Architektura - Szczecin

Architektura - Szczecin

Studia na kierunku architektura w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.01.2024

Architektura studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Architektura w Szczecinie to 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Architektura - Szczecin
Studia na kierunku architektura w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Architektura to kierunek studiów oferujący szeroki wachlarz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę w zakresie prawa i ekologii oraz umiejętności projektowania obiektów architektonicznych czy zespołów urbanistycznych. Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej, kierunek architektura daje możliwość rozwijania predyspozycji artystycznych.

Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej, ogrodniczej czy handlowej. Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich, a także w teatrach czy telewizji. Studia przygotowują też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Uczelnie

W Szczecinie architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejZachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku architektura w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku architektura w Szczecinie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura i urbanistyka w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na architekturę w Szczecinie muszą także wykazać się zdolnościami praktycznymi – w czasie rekrutacji pod uwagę będą brane ich umiejętności plastyczne oraz wyobraźnia przestrzenna. Dobrze więc, by przyszli studenci jeszcze przed aplikowaniem na studia popracowali nad swoim portfolio.

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura i urbanistyka w Szczecinie

 

Studenci architektury zdobywają interdyscyplinarne przygotowanie niezbędne do pełnienia zawodu architekta. W trakcie zajęć studenci architektury w Szczecinie poznają najważniejsze zagadnienia teoretyczne z zakresu techniki i sztuk pięknych, a także rozwijają praktyczne umiejętności związane m.in. z projektowaniem określonych obiektów architektonicznych. Studenci architektury w trakcie nauki mają szansę rozwinąć swój zmysł estetyki, a także odnaleźć własny styl.

 

1. Wiedza i umiejętności:

 

Architektura to dziedzina, która dynamicznie rozwija się nie tylko na polskim, ale i międzynarodowym rynku. Studenci architektury w Szczecinie zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, administracyjnych czy społecznych i odnajdują zastosowanie tych dziedzin w praktycznym projektowaniu architektonicznym. Kierunek ten łączy zagadnienia dotyczące nauk ścisłych z innowacyjnością i środowiskiem artystycznym.

 

Wiedza

Studenci architektury w Szczecinie poznają zasady projektowania m.in.: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników zabudowy mieszkalnej, obiektów usługowych czy obiektów użyteczności publicznej w otwartym krajobrazie lub środowisku miejskim. Architekci rozumieją znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym, a także planowaniu przestrzennym.

Absolwenci tego kierunku potrafią prognozować procesy przekształceń struktury osadniczej miast i wsi, a także znają parametry ergonomiczne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów dla wszystkich użytkowników – w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Studenci poznają podstawowe zasady zarządzania jakością projektową w procesie budowlanym, a także uczą się zastosowania różnorodnych dziedzin artystycznych we współczesnej architekturze.

Wiedza, którą absolwenci architektury:

 • znają zasady projektowania prostych obiektów
 • uwzględniają podstawowe potrzeby użytkowników obiektów architektonicznych (w tym potrzeby osób niepełnosprawnych)
 • rozumieją znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu i planowaniu
 • prognozują procesy przekształceń struktury osadniczej miast i wsi
 • znają parametry ergonomiczne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności projektowanej przestrzeni i obiektów
 • zarządzają jakością projektową i wykonawczą w procesie budowlanym
 • stosują różnorodne dziedziny artystyczne


 

Umiejętności

Absolwenci architektury potrafią m.in. projektować zespoły urbanistyczne oraz obiekty architektoniczne, a także przeobrażać przestrzeń użytkową, nadając jej nowych wartości. Studenci w trakcie zajęć sporządzają dokładne opracowania planisyczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i dokonują krytycznej analizy uwarunkowań. Przyszli specjaliści rozwijają swój zmysł przestrzenny oraz zdolności plastyczne.

Architekci myślą i działają twórczo, a w sowojej pracy wykorzystują umiejętności warsztatowe i artystyczne. Integrują informacje pozyskane z różnych źródeł i dokonują ich interpretacji. Absolwennci tego kierunku wykonują dokumentację architektoniczno-budowlaną, posługują się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, które wspomagają projektowanie architektoniczne.

Umiejętności, które mają absolwenci architektury:

 • projektują zespoły urbanistyczne i obiekty architektoniczne
 • przeobrażają przestrzeń użytkową
 • sporządzają dokładne opracowania planistyczne
 • dokonują krytycznej analizy uwarunkowań
 • działają twórczo, wykorzystują różnorodne techniki plastyczne
 • integrują informacje i dokonują ich interpretacji
 • wykonują dokumnetację architektoniczno=budowlaną
 • posługują się symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku architektura w Szczecinie realizowane są w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 4 lata, program studiów II stopnia przewiduje 1,5 roku nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni częściej pracują w zespołach i chętniej udzielają się w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Stacjonarna nauka pozwala studentom na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć.

Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie pracy na pełnym etacie. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci powinni być systematyczni i zdeterminowani. Tryb ten pozwala studentom pogodzić możliwość pracy na pełnym etacie z nauką w szkole wyższej. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Architektura to kierunek interdyscyplinarny i pozwala studentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu m.in.: planowania i projektowania przestrzeni oraz obiektów użytkowych; zarządzania pracami wykonawczymi w zakresie architektury czy sporządzania odpowiedniej dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Program tych studiów przewiduje przedmioty zarówno poświęcone technicznym aspektom tej dziedziny, jak i sztukom pięknym czy zagadnieniom uzupełniającym (np. historii architektury i sztuki, matematycznym narzędziom, podstawom fizyki).

Przedmiotami, z którymi najprawdopodobniej zetkniesz się na studiach, będą:

 • Projekt urbanistyczny
 • Budownictwo i materiałoznawstwo
 • Podstawy projektowania architektonicznego
 • Teoria urbanistyki
 • Mechanika budowli i konstrukcje budowli
 • Projekty scenografii, wystawiennictwa i wnętrz
 • Projekt krajobrazu

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci architektury muszą wykazać się oryginalnością, kreatywnością oraz niebanalnymi zdolnościami artystycznymi. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki kandydaci na ten kierunek oceniani są poprzez praktyczny egzamin, w którego trakcie tworzą określone rysunki projektowe. Dobrze więc, by przyszli specjaliści byli pewni siebie i chętnie doskonalili swój warsztat plastyczny. Do studiowania architektury niezbędny będzie zmysł przestrzenny oraz estetyczne wyczucie.

Architekci muszą być odpowiedzialni i doskonale zorganizowani, w tym zawodzie liczy się terminowość i skrupulatność. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć zdolności zarządcze, dobrze zatem, by byli oni komunikatywni i otwarci. W tym zawodzie ceniona jest znajomość obcych języków i zdolność analitycznego myślenia.

Predyspozycje kandydatów na studia na architekturę:

 • oryginalność, kreatywność
 • zdolności artystyczne, analityczne
 • pewność siebie, ambicja
 • zmysł przestrzenny, zmysł estetyczny
 • odpowiedzialność, zorganizowanie
 • terminowość, skrupulatność
 • komunikatywność, otwartość
 • znajomość języków obcych

Uczelnie w Szczecinie - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Architektury) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Architektura i urbanistyka w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Architektura i urbanistyka w Szczecinie

Program studiów na kierunku architektura w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci I stopnia architektury w Szczecinie przez 8 semestrów zdobywają podstawową wiedzę z zakresu m.in.: inżynierii budownictwa, architektury, urbanistyki czy sztuk pięknych. Ponadto studenci tego kierunku poznają najważniejsze aspekty kulturowe, społeczne, prawne i ekonomiczne współczesnej architektury.

Absolwenci studiów I stopnia mogą otrzymać tytuł inżyniera architekta, a następnie otrzymać uprawnienia umożliwiające im projektowanie budowlane w ograniczonym zakresie specjalności architektonicznej.

Studenci studiów II stopnia przez 3 semestry rozwijają zdobyte wcześniej kompetencje w określonych aspektach architektury, a także zdobywają cenne doświadczenie praktyczne, które pozwala im otrzymać tytuł magistra inżyniera architekta i uzyskać uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń.

Architektura w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier architekt

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura i urbanistyka w Szczecinie

 

Każdy z absolwentów Architektury znajdzie zatrudnienie w:

Absolwenci architektury są przygotowani do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych oraz wykonywania zawodu architekta. Specjaliści tej dziedziny efektywnie wykorzystują wyobraźnię, intuicję i twórczą postawę, a także są gotowi do posługiwania się technologiami informacyjnymi w celu integracji z ekspertami dziedzin pokrewnych.

 • Pracowniach architektonicznych
 • Własnej działalności gospodarczej
 • Międzynarodowych korporacjach
 • Branży ogrodniczej
 • Branży handlowej
 • Teatrach, telewizji

Zdolności architektów cenione są w wielu obszarach związanych m.in. z architekturą, inżynierią, procesem inwestycyjnym czy sztuką. Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia nie tylko w profesjonalnych pracowniach, ale także organach administracji publicznej, instytucjach kultury czy mediach. Niektórzy architekci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku architektura w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz jako specjalność w Akademii Sztuki w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2023/2024, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ZUT.

 

Kierunek architektura - uczelnie w Szczecinie:

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Architektura studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie

 

Architektura studia niestacjonarne - uczelnie w Szczecinie

 

Architektura studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie

 

Limity miejsc

Każdego roku jest wielu zainteresowanych, którzy chcą spróbować swoich sił na architekturze w Szczecinie. Jednak jak na każdy inny kierunek studiów, również i w tym przypadku obowiązują limity miejsc ustalane przez uczelnie, a na kierunek mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów. Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie przewiduje około 80 miejsc.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci architektury w Szczecinie? Rekrutacja na uczelnie w Szczecinie na kierunek architektura opiera się na sprawdzianie umiejętności plastycznych, a także brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.

Przedmioty jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na architekturę w Szczecinie to matematyka, język polski, język obcy nowożytny oraz dodatkowy przedmiot. 

Limity miejsc na kierunku architektura w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Architektury): 80

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Architektura w Szczecinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna – podobnie, jak inne kierunki studiów. Studia stacjonarne w Szczecinie są świetną opcją dla osób, które chcą się w pełni poświecić studiowaniu, a przy tym mieć wolne weekendy.

Z kolei studia niestacjonarne w Szczecinie niezależnie od wybranej uczelni i kierunku studiów są zawsze płatne. Warto mieć również na uwadze, że uczelnie prywatne wymagają czesnego w przypadku studiów niestacjonarnych, jak i stacjonarnych.   

Ceny czesnego uzależnione są od ustaleń i cenników poszczególnych szczecińskich uczelni. Oferują one jednak możliwość rozłożenia czesnego na raty, co jest dogodną opcją dla wielu studentów. 

Architektura studia w Szczecinie - ceny 2023:   

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na architekturę w Szczecinie, a także po przystąpieniu do egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej muszą czekać na ogłoszenie wyników.

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na architekturę w Szczecinie uzależnione są od poszczególnych uczelni. Gdzie można znaleźć informację o wyniku?

Kandydaci, którzy aplikowali na architekturę, informację o zakwalifikowaniu się na studia będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). System IRK umożliwia kandydatom również dostęp do takich informacji, jak: uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, a także ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Jak i gdzie kandydaci powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne? Po ogłoszeniu wyników na architekturę w Szczecinie, kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W jaki sposób złożyć dokumenty rekrutacyjne na architekturę w Szczecinie?  

Proces rekrutacji na architekturę  w Szczecinie opiera się na egzaminie wstępnym i rozmowie kwalifikacyjnej. Potrzebne może okazać się również portfolio - warto sprawdzić to na stronie wybranej uczelni.

Kandydaci, którzy są zdecydowani na studiowanie architektury muszą w terminie złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Szczecińskie uczelnie zazwyczaj ustalają, aby kandydaci stawiali się osobiście, jednak dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu.

Kandydaci na architekturę w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były kompletne.  

Informacje, jakie dokumenty należy zabrać można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szczecińskich uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na studia w Szczecinie kandydaci, którzy dostali się na architekturę wnętrz w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Uczelnie przeważnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na studia mają zazwyczaj około kilku dni ma dostarczenie dokumentów. Terminy te są również ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Po dostarczeniu dokumentów publikowane są już końcowe listy studentów, którzy rozpoczną studia już w październiku.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Architekturze?

Absolwenci Architektury wyróżniają się obszerną wiedzą praktyczną, która dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z projektowaniem architektonicznym i projektowaniem urbanistycznym. Pozyskane przez nich wykształcenie złożone jest z licznych elementów, ponieważ architektura jest dziedziną przypominającą układankę. Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów mogą pracować między innymi w biurach architektonicznych, biurach planowania przestrzennego, jak również działać w roli scenografów, projektantów wnętrz, designerów, czy konserwatorów zabytków. A jak prezentują się zarobki absolwentów Architektury?

Średnie zarobki absolwentów Architektury w 2023 roku:

 • architekt – 6510 złotych
 • asystent architekta – 4150 złotych
 • konserwator zabytków – 4000 złotych
 • projektant wnętrz – 5000 złotych
 • scenograf w teatrze – 4200 złotych
 • architekt planowania przestrzennego – 3900 złotych

 

Czy warto iść na Architekturę?

Architektura to kierunek ciekawy, ale i wymagający. Wymagający określonych umiejętności już na etapie rekrutacji, ponieważ aby zostać studentem nie wystarczy tylko poradzić sobie z egzaminami maturalnymi. Każdy kandydat na studia musi przejść egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne. Czy potem jest już łatwiej? Należy pamiętać o tym, że architektura to kierunek, w którym spotykają się rozmaite zagadnienia, także i takie, które mogą wydawać się bardzo odległe od siebie. W edukacyjnej układance spotykają się zagadnienia inżynierskie, ekonomiczne oraz artystyczne, co oznacza że trzeba sprawnie poruszać się po każdym z nich.

 

Gdzie warto studiować Architekturę?

Architektura jest kierunkiem nie tylko wyjątkowym, ale i elitarnym, przez co nie występuje w katalogach dydaktycznych wszystkich uczelni. Kandydaci na studia w Szczecinie mogą podjąć naukę w jednym miejscu.

Architektura studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Architektura posiadają wymiar interdyscyplinarny. Studenci poznają między innymi zagadnienia konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne związane z projektowaniem budynków, problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki w zakresie rozwiązywania problemów projektowych, czy też problematykę dotyczącą architektury i urbanistyki przydatną do projektowania obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • budownictwo ogólne
 • teoria kompozycji w projektowaniu architektonicznym
 • projektowanie architektury mieszkaniowej
 • historia architektury współczesnej
 • ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura i urbanistyka w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura i urbanistyka w Szczecinie

Aby dostać się na jakikolwiek kierunek studiów, należy zawczasu wiedzieć, jakie przedmioty należy opanować i wykazać się ich znajomością na egzaminie maturalnym lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Jak już pewnie wiesz, przedmiotami wiodącymi na Architekturze będą: matematyka, fizyka, a ponadto uzyskanie dużej liczby punktów na sprawdzianie umiejętności praktycznych.

Alternatywą dla dobrze zdanej matury może być zdobycie tytułu finalisty lub laureata z przedmiotowej olimpiady o zasięgu ogólnopolskim – otrzymasz wówczas stuprocentowy wynik z matury bez konieczności zbytniego starania się o idealny wynik. Musisz przyznać, że to duże ułatwienie.

 

Proces rekrutacji

Zgłoszenie swojej kandydatury, a więc zainteresowania danym kierunkiem, będzie pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby dać sobie szanse na zasilenie grona studentów Architektury. W celu przystąpienia do konkursu świadectw maturalnych lub dyplomów, należy pochwalić się uzyskanymi na wcześniejszych etapach edukacji wynikami za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

Potrzebne dokumenty

Fotografia do dokumentów, która znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią, dowód osobisty oraz wypełniony formularz aplikacyjny to dokumenty, których będziesz potrzebował, aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych na Architekturę w Szczecinie.

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

ARCHITETKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektura i budownictwo w Szczecinie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Szczecinie

Studia na kierunku architektura można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na jednej szczecińskiej uczelni publicznej – na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Architektury nie oferuje żadna z prywatnych szkół wyższych w Szczecinie.

Gdzie studiować kierunek architekturę bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatną naukę na studiach na kierunku architektura oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Szczecinie (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarne studia na kierunku architektura można podjąć na jednej uczelni publicznej w Szczecinie – na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Studia niestacjonarne w tej szkole wyższej są płatne oraz prowadzone tylko w ramach studiów II stopnia.

Ile kosztują studia niestacjonarne na architekturze w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku architektura w Szczecinie realizowane są tylko w ramach studiów II stopnia oraz są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 7000 zł. ceny - architektura Szczecin > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Szczecinie niestacjonarna nauka na studiach na kierunku architektura jest płatna. Bezpłatne studia na architekturze podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Szczecin studia i stopnia

Architektura Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Szczecin studia stacjonarne

Architektura Szczecin studia niestacjonarne

Architektura w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura i urbanistyka w Szczecinie

Decydując się na podjęcie studiów wyższych, warto orientować się w renomie danego kierunku. Dlatego jeśli ciekawią cię opinie na temat Architektury, dobrze trafiłeś!

Stanisław, student pierwszego roku Architektury w Szczecinie, mówi:

„Architektura to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów, dlatego zdecydowałem się ją studiować. Chcę w przyszłości mieć dobrą pracę i wysokie zarobki. Wszystko to zagwarantują mi moje studia. Studiuję w Szczecinie, bo to piękne miasto pełne doskonałych możliwości. Z całego serca polecam każdemu zainteresowanemu!”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia