Mechatronika studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

mechatronika

Odkryj mechatronikę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

24.05.2023

Mechatronika studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Mechatronika w Łodzi w formie niestacjonarnej to 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia z mechatroniki w Łodzi w trybie niestacjonarnym można podjąć na 1 uczelni.

Studia na kierunku mechatronika w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku mechatronika obejmują naukę takich dziedziny jak elektronika, informatyka oraz mechanika. Studenci tego kierunku uczą się języków programowania, co pozwala im na poprawne programowanie robotów i aplikacji. Program studiów obejmuje także zajęcia, których uczestnicy będą mogli poznać techniki konstruowania specjalistycznych maszyn oraz nauczą się podstawowego projektowania graficznego.

Ukończenie mechatroniki daje możliwość zatrudnienia w przemyśle elektromaszynowym, medycznym czy w firmach produkujących sprzęt gospodarstwa domowego. Absolwenci posiadają też wiedzę i umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w branży motoryzacyjnej, a nawet laboratoriach badawczo-rozwojowych.

 

Uczelnie

W Łodzi mechatronikę w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnika Łódzka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ).

czytaj dalej wszystko o Mechatronika studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Mechatronika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku mechatronika w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku mechatronika w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 

Gdzie studiować na kierunku Mechatronika w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika w Łodzi

 • Politechnika Łódzka

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Mechatronika skupia się na treściach obejmujących elektronikę, mechanikę, automatykę, elektronikę czy informatykę. Interdyscyplinarny kierunek pozwala zajmować się projektowaniem, konstruowaniem i programowaniem robotów, urządzeń zautomatyzowanych, maszyn i pojazdów. Specjaliści w tym zakresie mają okazję wykorzystywać najnowsze techniki komputerowe i różnego rodzaju technologie, które na nowo tworzą świat motoryzacji, medycyny, lotnictwa, a także gospodarstw domowych.

Idealni kandydaci na studia inżynierskie w Łodzi nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyką, fizyką i informatyką. Jeśli masz także predyspozycje językowe, jesteś osobą komunikatywną i zorganizowaną, kierunek mechatronika w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku Mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak mechatronika możesz realizować zależnie od roku akademickiego przede wszystkim na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki i Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Uczelnie w Łodzi zapewniają najwyższą jakość kształcenia na kierunkach ścisłych i technicznych realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Łodzi takie jak mechatronika zapewniają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Studenci są przygotowywani do pracy w przemyśle, który zajmuje się wytwarzaniem układów mechatronicznych, to znaczy w przemyśle elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej, lotniczym, obrabiarkowym, włókienniczym, motoryzacyjnym z uwzględnieniem lekkich pojazdów elektrycznych oraz w przemyśle precyzyjnym, który wytwarza mikro- i nanosystemy, a także w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Abiturienci pracują jako projektanci i technolodzy produktu zintegrowanego w firmach, które zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych wiążących się z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją inteligentnych systemów mechatronicznych. Zatrudniani są w firmach, które zajmują się implementacją układów optoelektronicznych w aparaturze pomiarowej, urządzeniach medycznych oraz w systemach automatyki przemysłowej.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i fizyce. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: termodynamika, techniki wytwarzania, wytrzymałość materiałów, chemia techniczna, programowanie sterowników, konstruowanie elementów maszyny, podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, mobilne systemy mechatroniczne, podstawy napędów maszyn, transfer technologii i ochrona własności intelektualnej, BHP i ochrona środowiska i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • termodynamika,
 • techniki wytwarzania,
 • wytrzymałość materiałów,
 • chemia techniczna,
 • programowanie sterowników,
 • konstruowanie elementów maszyny,
 • podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • mobilne systemy mechatroniczne,
 • podstawy napędów maszyn,
 • transfer technologii i ochrona własności intelektualnej,
 • BHP i ochrona środowiska
 • i wiele innych.

 

Kierunek realizowany jest bez podziału na specjalności, jednakże wszelkie informacje warto weryfikować na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje takie dziedziny jak elektronika, mechanika, automatyka, elektronika, informatyka. Studenci zapoznają się z systemami mechatronicznymi, mikrosystemami, systemami mechaniki pojazdowej, systemami mechatronicznymi w AGD, hybrydowymi elementami łączeniowymi. Kształtują umiejętności programowania i budowy systemów mechatronicznych. Zdobywają także kompetencje i zdolności, które umożliwiają im rozwiązywanie problemów wiążących się z automatyzacją procesów produkcyjnych. W przyszłości mogą zajmować się chociażby projektowaniem i produkcją w skali mili- mikro- i nano urządzeń i układów mechatronicznych. Mechatronika to z pewnością jeden z najbardziej intrygujących kierunków, które możesz znaleźć na Politechnice Łódzkiej.

Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Łodzi?

Studia na kierunku Mechatronika w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek mechatronika w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają cztery i pół roku, czyli dziewięć semestrów, i kończą się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim, a tym samym zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent mechatroniki pierwszego stopnia lub pokrewnych studiów inżynierskich.

Mechatronika w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po kierunku mechatronika w Łodzi?

Studia inżynierskie w Łodzi w zakresie mechatroniki dają bardzo wiele możliwości. Absolwenci są zatrudniani w przemyśle, który zajmuje się wytwarzaniem układów mechatronicznych, to znaczy w przemyśle elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej, lotniczym, obrabiarkowym, włókienniczym, motoryzacyjnym z uwzględnieniem lekkich pojazdów elektrycznych oraz w przemyśle precyzyjnym, który wytwarza mikro- i nanosystemy, a także w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Abiturienci pracują jako projektanci i technolodzy produktu zintegrowanego w firmach, które zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych wiążących się z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją inteligentnych systemów mechatronicznych, obejmują stanowiska, które wymagają wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji oraz informatyki stosowanej lub wiedzy w zakresie fotoniki, zasad integracji urządzeń fotonicznych z układami mechatronicznymi, zatrudniani są w firmach, które zajmują się implementacją układów optoelektronicznych w aparaturze pomiarowej, urządzeniach medycznych oraz w systemach automatyki przemysłowej.

Kierunek mechatronika w Łodzi pozwala odnaleźć się w pracy w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, w przedsiębiorstwach przemysłu kolejowego, w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w dużych koncernach, w jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w jednostkach projektowych, w jednostkach badawczo-naukowych, w szpitalach, w średnich i małych przedsiębiorstwach, w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, w firmach z branży medycznej, w przemyśle lotniczym, obrabiarkowym, motoryzacyjnym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Łodzi?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka
 • chemia

 

 

Studia inżynierskie w Łodzi na kierunku mechatronika są niezwykle popularne. Kandydaci na studia niestacjonarne bardzo często wybierają ten kierunek techniczny, ale liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Uczelnie w Łodzi - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ) niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku mechatronika uważane są za jedne z najbardziej praktycznych i uniwersalnych pod względem technicznym, dlatego wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści z zakresu mechatroniki, informatyki, elektroniki?
 • Czy masz analityczny umysł i interesujesz się nowościami technologicznymi?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek mechatronika w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są także przedmioty dodatkowe, jednak ich brak nie dyskwalifikuje kandydatów, biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika w Łodzi?

Studia inżynierskie w ramach mechatroniki uchodzą za jedne z najciekawszych wśród propozycji kierunków technicznych.

Kornel, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Mechatronika była spontanicznym wyborem, ale okazała się strzałem w dziesiątkę. Mogę zajmować się przemysłem samochodowym, który interesuje mnie najbardziej. Studia opierają się na matematyce i fizyce, dlatego musisz mieć chociaż podstawy. Ogólnie polecam.

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

Komentarze (0)