z zakresu rysunku. Bardzo ważne jest także przedstawienie swojego portfolio, czyli teczki z najlepszymi pracami.
Egzaminy maturalne mogą wzmocnić Twoją pozycję wśród kandydatów na studia, dlatego warto postarać się o jak najlepsze wyniki, najlepiej na poziomie rozszerzonym, z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, historia sztuki, historia. Szczegółowe informacje odnoszące się do egzaminów wstępnych, znajdziesz na stronie poszczególnych uczelni w Katowicach i woj. śląskim.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 15.10.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 15.10.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stacjonarne:
bezpłatne (limit:)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach stacjonarne:
6500 zł
niestacjonarne:
6200 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

W zależności od specyfiki uczelni, studia w Katowicach na kierunku architektura wnętrz można realizować w sposób stacjonarny lub niestacjonarny. Uczelnie w Katowicach i Gliwicach pragną zadbać o komfort studiowania, stąd możliwość wyboru trybu dziennego lub zaocznego. Jeśli z jakichś powodów regularne studiowanie koliduje Ci z obowiązkami w trakcie tygodnia, warto rozważyć studia niestacjonarne. Pamiętaj jednak, że tryb weekendowy nawet na uczelniach publicznych jest płaty, poza tym nie daje gwarancji zrealizowania całego programu kształcenia, dlatego wiąże się z uzupełnianiem wiedzy w zakresie własnym. Tryb stacjonarny będzie dla Ciebie idealny, jeśli oczekujesz systematycznego cyklu kształcenia.
 
Program studiów i przedmioty
Program studiów przewiduje w siatce zajęć przedmioty ścisłe związane głównie z wiedzą matematyczną, bez której nie możesz się obejść na studiach architektonicznych. Możesz spodziewać się zajęć z zakresu budownictwa ogólnego, geometrii wykreślnej, materiałów i technologii budowlanych czy instalacji budowlanych. Prócz tego program kształcenia skupia się na przedmiotach związanych stricte z projektowaniem i zajęciami artystycznymi. Są to jakie przedmioty jak na przykład:
 • rysunek,
 • rzeźba,
 • projektowanie graficzne i fotografia,
 • oświetlenie i techniki oświetleniowe,
 • malarstwo,
 • historia sztuki i kultury,
 • i wiele innych.

 

Przedmioty realizowane są podczas wykładów i ćwiczeń, ale program kształcenia przewiduje także praktyki projektowe i badania historyczno-konserwatorskie, udział w plenerach malarskich i rysunkowych oraz wiele godzin praktyki zawodowej. Warto dodać także, że prócz przedmiotów obligatoryjnych, możesz spodziewać się zajęć fakultatywnych, które pomogą Ci w rozwijaniu Twoich zainteresowań.
Kierunki studiów w Katowicach takie jak architektura wnętrz zapewniają absolwentom szeroką i niezbędną wiedzę z zakresu projektowania funkcjonalności wnętrz różnego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą służyć za cenne dodatki odnoszące się do stylu charakterystycznego dla danej przestrzeni działań architektonicznych. Studenci kształcą się także w zakresie technologii informatycznych, które pozwolą im na wykorzystywanie programów komputerowych do działań związanych z projektowaniem. Znajomość zasad doboru odpowiednich barw, wiedza z zakresu wzornictwa i umiejętności rysunkowe oraz kreatywne myślenie zapewniają abiturientom studiów artystycznych uczelni w Katowicach i Gliwicach mocne pozycje na rynku pracy.
 
Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

Studia architektoniczne na kierunku architektura wnętrz w Katowicach i Gliwicach można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia to udogodnienie dla przyszłych i obecnych studentów, którzy swój rozwój intelektualny wiążą z uczelniami w Katowicach. Stopień pierwszy trwa od sześciu do siedmiu semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on podstawową wiedzę i wykształcenie odpowiednich umiejętności, co stanowi podłoże pracy zawodowej, którą studenci mogą rozpocząć już po ukończeniu pierwszego cyklu.
Drugi stopień trwa cztery semestry i zapewnia tytuł magistra. Studia magisterskie określane są jako studia uzupełniające, ponieważ mają one uzupełniać i rozwijać wiedzę i umiejętności zdobyte na stopniu pierwszym i zapewnić dodatkowe kwalifikacje, które przysłużą się w kreowaniu kariery zawodowej w branży architektonicznej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura wnętrz w Katowicach?

Studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach i Gliwicach to wbrew pozorom kierunek nie tylko dla ścisłych umysłów, ale i osób niezwykle kreatywnych, szczycących się zmysłem artystycznym. Idealny kandydat na tego typu kierunek powinien:
 • posiadać predyspozycje manualne i wyobraźnię przestrzenną,
 • interesować się sztuką i kulturą,
 • posiadać predyspozycje do nauk przedmiotów ścisłych,
 • być wrażliwy na piękno.

 

Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, kierunek architektura wnętrz może Cię zainteresować. Tego typu studia cieszą się jednak dużym zainteresowaniem, dlatego walka o miejsce na liście zakwalifikowanych jest bardzo zacięta.
 
Proces rekrtuacji i przedmioty
Pamiętaj o tym, że wymogi rekrutacyjne na studia architektoniczne w Katowicach kładą nacisk na zdanie egzaminów wstępnych z rysunku i przedstawienie teczki z pracami, także artystycznymi. Portfolio powinno mieć rozmiar A3 i może zawierać od dziesięciu do piętnastu najlepszy prac, także konkursowych, jeśli takowe posiadasz. Właśnie dlatego już teraz rozważ udział nie tylko w olimpiadach przedmiotowych (na przykład Olimpiada Artystyczna, Olimpiada Matematyczna), ale i konkursach artystycznych. Finaliści i laureaci zazwyczaj zapewniają sobie dodatkowe przywileje i niemal pewne pozycje na listach przyjętych.
By zwiększyć swoje szanse, zadbaj także o dobre wyniki maturalne, zwłaszcza z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę weź zwłaszcza:
 • matematykę,
 • fizykę,
 • historię sztuki,
 • historię
 • język obcy.

 

Po internetowej rejestracji, dokonaniu opłaty rekrutacyjnej i zdaniu egzaminów wstępnych, pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, gdy tylko zapewnisz sobie miejsce na studiach architektonicznych w Katowicach i Gliwicach. Szczególnie ważne będą: świadectwo maturalne, podanie i oświadczenie, portfolio, zaświadczenia o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz oraz zdjęcia do legitymacji. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach poszczególnych uczelni. Znajdziesz tam także wszystkie potrzebne informacje odnoszące się do egzaminów wstępnych i tworzenia teczki z pracami projektowo-artystycznymi.
Jaka praca po kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

Jaka praca po kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

Przyszli absolwenci kierunku architektura wnętrz na studiach w Katowicach swój rozwój ukierunkowują na twórczą pracę w zakresie kształtowania przestrzennego, projektowania architektonicznego, a niejednokrotnie także urbanistycznego. Studenci wykształcają sobie umiejętności koordynowania swoich działań z ekspertami z innych branży, a także potrafią nadzorować realizację zamierzeń projektowych. Abiturienci kierunku architektura wnętrz kształcą się w zakresie tworzenia wnętrz mieszkalnych, obiektów usługowych i przemysłowych. Potrafią także projektować przedmioty i wzory użytkowe, na przykład znaki graficzne, opakowania czy meble. Nieobca jest im wiedza z zakresu wystawiennictwa czy scenografii.
Studenci po kierunku architektura wnętrz w Katowicach mają wiele możliwości zatrudnienia. Niejednokrotnie pracują w takich miejscach jak: pracownie architektoniczne, firmy budowlano-architektoniczne, agencje designerskie, biura projektów, agencje reklamowe, studia architektury wnętrz, studia promocji i reklamy wizualnej, przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie, biura planowania przestrzennego i rozwoju miast, administracja architektoniczno-budowlana. Absolwenci zarządzają także nieruchomościami bądź otwierają własną działalność gospodarczą.
Wykształcenie z zakresu architektury wnętrz umożliwia zdobycie stabilnego zatrudnienia w sektorze prywatnym i publicznym, w kraju i za granicą. Projektanci, którzy kształcą swój talent na uczelniach w Katowicach i Gliwicach, to ludzie o szerokich horyzontach myślowych i niezwykłej kreatywności, która otwiera furtki do wielu miejsc zatrudnienia. Jeśli marzysz o karierze architekta wnętrz, nie zwlekaj, zapisz się na kurs rysunku już dziś!

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura wnętrz w Katowicach?

Architektura wnętrz w Katowicach to bardzo renomowana dziedzina studiów, która zapewnia wiele możliwości pracy i nieustanne rozwijanie się w tym kierunku.

Damian, student trzeciego roku studiów licencjackich, wyznaje:

Od dziecka miałem smykałkę do urządzania. Początkowo myślałem o samym tworzeniu w zakresie studiów architektonicznych, ale potem pojawiła się możliwość studiowania w zakresie projektowania. Uwielbiam te studia!

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)