Ratownictwo medyczne - Toruń

Ratownictwo medyczne - Toruń

Ratownictwo medyczne - Toruń

Studia w Toruniu

Ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek Ratownictwo medyczne w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Ratownictwo medyczne studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Toruniu to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 21856 zł.

czytaj dalej wszystko o Ratownictwo medyczne - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek ratownictwo medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Ratownictwo medyczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ratownictwo medyczne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych wśród propozycji studiów medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię lub informatykę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ratownictwo medyczne w Toruniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE TORUŃ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE TORUŃ STUDIA STACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Ratownicy medyczni w największym stopniu wśród zawodów medycznych mają styczność z liczbą drastycznych wypadków. Jest to niezwykle trudny i stresujący zawód, wymagający odpowiedzialności i szczególnej uwagi, a także nastawiony na nieustanne dokształcanie się w przyszłości.

Studia medyczne poszukują kandydatów, którzy nie mają problemów z nauką przedmiotów ścisłych, a także zdają sobie sprawę z powagi zawodu ratowników medycznych, którzy muszą mierzyć się z sytuacjami nieprzewidzianymi, niebezpiecznymi nie tylko dla pacjentów, ale i dla nich samych, a w końcu często stają twarzą w twarz ze śmiercią. Tego typu zawód wymaga odporności na stres i racjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ratownictwo medyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak ratownictwo medyczne możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia pragnie zapewnić najwyższą jakoś kształcenia również w zakresie nauk medycznych.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku ratownictwo medyczne gwarantują swoim absolwentom najlepsze miejsca pracy. Absolwenci chętnie są zatrudniani w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego; w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych; w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Studenci są przygotowywani także do pracy w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy; w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia medyczna,
 • anatomia prawidłowa z elementami anatomii klinicznej,
 • promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna,
 • profilaktyka chorób zawodowych,
 • techniki zabiegów medycznych,
 • higiena, epidemiologia i demografia,
 • podstawy diagnostyki laboratoryjnej,
 • opieka paliatywna w medycynie ratunkowej,
 • leczenie hiperbaryczne,
 • medycyna sądowa,
 • ratownictwo wodne w aspekcie medycyny ratunkowej
 • i wiele innych.

 

Studenci są zobowiązani do odbycia wielogodzinnych praktyk zawodowych, mogą także wziąć udział w obozie sportowym w zakresie sportów rekreacyjnych. Studenci podczas całego procesu kształcenia rozwijają swoją kondycję fizyczną, zgłębiają treści odnoszące się do funkcjonowania człowieka, zdobywają gruntowną wiedzę medyczną i z zakresu ratownictwa medycznego. Zdobywają także niezbędne umiejętności, które będą niezwykle użyteczne w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych, nabywają zdolności komunikacyjne i empatyczne, które przysłużą się współpracy nie tylko z personelem medycznym, ale i z pacjentami. Studenci niejednokrotnie biorą udział w akacjach ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach, dlatego też starają się prężnie działać w sytuacjach kryzysowych i panować nad stresem i zdenerwowaniem.

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Toruniu trwają 3 lata (studia I stopnia).

Uczelnie w Toruniu mają w swojej ofercie najpopularniejsze kierunki studiów także z zakresu nauk medycznych. Ratownictwo medyczne na większości uczelni możesz realizować przede wszystkim w ramach pierwszego stopnia. Trwa on trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Trzyletnia edukacja przybliża studentom najważniejsze kwestie z życia ratownika medycznego.

Absolwenci pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich w ramach innego kierunku, na przykład zdrowia publicznego. Studia magisterskie mają za zadanie poszerzać wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Absolwenci kierunku ratownictwo medyczne są także przygotowani do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Gdzie studiować na kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu?

Studia medyczne w Toruniu w zakresie ratownictwa medycznego są przeznaczone dla osób, które w pełni gotowości pragną pomagać innym ludziom w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Tego typu kierunek studiów nie jest jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą odpowiedzialną i potrafisz racjonalnie działać w sytuacjach kryzysowych?
 • Czy cieszysz się dobrą sprawnością i kondycją fizyczną i pragniesz w przyszłości pomagać innym ludziom?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, te studia medyczne mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię lub informatykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku ratownictwo medyczne i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Jaka praca po kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego uchodzą za jedne z najciekawszych wśród propozycji nauk, które kształtują specjalistów w zakresie ratowania życia i zdrowia. Absolwenci zatrudniani są w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających; w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratunkowych (na przykład Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe lub Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy; w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych.

Absolwenci wykonują medyczne czynności ratunkowe, współpracują z personelem szpitali i przychodni, dbają o komunikację z chorymi i poszkodowanymi. Podejmuję pracę w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w zespołach ratownictwa medycznego. Prowadzą także kursy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wielu absolwentów współpracuje z policją, strażą pożarną czy wojskiem, pracują także przy zabezpieczeniach obozów, imprez masowych czy kolonii.

Kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu zapewnia wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pracują zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w ośrodkach naukowych i nauczających, w powiatowych i wojewódzkich zespołach zajmujących się opracowywaniem regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

Kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych wśród kierunków medycznych.

Marcin, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

To bardzo trudna praca, ale może dać Ci wiele satysfakcji. Ratownicy medyczni przebywają z pacjentem najczęściej jako pierwsi, tuż przed ingerencją lekarzy. Musisz dobrze orientować się w zakresie medycyny, dlatego kierunek jest interdyscyplinarny i przekazuje najważniejsze treści. Polecam.

Kierunki medyczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)