Inżynieria ekologiczna - Warszawa

Inżynieria ekologiczna - Warszawa

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria ekologiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.01.2024

Inżynieria ekologiczna studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Inżynieria ekologiczna - Warszawa
Studia na kierunku inżynieria ekologiczna w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku inżynieria ekologiczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW).
 

Opis kierunku

Inżynieria ekologiczna pozwala zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci w trakcie kształcenia otrzymają szczegółową wiedzę, która pozwoli na świadome korzystanie z technik wykorzystywanych w gospodarce leśnej oraz rolnej. By było to możliwe, każdy student musi zdobyć szczegółową wiedzę oscylującą wokół biologii, chemii czy nawet informatyki! Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak np. systematyka roślin, ochrona i monitoring środowiska, podstawy genetyki, technologie produkcji zwierzęcej czy remediacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych.

 

Praca po studiach

Studenci podczas nauki zgłębią wiedzę na temat zagadnień związanych z wszelakimi zasadami produkcji energii, która pochodzi zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i tradycyjnych. Po zakończeniu kształcenia absolwenci znajdą zatrudnienie w różnorodnych przedsiębiorstwach przemysłu rolnego. Czekają na nich również parki naukowe i krajobrazowe czy wszelkie instytucje naukowe. Ponadto, inżynierowie ekologiczni znajdują zatrudnienie w administracji państwowej i lokalnej, a także w instytucjach nadzoru ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria ekologiczna?

Przyszli studenci, którzy chcieliby rozpocząć studia na kierunku inżynieria ekologiczna, muszą zadbać o odpowiednio wczesne rozpoczęcie przygotowań do egzaminów maturalnych. W grupie przedmiotów, które uwzględniane są podczas rekrutacji, znalazły się przede wszystkim te z puli ścisłej. Można zaliczyć do nich przykładowo biologię, chemię czy matematykę.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria ekologiczna?

Inżynieria ekologiczna to jeden z tych kierunków, który odpowiada na wyzwania współczesnego świata mierzącego się z negatywnymi skutkami cywilizacyjnego rozwoju. Świat stoi na granicy kryzysu klimatycznego i to właśnie dlatego też potrzebni są dziś specjaliści, którzy będą wiedzieli, jakie rozwiązania będą mogły uratować zasoby naturalne naszej planety.

Uczelnie w Warszawie bacznie przyglądają się tym tendencjom i tworzą propozycje kierunkowe stanowiące aktywną odpowiedź na to rynkowe zapotrzebowanie. Studenci w trakcie wszystkich semestrów kształcenia uczestniczyć będą przede wszystkim w zajęciach, które kształcą z zakresu nauk przyrodniczych.

Zajęcia te w dużej mierze będą mieć wymiar praktyczny – studenci będą się przede wszystkim uczyć, jakie zmiany wprowadzać we współczesnym przemyśle, by pozwalał on na zbilansowany rozwój pozwalający także na ochronę otaczającej nas przyrody i klimatu.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (inżynierskie);
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne;
  • studia niestacjonarne.

Studia w Warszawie na kierunku inżynieria ekologiczna można są dwustopniowe. Na początku na studentów czeka trzyipółletnie kształcenie inżynierskie. Jest ono czasem zdobywania podstawowej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Studenci, którzy uzyskają tytuł inżyniera, mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich. Zdobędą oni wtedy pełnię wykształcenia.

Studenci mają do wyboru dwa tryby kształcenia – stacjonarny, czyli dzienny lub niestacjonarny, zaoczny. Każdy z tych trybów ma swoje zalety – pierwszy pozwala na regularne zdobywanie wiedzy, drugi z kolei daje większą elastyczność. Warto zastanowić się odpowiednio wcześnie, który z nich jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości (studia niestacjonarne są bowiem odpłatne!).

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na takie jak inżynieria ekologiczna obfitują w szereg różnorodnych zajęć. Studenci otrzymują dzięki temu wiedzę, która tworzy ważne zaplecze dla umiejętności zawodowych. Wiedza studentów ma specjalistyczny charakter i dotyczy między innymi oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej. Najważniejsze obszary związane z wiedzą studentów dotyczą przede wszystkim nauk ścisłych i biologicznych. Można powiedzieć więc, że studia te mają charakter interdyscyplinarny i łączą w sobie studia przyrodnicze i techniczne.

Warto przyjrzeć się zakresowi umiejętności przyszłych inżynierów. Dotyczy on monitorowania środowiska, określania wpływu inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Potrafią oni także opracowywać raporty i ekspertyzy ekologiczne. Wiedzą oni również, jak określać skutki katastrof ekologicznych.

Uczelnie w Warszawie - kierunek inżynieria ekologiczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku inżynieria ekologiczna w Warszawie?

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna trwają 3,5 roku na studiach inżynierskich i 1,5 roku na studiach magisterskich.

Inżynieria ekologiczna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria ekologiczna w Warszawie?

Studia na kierunku inżynieria ekologiczna dziś cieszą się coraz większą popularnością także ze względu na perspektywy zatrudnienia. Dziś bowiem coraz rzadziej bagatelizujemy skutki, jakie może nieść ze sobą chociażby nieprawidłowa eksploatacja zasobów naturalnych. Eksperci do spraw inżynierii środowiska mogą pełnić więc wiele odpowiedzialnych funkcji związanych z czuwaniem nad bezpieczeństwem klimatycznym.

Możliwe miejsca pracy dla absolwentów inżynierii ekologicznej:

  • administracja rządowa i samorządowa;
  • organy inspekcji ochrony środowiska;
  • fundacje;
  • organizacje pozarządowe;
  • instytucje naukowe;
  • przedsiębiorstwa produkcyjne itd.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Inżynieria ekologiczna w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria ekologiczna Warszawa studia i stopnia

Inżynieria ekologiczna Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria ekologiczna Warszawa studia stacjonarne

Inżynieria ekologiczna Warszawa studia niestacjonarne

Inżynieria ekologiczna w Warszawie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Inżynieria ekologiczna w miastach

Nadchodzące wydarzenia