Zarządzanie zasobami ludzkimi - Warszawa

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Warszawa

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
  Forma studiów
   Więcej filtrów
   Czas trwania

    Uczelnie, gdzie zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność / ścieżka kształcenia

    Uniwersytet WSB Merito Warszawa

    Uniwersytet WSB Merito Warszawa

    Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

    Specjalności na kierunku zarządzanie

    Pokaż więcej
    Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

    Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

    Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

    Specjalności na kierunku zarządzanie

    Pokaż więcej
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

    Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

    Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

    Specjalności na kierunku zarządzanie

    Pokaż więcej
    Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

    Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

    Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: online

    Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

    Pokaż więcej
    Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

    Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

    Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne

    Specjalności na kierunku zarządzanie

    Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

    Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

    Zarządzanie i dowodzenie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne

    Specjalności na kierunku zarządzanie i dowodzenie

    Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

    Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

    Zarządzanie +

    Zarządzanie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
    forma: stacjonarne, niestacjonarne

    Filia w Bełchatowie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
    forma: stacjonarne, niestacjonarne

    Filia w Ciechanowie  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
    forma: stacjonarne, niestacjonarne

    Specjalności na kierunku zarządzanie

    Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

    Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

    Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne
    Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

    Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

    Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne

    Specjalności na kierunku pedagogika

    Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

    Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

    Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne
    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

    Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne

    Specjalności na kierunku zarządzanie

    Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

    Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

    Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

    Specjalności na kierunku zarządzanie

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

    Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
    forma: stacjonarne, niestacjonarne

    Specjalności na kierunku zarządzanie

    12.01.2024

    Zarządzanie zasobami ludzkimi studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

    Studia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

    Zarządzanie zasobami ludzkimi - Warszawa
    Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów niestacjonarne
    Poziom studiów studia II stopnia
    Czas trwania

    Uczelnie

    Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi możesz podjąć w ramach specjalności na 4 uczelniach publicznych: Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASW), Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT), Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz 10 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych takich jak: Uniwersytet WSB Merito Warszawa, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uczelnia Łukaszewski w Warszawie, Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie oraz Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie.
     

    Opis kierunku

    Zarządzanie zasobami ludzkimi to modny kierunek kształcenia, który cieszy się popularnością również w Warszawie. Jego studenci otrzymują wszechstronną wiedzę z zarządzania, ekonomii, nauk społecznych, prawniczych czy psychologicznych! To niezbędny pakiet pozwalający na efektywną pracę w grupie. Warto podkreślić, że zadaniem tych studiów jest również kształtowanie kompetencji miękkich związanych między innymi z efektywną komunikacją czy prowadzeniem skutecznych negocjacji. Program kształcenia obejmuje przedmioty takie jak m.in. stosowana psychologia społeczna, dobrostan, motywowanie i angażowanie pracowników, wpływ społeczny i społeczna odpowiedzialność biznesu, HR partnerem dla biznesu czy prawo pracy.

     

    Praca po studiach

    Co można robić po ukończeniu kierunku takiego jak zarządzanie zasobami ludzkimi? Na absolwentów czekać będzie między innymi praca w działach HR, firmach doradczych czy zajmujących się prowadzeniem rekrutacji. Ponadto, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi zajmują stanowiska takie jak np. trener biznesu czy trener rozwoju zawodowego. Absolwenci z powodzeniem mogą ubiegać się także obejmowanie stanowisk kierowniczych i kierowanie grupami pracowników. Niektórzy decydują się na rozwój swojej kariery zawodowej w jednostkach urzędu pracy. 

    Jakie wymagania podczas rekrutacji na specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie?

    Każda osoba, posiadająca świadectwo maturalne, która planuje pójść na studia, musi wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Dzięki niej zostaną wyłowieni najlepsi abiturienci szkół średnich i to oni w październiku zasilą grono studentów warszawskich uczelni.

    W przypadku studiów na specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak: język obcy nowożytni, matematyka, WOS, geografia, czy język polski. Wymagania rekrutacyjne są dość szerokie ze względu na interdyscyplinarny charakter kształcenia.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

    JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

    Zapewne nie raz już spotkałeś się z hasłem takim jak „zarządzanie zasobami ludzkimi”. To ostatnio bardzo popularny termin, który charakterystyczny jest dla korporacji. Co on jednak w praktyce oznacza? W najogólniejszym rozumieniu oznacza on zespół działań, który związany jest z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Zarządzanie zasobami ludzkimi wiąże się z motywowaniem pracowników do podejmowania nowych aktywności zawodowych, wspieraniu, dbaniu o zbilansowany rozwój ścieżek zawodowego rozwoju.

    Studia na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi będą zatem idealne dla osób, które uwielbiają pracę z drugim człowiekiem, są otwarte i komunikacyjne. Dodatkowym twoim atutem będą szerokie zainteresowania społeczno-gospodarcze, które mają niebagatelne znaczenie w pracy związanej z zarządzaniem ludzkim kapitałem. Jeśli dostrzegasz się w powyższym opisie, to ta specjalność czeka właśnie na ciebie.

     

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi możemy podzielić na:

    1. Typ:

    • Studia I stopnia (licencjackie)
    • Studia II stopnia (magisterskie)

     

    2. Tryb:
    • studia stacjonarne
    • studia niestacjonarne

     

    Studia na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
    Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.  
    Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
     

    2. Program studiów i przedmioty

    Studia na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi znalazły się w ofercie wielu ośrodków akademickich, to świadczy o ich rosnącej popularności i potencjale. Jeśli zależy ci na tym, by o swoje kształcenie wyższe zadbać w stolicy, to również dostaniesz taką możliwość, ponieważ i tam uczelnie przygotowały propozycję nauki na tej specjalności.

    Jeśli chodzi o program kształcenia, to znajdziesz w nim przedmioty, które poświęcone są przykładowo podstawom zarządzania. Poznawać będziesz tajniki prawa cywilnego oraz gospodarczego, społeczne aspekty zarządzania, czy rachunkowość zarządczą. Najważniejsze powinny być dla ciebie jednak te przedmioty, które odnosić się będą do kapitału ludzkiego. Wśród zajęć znajdą się przykładowo:

    • employerbranding i social media w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
    • public relations
    • CSR i komunikacja
    • organizacja pracy i procesów personalnych

    Uczelnie w Warszawie - kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi:

    Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  

    Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

    Ile trwają studia na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie?

    Studia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

    JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

    Studia w Warszawie na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi zapewniają wszechstronne wykształcenie. Dzięki temu abiturienci tego kierunku mogą dowolnie kierować swoją karierą – w zależności od indywidualnych ambicji oraz zainteresowań. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się prężnie rozwijać, musi korzystać z usług specjalistów z zakresu zarządzania. Zatem zastanów się, w jakim sektorze gospodarczym chciałbyś pracować i po prostu to zrealizuj!

    Czekają na ciebie działy HR, PR, agencje reklamowe i marketingowe. Możesz pracować w instytucjach doradztwa  personalnego, jako:

    • specjalista do spraw szkoleń
    • menedżer
    • specjalista do spraw rekrutacji pracowników

     

    Możesz także pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej, która specjalizować się będzie w świadczeniu usług z zakresu mentoringu oraz coachingu. Sektor zarządzania aktualnie rozwija się niezwykle dynamicznie, co daje ci wiele interesujących perspektyw.

    Gdzie studiować na specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie?

    Studia możesz podjąć jako specjalność na uczelniach publicznych: Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz jako specjalność na kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

    Uczelnie na których można studiować specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie

    czytaj dalej uczelnie w Warszawie

    Co warto sprawdzić przed rekrutacją na specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi w Warszawie?

    Poziom i tryb studiów


    Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

    Zarządzanie zasobami ludzkimi Warszawa studia niestacjonarne

    59 Uczelni w Warszawie

    Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

    Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

    Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

    Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie    # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

     

    Jakie studia zarządzanie wybrać

    Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

    Studia zarządzanie w Warszawie

    Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

    Co zdawać na maturze

     

    Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

    komentarze (0)

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia