Fizjoterapia studia niestacjonarne Poznań

Fizjoterapia studia niestacjonarne Poznań

Fizjoterapia studia niestacjonarne Poznań

Studia niestacjonarne w Poznaniu

na kierunku fizjoterapia

Odkryj fizjoterapię w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Fizjoterapia - studia niestacjonarne Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku fizjoterapia w Poznaniu to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia studia niestacjonarne Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia w Poznaniu

Niestacjonarne kierunki studiów w Poznaniu są coraz częściej brane pod uwagę w procesie aplikacji przez maturzystów i absolwentów szkół średnich. Każdy z nich powinien pamiętać, że niezależnie od wybranego rodzaju kształcenia, edukacja niestacjonarna będzie płatna. Koszt studiowania Fizjoterapii różni się w zależności od wybranej uczelni. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe informacje i dodatkowo dowiedzieć się, czy istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, zapoznaj się ze stroną internetową wybranej placówki edukacyjnej.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Fizjoterapia w Poznaniu - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia (niestacjonarne) w Poznaniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia (niestacjonarne) w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Jak wyglądają studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia w Poznaniu

Choroby cywilizacyjne, czyli takie, które występują globalnie, dotykają coraz większą liczbę populacji i wynikają z dynamicznego rozwoju współczesnej cywilizacji, dotykają między innymi narządów ruchu. Mimo faktu, że dolegliwości związane z nieprawidłową postawą, wadami w obrębie mięśni i stawów, a także układu kostnego nie niosą za sobą ryzyka zgonu, to bez wątpienia narażają ludzi na ciągły, intensywny ból. Fizjoterapia jest nauką, której celem jest przeciwdziałanie wspomnianym wcześniej dolegliwościom, szerzenie profilaktyki zdrowotnej oraz wdrażanie konkretnych działań rehabilitacyjnych.

Wielu ludzi narażonych jest na długotrwałe przebywanie w jednej pozycji, na przykład siedzącej. Pracownicy fizyczni natomiast są często narażeni na dźwiganie bardzo ciężkich przedmiotów. Co więcej, coraz częściej można zaobserwować wady postawy u dzieci, które noszą zbyt ciężkie tornistry oraz przyjmują nieprawidłową postawę siedzącą. Fizjoterapeuci stają przed zadaniem uporania się z wszelkimi dolegliwościami natury anatomicznej, jednak zanim przystąpią do pracy w zawodzie, muszą ukończyć studia.

Fizjoterapię w trybie niestacjonarnym możesz podjąć na niektórych polskich uczelniach, między innymi w Poznaniu. Dzięki szerokiemu wykształceniu staniesz się ekspertem w zgłębianej dziedzinie i będziesz mógł nieść pomoc ludziom, którzy borykają się z przewlekłym bólem, niepełnosprawnością i wadami postawy.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Fizjoterapia należy do obszaru nauk medycznych, a jej głównym celem jest leczenie za pomocą bodźców termicznych, elektrycznych, kinetycznych, mechanicznych, świetlnych oraz chemicznych. Pacjenci, którzy zgłaszają się po pomoc do fizjoterapeutów, najczęściej skarżą się na dysfunkcje układu mięśniowo szkieletowego, oddechowego oraz sercowo naczyniowego. Stąd wniosek, że każdy ze studentów tej przyszłościowej dziedziny zapozna się z obszernym materiałem z zakresu niemal wszystkich nauk medycznych. Przedmiotami tworzącymi siatkę studiów na większości uczelni, są na przykład:

 • dydaktyka fizjoterapii,
 • wychowanie fizyczne,
 • podstawy prawa,
 • etyka fizjoterapeuty,
 • pedagogika ogólna,
 • anatomia,
 • fizjologia.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizjoterpia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

 

Niemal wszystkie studia medyczne, w tym także Fizjoterapia, adresowane są do osób empatycznych, żywo zainteresowanych naukami przyrodniczymi i fizjologią człowieka, posiadających naturalny talent do praktycznej nauki czynności wymagających zdolności manualnych, a także chcących połączyć swoją najbliższą przyszłość z odpowiedzialnym i wymagającym zawodem. Zatem jeżeli w tym opisie odnajdujesz siebie, to prawdopodobnie studia na kierunku Fizjoterapia w Poznaniu okażą się strzałem w dziesiątkę!

Charakter studiów niestacjonarnych polega na weekendowym trybie kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie Fizjoterapii w trybie niestacjonarnym, zobowiążesz się do uczęszczania w wielogodzinnych, często całodziennych zjazdach, które odbywają się od piątku do niedzieli, najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Tryb niestacjonarny jest bardzo często wybierany przez tych, którzy chcieliby na przykład zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe i równolegle kształcić się na uczelni wyższej.

 

4. Program studiów

Fizjoterapia jest integralną częścią nauk medycznych, co oznacza, że studenci w trakcie nauki mierzą się z przedmiotami opartymi w większości na dorobku naukowym biologów, chemików, biotechnologów, fizyków oraz badaczy nauk pokrewnych. Warto pamiętać, że charakter kształcenia nie zależy od wybranego trybu – zarówno absolwenci Fizjoterapii stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, zdobędą takie kompetencje kierunkowe, które umożliwią im rozpoczęcie efektywnej pracy w zawodzie.

Dzięki przedmiotom wchodzącym w siatkę studiów na kierunku Fizjoterapia, zgłębisz teorię najważniejszych dla tego obszaru wiedzy kwestii, takich jak na przykład ludzka fizjologia, anatomia, ze szczególnym naciskiem na budowę układu mięśniowego, szkieletowego oraz sercowo naczyniowego każdego człowieka.

Dzięki warsztatom praktycznym, które prawdopodobnie będą miały miejsce zarówno w budynku uczelni, jak i niektórych placówkach medycznych, nauczysz się wszystkich koniecznych umiejętności, dzięki którym z pełną efektywnością wywiążesz się z przyszłych zawodowych zadań i pomożesz przyszłym pacjentom uporać się z bolesnymi, utrudniającymi codzienne funkcjonowanie, dolegliwościami.

Ile trwają studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia w Poznaniu

Studia na kierunku fizjoterapia w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia mają charakter jednolity magisterski i składają się z dziesięciu semestrów nauki, czyli pięciu lat, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Możliwe jest również studiowanie na studiach drugiego stopnia, które trwają dwa lata. Po terminowym zaliczeniu wszystkich obowiązkowych egzaminów, studenci staną przed zadaniem obrony pracy magisterskiej, dzięki której otrzymają wykształcenie wyższe. 

Jaka praca po studiach niestacjonarnych na kierunku Fizjoterapia w Poznaniu

Wielu kandydatów na Fizjoterapię motywuje swoją decyzją szerokimi perspektywami zawodowymi, jakie są niewątpliwie oferowane dzięki zdobyciu kierunkowego wykształcenia. Zatem jeżeli twoją główną siłą napędową do wyboru konkretnego rodzaju edukacji są perspektywy zawodowe, Fizjoterapia powinna odpowiedzieć na twoje potrzeby.

Absolwenci opisywanego kierunku znajdą zatrudnienie w prywatnych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej, przychodniach lekarskich, gabinetach fizjoterapeutycznych, placówkach związanych z odnową biologiczną, spa i wellness, gabinetami dla sportowców.

Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie kariery naukowej po ukończeniu Fizjoterapii, z pewnością zainteresuje cię możliwość zatrudnienia w ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach oraz instytucjach odnoszących się do szerzenia profilaktyki zdrowotnej w kwestiach związanych z Fizjoterapią. Absolwenci będą mogli podjąć pracę o różnorodnej specyfice w różnych miejscach.

Będą mogli postarać się o zatrudnienie na przykład w sanatoriach, ośrodkach sportowo-rehabilitacyjnych, własnych gabinetach, placówkach zajmujących się opieką nad osobami starszymi, firmach farmaceutycznych, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, a także administracji prywatnej i publicznej. Szerokie zapotrzebowanie na absolwentów opisywanej dziedziny przekłada się na dużą liczbę miejsc zatrudnienia oraz wysokie zarobki.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Poznaniu

W procesie rekrutacji na kierunek fizjoterapia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Biletem wstępu na Fizjoterapię w Poznaniu jest konkurs świadectw lub kolejność zgłoszenień w zależności od uczelni. Przedmiotami mającymi szczególne znaczenie na większości uczelni, jest m.in biologia. Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych podjęciem tego kierunku, warto, abyś rozważył podejście do rozszerzonego egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów.

Pamiętaj, aby sprawdzić aktualne ustalenia rekrutacyjne na stronie internetowej wybranej uczelni, gdyż mogą one ulegać pewnym zmianom oraz różnić się w zależności od wybranej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Fizjoterapia w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na aplikację na jakikolwiek kierunek studiów, powinieneś zapoznać się ze szczegółowym regulaminem kształcenia oraz zasad obowiązujących na danej uczelni, jeżeli chcesz podjąć wybrany kierunek z pełną świadomością.

Fizjoterapia należy do bardzo chętnie podejmowanych kierunków studiów, uczelnie w Poznaniu, które postanowiły na wprowadzenie go do kanonu oferowanych dziedzin kształcenia, proponują kandydatom udział w konkursie świadectw maturalnych, na podstawie którego wybierani są najlepsi. Przedmiotami mającymi szczególne znaczenie na większości uczelni, są: matematyka, biologia, chemia oraz fizyka. Warto rozważyć podejście do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym, aby zwiększyć swoje szanse na zakwalifikowanie.

Dodatkowym źródłem cennych punktów rekrutacyjnych może się okazać udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. W przypadku zdobycia tytułu finalisty lub laureata, najprawdopodobniej zyskasz pierwszeństwo w wyborze wymarzonego kierunku i nie będziesz musiał się martwić o konkurencję. Jeżeli uważasz, że masz szansę odnieść sukces na jednej z nich, spróbuj swojego szczęścia startując na przykład w:

 • Olimpiadzie Biologicznej,
 • Olimpiadzie Fizycznej,
 • Olimpiadzie Chemicznej.

 

Zapisy na studia

Aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Fizjoterapia w Poznaniu, należy zarejestrować swoją kandydaturę za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej każdej z uczelni. Odnalezienie odpowiedniego formularza oraz uzupełnienie go swoimi danymi oraz wynikami uzyskanymi na maturze, a następnie uiszczenie opłaty rekrutacyjnej będzie równoznaczne ze zgłoszeniem swojej kandydatury na opisywany kierunek studiów.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, postaraj się o terminowe skompletowanie następujących dokumentów:

 • fotografii do legitymacji,
 • kserokopii świadectwa maturalnego wraz z oryginałem,
 • formularza aplikacyjnego,
 • dowodu osobistego.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne na kierunku Fizjoterapia w Poznaniu

Fizjoterapia cieszy się dobrą opinią wśród studentów i absolwentów. Między innymi dlatego jest to kierunek bardzo często wybierany przez maturzystów.

Dominika, studentka pierwszego roku Fizjoterapii w Poznaniu, mówi:

„Zdecydowałam się na podjęcie Fizjoterapii, ponieważ sama zmagam się z przewlekłym bólem kręgosłupa i dlatego chciałabym nieść pomoc innym. Jest to kierunek niewątpliwie wymagający, jednak satysfakcja z opanowania kolejnej części materiału wynagradza wszelki trud. Z czystym sumieniem polecam wszystkim ten wybór.”

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)