Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Logistyka - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Logistyka w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku logistyka w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 lipca 2023 r. | Logistyka Częstochowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Częstochowie logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej (PCZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Logistyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 11,3 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
Wśród częstochowskich uczelni publicznych logistyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Częstochowskiej (ponad 90 zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z logistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku logistyka w Częstochowie: systemy logistycznezarządzanie transportemzarządzanie informacją logistycznązarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucjizarządzanie łańcuchami dostaw... specjalności na logistyce w Częstochowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku logistyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Produkcja i marketing żywności stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku produkcja i marketing żywności

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Żeby dostać się na studia na kierunku Logistyka w Częstochowie, należy sprostać wymaganiom rekrutacyjnym, narzucanym przez regulamin Politechniki Częstochowskiej. Chociaż w teorii może wydawać się to proste, rzeczywistość najprawdopodobniej okaże się nieco inna. Przedmiotami wiodącymi, czyli takimi, z których uzyskany wynik maturalny będzie miał największe znaczenie dla rekrutacji, są: matematyka, język angielski, fizyka, wiedza o społeczeństwie oraz geografia. Ze względu na konkurencję generowaną przez chętnych na zgłębianie tego kierunku, powinieneś postarać się o uzyskanie wystarczająco wysokiego wyniku z rozszerzonego egzaminu, aby przewyższył on próg punktowy ustalany każdego roku.

Pamiętaj, aby regularnie zaglądać na stronę internetową uczelni w celu zgłębienia nowych informacji odnośnie procesu rekrutacyjnego. W ten sposób unikniesz przykrych w skutkach niespodzianek.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Logistyka w Częstochowie

Wszystkie polskie dbają o zapewnienie studentom jak najwyższej wygody zdobywania wiedzy kierunkowej. Z tego względu kierunki studiów, takie jak Logistyka, możesz realizować w trybie stacjonarnym i zaocznym, otrzymując jednocześnie możliwość pokierowania swoim życiem w okresie akademickim w najbardziej dogodny sposób.

Marząc o regularnych spotkaniach na uczelni, gdzie systematycznie będziesz uczył się nowych porcji materiału dawkowanych w sposób pozwalający na doskonałe jego zapamiętanie, bez wątpienia studia stacjonarne powinny okazać się strzałem w dziesiątkę. Jeżeli natomiast myślisz na przykład o równoczesnym zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia wyższego lub zwyczajnie chciałbyś podjąć weekendowy tryb kształcenia, powinieneś zdecydować się na studia w trybie niestacjonarnym. Pamiętaj jednak, że wybór ten pomimo faktu zaoferowania szerokich możliwości wygodnej organizacji czasu, generuje obowiązek wnoszenia systematycznych opłat za czesne.

 

 

 

Powiedzieć, że Logistyka jest przyszłościową dziedziną, którą chciałoby uprawiać wielu młodych ludzi, to jak nic nie powiedzieć. W erze narastającej globalizacji i uprzemysłowienia każdego sektora gospodarczego, praca fachowców zdolnych do specjalistycznego planowania, zarządzania przepływem surowców i transportem oraz wdrażania konkretnych działań usprawniających wymienione procesy jest na wagę złota. Z tego względu studia na kierunku Logistyka stanowią bardzo atrakcyjną propozycję dla absolwentów szkół średnich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z szeroko rozumianymi działaniami związanymi z planowaniem oraz rozwinąć posiadane kompetencje menadżerskie.

Specyfika, jaką charakteryzują się studia logistyczne, jest nieco trudna do zdefiniowania ze względu na interdyscyplinarność tego wyjątkowego kierunku, który bez trudu znajduje wspólny mianownik dla nauk technicznych, opartych na założeniach najwybitniejszych matematyków oraz dziedzin z pogranicza zarządzania, opracowanych przez liderów w swoich dziedzinach.

Częstochowa jest jednym z ośrodków akademickich w Polsce i jednocześnie miejscem, w którym można rozwijać swoje kompetencje ściśle związane z opisywanym kierunkiem kształcenia. Jeśli to miasto jest ci na tyle bliskie, że chciałbyś spędzić w nim kilka lat potrzebnych na ukończenie opisywanego kierunku studiów, to Politechnika Częstochowska okaże się prawdopodobnie najlepszym miejscem, o którym powinieneś pomyśleć przy okazji rekrutacji.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Uczelnie w Częstochowie, które zaoferowały przyszłym studentom możliwość podjęcia studiów logistycznych lub innych interdyscyplinarnych, postarały się o uposażenie przyszłych absolwentów w jak najlepsze kompetencje. W związku z opracowaniem najbardziej optymalnej siatki kształcenia, prowadzącej do uposażenia przyszłych absolwentów w interdyscyplinarną wiedzę, popartą konkretnymi kompetencjami praktycznymi, każdy absolwent będzie miał szansę na znalezienie dobrej pracy w zawodzie. Jeżeli coraz poważniej myślisz o podjęciu Logistyki, z pewnością zainteresują cię przedmioty, wchodzące w skład programu kształcenia. Oto niektóre z nich:

analiza systemowa,

statystyka,

zarządzanie,

ekonomia,

marketing,

podstawy psychologii.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku logistyka w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Osoby, które chciałyby w przyszłości zajmować się Logistyką, powinny wyróżniać się umiejętnością doskonałego zorganizowania własnego czasu oraz przestrzeni wokół siebie. Ponadto doceniona zostanie zdolność do kreatywnego myślenia, chęć przejmowania inicjatywy oraz dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne, bowiem poszerzanie sieci kontaktów jest w tej branży niezwykle cenne.

Pamiętając o ogromnej liczbie chętnych do podjęcia Logistyki każdego roku, warto zawczasu uświadomić sobie, czy na pewno jest to kierunek dla nas. Jeżeli z pełnym przekonaniem stwierdzisz, że sylwetka idealnego kandydata pokrywa się z twoimi cechami osobowości i charakteru, aplikuj na studia logistyczne w Częstochowie!

 

4. Program studiów

Początki studiowania Logistyki prawdopodobnie  skupią się na zaprezentowaniu każdemu studentowi materiału, leżącego u podstaw opisywanego kierunku. Dlatego też decydując się na podjęcie tych studiów, zmierzysz się z obowiązkiem przyswojenia szerokiej wiedzy matematycznej, zapoznania się z historią kierunku oraz oswojenie z koniecznością podejmowania częstej pracy zespołowej.

Późniejsze etapy kształcenia będą przebiegały w sposób uzależniony od dokonanego wyboru konkretnej specjalności. Najczęściej władze uczelni oferują następujące dziedziny kształcenia:

 • inżynierię systemów logistycznych,
 • logistykę międzynarodową,
 • zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie.

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Częstochowie

Studia na kierunku Logistyka w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Częstochowie na kierunku Logistyka są przeprowadzane w ramach pierwszego oraz drugiego stopnia. Każdy z tych dwóch komplementarnych etapów kształcenia cechuje się innym czasem trwania. Nie ma konieczności podejmowania obydwu etapów – do uzyskania kompleksowych uprawnień zawodowych wystarczy jedynie pierwszy, natomiast ukończenie obu zapewni jeszcze większe możliwości na przyszłość.

Studia pierwszego stopnia na Logistyce mogą zostać zwieńczone zdobyciem przez absolwentów tytułu licencjata. Licencjaci będą uczyć się przez trzy lata.

Studia drugiego stopnia, niezależnie od posiadanego tytułu naukowego, zawsze stanowią uzupełnienie czasu trwania poprzedniego etapu edukacji do pięciu lat. Zatem licencjaci będą się kształcić przez dwa lata.

Logistyka w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Częstochowie

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka w Częstochowie charakteryzują się umiejętnością poprawnego analizowania przyczyn i skutków występowania różnych problemów logistycznych, rozumieją otoczenie rynkowe szeroko rozumianej gospodarki międzynarodowej, potrafią zaplanować i zorganizować transport surowców z punktu A do dowolnego punktu B, a ponadto wykazują szerokie kompetencje interpersonalne, pozwalające na obejmowanie pozycji lidera podczas prac zespołowych nad projektami logistycznymi.

W związku z tym, że kompetencje absolwentów opisywanego kierunku są niezwykle szerokie i wszechstronne, spektrum możliwości zawodowych będzie wprost proporcjonalne. Absolwenci bez trudu odnajdą się na stanowiskach związanych bezpośrednio z infrastrukturą, przemysłem transportowym, doradztwem biznesowym, a nawet administracją publiczną. Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Logistyki, możesz zaplanować swoją przyszłą karierę w jednym z następujących miejsc:

 • międzynarodowych korporacjach,
 • firmach spedycyjnych i transportowych,
 • firmach logistycznych,
 • własnej działalności gospodarczej,
 • instytucjach regulujących prawidłowości w kwestii transportu.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Logistyka studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Logistyka studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Logistyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Częstochowie

Przed rekrutacją na studia na kierunku Logistyka w Częstochowie, powinieneś przede wszystkim zaznajomić się z charakterem tego kierunku i zdecydować, czy pasuje on do twoich oczekiwań. Nim aplikujesz, zastanów się, czy:

 • Lubisz pracę w grupach?
 • Znajomi cenią twoje kompetencje społeczne?
 • Uwielbiasz organizować i porządkować przestrzeń wokół siebie?

W przypadku udzielenia trzech twierdzących odpowiedzi, prawdopodobnie ten kierunek jest właśnie dla ciebie. Nie zapominaj o tym, że na jedno miejsce każdego roku zwykle jest bardzo wielu chętnych, dlatego rozpocznij powtórkę materiału z zakresu przedmiotów wiodących dla Logistyki, a następnie podejdź do rozszerzonego egzaminu maturalnego. W ten sposób dasz sobie szansę na zyskanie wystarczającej liczby punktów do rozpoczęcia tego przyszłościowego kierunku.

Jeżeli cechuje cię wrodzona ambicja i dążenie do ponadprzeciętnych wyników, rozważ udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Spróbuj swoich sił na przykład w:

 • Olimpiadzie Matematycznej,
 • Olimpiadzie Geograficznej.

Tytuł finalisty oraz laureata zapewnia mnóstwo przywilejów, dzięki którym pojawia się możliwość bezproblemowego rozpoczęcia dowolnego kierunku studiów w całej Polsce.

 

Proces rekrutacji

Doskonale wszystkim znana elektroniczna rejestracja kandydatów zapoczątkuje cały proces rekrutacji na Logistykę w Częstochowie. Tuż po wypełnieniu formularza aplikacyjnego, dostarcz potrzebne dokumenty w odgórnie ustalonym terminie. Zazwyczaj regulamin uczelni wymaga następujących dokumentów:

 • fotografii do legitymacji studenckiej,
 • kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • kopii dowodu osobistego,
 • zaświadczeń potwierdzających wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

LOGISTYKA - ważne informacje

logistyka studia

logistyka studia online

studia logistyka i transport w Częstochowie

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Częstochowie

Jednym z najtrudniejszych wyborów, przed którym staje znaczna większość ambitnych młodych ludzi po ukończeniu kształcenia w szkole średniej, jest wybór przyszłego kierunku studiów i uczelni wyższej. Zastanawiasz się, dlaczego warto studiować Logistykę w Częstochowie?

Aleksandra, studentka drugiego roku Logistyki w Częstochowie, mówi:

Kierunki studiów w Częstochowie stanowią bardzo atrakcyjną propozycję edukacyjną, z tego względu nie rozważałam innego miasta, w którym mogłabym zgłębiać wiedzę. A dlaczego Logistyka? Spełnia moje wyobrażenia o prawie idealnym kierunku studiów, dlatego mogę polecić ten wybór.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Częstochowa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka Częstochowa studia stacjonarne

Logistyka Częstochowa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka w Częstochowie

Studia I stopnia

Kierunki logistyka i transport w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia