Ratownictwo medyczne - Toruń

Ratownictwo medyczne - Toruń

Ratownictwo medyczne - Toruń

Studia w Toruniu

Ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek Ratownictwo medyczne w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Ratownictwo medyczne studia Toruń | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Ratownicy medyczni w największym stopniu wśród zawodów medycznych mają styczność z liczbą drastycznych wypadków. Jest to niezwykle trudny i stresujący zawód, wymagający odpowiedzialności i szczególnej uwagi, a także nastawiony na nieustanne dokształcanie się w przyszłości.

Studia medyczne poszukują kandydatów, którzy nie mają problemów z nauką przedmiotów ścisłych, a także zdają sobie sprawę z powagi zawodu ratowników medycznych, którzy muszą mierzyć się z sytuacjami nieprzewidzianymi, niebezpiecznymi nie tylko dla pacjentów, ale i dla nich samych, a w końcu często stają twarzą w twarz ze śmiercią. Tego typu zawód wymaga odporności na stres i racjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak ratownictwo medyczne możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia pragnie zapewnić najwyższą jakoś kształcenia również w zakresie nauk medycznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład takie jak: biologia medyczna, anatomia prawidłowa z elementami anatomii klinicznej, organizacja i zarządzanie w jednostkach współpracujących z systemem PRM, ergonomia, techniki zabiegów medycznych, podstawy komunikacji interpersonalnych, higiena, epidemiologia i demografia, zagrożenia mikrobiologiczne w chorobach wewnętrznych, stany zagrożenia zdrowotnego spowodowane katastrofami środowiskowymi i wiele innych.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku ratownictwo medyczne gwarantują swoim absolwentom najlepsze miejsca pracy. Abiturienci chętnie są zatrudniani w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego; w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych; w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.

Studenci są przygotowywani także do pracy w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy; w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu?

Kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych wśród propozycji studiów medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię lub informatykę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI MEDYCZNE W TORUNIU

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu starają się zapewnić swoim studentom najwyższy komfort kształcenia. Studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb spotkań i systematyczna nauka, weź pod uwagę studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz podjąć się studiowania w tygodniu, możesz wybrać studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj, że nawet na uczelniach publicznych tryb niestacjonarny studiów jest płatny.

Program kształcenia obejmuje przede wszystkim nauki ścisłe, zwłaszcza biologię i chemię. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • biologia medyczna,
 • anatomia prawidłowa z elementami anatomii klinicznej,
 • promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna,
 • profilaktyka chorób zawodowych,
 • techniki zabiegów medycznych,
 • higiena, epidemiologia i demografia,
 • podstawy diagnostyki laboratoryjnej,
 • opieka paliatywna w medycynie ratunkowej,
 • leczenie hiperbaryczne,
 • medycyna sądowa,
 • ratownictwo wodne w aspekcie medycyny ratunkowej
 • i wiele innych.

 

Studenci są zobowiązani do odbycia wielogodzinnych praktyk zawodowych, mogą także wziąć udział w obozie sportowym w zakresie sportów rekreacyjnych. Studenci podczas całego procesu kształcenia rozwijają swoją kondycję fizyczną, zgłębiają treści odnoszące się do funkcjonowania człowieka, zdobywają gruntowną wiedzę medyczną i z zakresu ratownictwa medycznego. Zdobywają także niezbędne umiejętności, które będą niezwykle użyteczne w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych, nabywają zdolności komunikacyjne i empatyczne, które przysłużą się współpracy nie tylko z personelem medycznym, ale i z pacjentami. Studenci niejednokrotnie biorą udział w akacjach ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach, dlatego też starają się prężnie działać w sytuacjach kryzysowych i panować nad stresem i zdenerwowaniem.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE TORUŃ STUDIA STACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu mają w swojej ofercie najpopularniejsze kierunki studiów także z zakresu nauk medycznych. Ratownictwo medyczne na większości uczelni możesz realizować przede wszystkim w ramach pierwszego stopnia. Trwa on trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Trzyletnia edukacja przybliża studentom najważniejsze kwestie z życia ratownika medycznego.

Absolwenci pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich w ramach innego kierunku, na przykład zdrowia publicznego. Studia magisterskie mają za zadanie poszerzać wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Abiturienci kierunku ratownictwo medyczne są także przygotowani do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE TORUŃ STUDIA I STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu?

Studia medyczne w Toruniu w zakresie ratownictwa medycznego są przeznaczone dla osób, które w pełni gotowości pragną pomagać innym ludziom w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Tego typu kierunek studiów nie jest jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą odpowiedzialną i potrafisz racjonalnie działać w sytuacjach kryzysowych?
 • Czy cieszysz się dobrą sprawnością i kondycją fizyczną i pragniesz w przyszłości pomagać innym ludziom?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, te studia medyczne mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię lub informatykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku ratownictwo medyczne i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Jaka praca po kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie ratownictwa medycznego uchodzą za jedne z najciekawszych wśród propozycji nauk, które kształtują specjalistów w zakresie ratowania życia i zdrowia. Absolwenci zatrudniani są w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających; w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratunkowych (na przykład Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe lub Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy; w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych.

Abiturienci wykonują medyczne czynności ratunkowe, współpracują z personelem szpitali i przychodni, dbają o komunikację z chorymi i poszkodowanymi. Podejmuję pracę w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w zespołach ratownictwa medycznego. Prowadzą także kursy i szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wielu absolwentów współpracuje z policją, strażą pożarną czy wojskiem, pracują także przy zabezpieczeniach obozów, imprez masowych czy kolonii.

Kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu zapewnia wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci pracują zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w ośrodkach naukowych i nauczających, w powiatowych i wojewódzkich zespołach zajmujących się opracowywaniem regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne w Toruniu?

Kierunek ratownictwo medyczne w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych wśród kierunków medycznych.

Marcin, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

To bardzo trudna praca, ale może dać Ci wiele satysfakcji. Ratownicy medyczni przebywają z pacjentem najczęściej jako pierwsi, tuż przed ingerencją lekarzy. Musisz dobrze orientować się w zakresie medycyny, dlatego kierunek jest interdyscyplinarny i przekazuje najważniejsze treści. Polecam.

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)