Power engineering - Katowice

Power engineering - Katowice

Studia na kierunku power engineering w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Power engineering stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku power engineering

12.09.2023

Power engineering – studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku power engineering to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia inżynierskie) oraz 1,5 roku (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Power engineering - Katowice
Studia na kierunku power engineering w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku power engineering słuchacze pogłębiają wiedzę związaną z problematyką przetwórstwa energii oraz procesem jej wytwarzania. Program kształcenia obejmuje nowoczesne technologie energetyczne, maszyny i urządzenia energetyczne, procesy innowacyjne oraz modernizacyjne.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku power engineering przygotowują absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach oraz firmach związanych z obszarem energetyki. Mogą także kontynuować edukację na studiach II stopnia.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Katowicach, do których zalicza się power engineering, w procesie rekrutacji wymagają od kandydatów złożenia świadectwa dojrzałości. Podczas kwalifikacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak m.in.:

 • język obcy;
 • fizyka;
 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • matematyka.

Rekrutacja na studia w Katowicach na II stopień wymaga z kolei, aby kandydat wyróżniał się kompetencjami umożliwiającymi podjęcie kształcenia na tym kierunku. Powinien mieć wiedzę z zakresu matematyki, fizyki czy chemii, aby rozwiązywać podstawowe zadania obejmujące problemy energetyki. Dobrze, jeśli zna budowę i funkcjonowanie urządzeń energetyki konwencjonalnej.

Rekrutacja na II stopień uwzględnią średnią ocen ze studiów. Wynik mnoży się przez współczynnik, jaki określa kompetencje wymagane od kandydatów.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Power engineering w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POWER ENGINEERING?

Studia na kierunku power engineering obejmują zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych oraz technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Słuchacze w ramach kształcenia mają do wyboru jedną z kilku specjalności:

 • sustinable Energy engineering;
 • computer adied Energy engineering;
 • energy transition.

Program kształcenia obejmuje rozbudowaną siatkę zajęć, wśród których znajduje się m.in. eksploatacja systemów energetycznych, metody energetyki, alternatywne źródła energii czy analiza oddziaływania na środowisko. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku power engineering możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku power engineering rozwijają w studentach wiedzę z zakresu przetwarzania energii i wytwarzania ciepła. Absolwenci wyróżniają się rozbudowaną znajomością dotyczącą nowoczesnych technologii energetycznych, jakie wykorzystują odnawialne źródła energii czy oddziaływania energetyki na środowisko.

Absolwenci mają ogólną wiedzę techniczną i szczegółową w zakresie problematyki energetycznej. Wyróżniają się umiejętnościami i kompetencjami, jakie są niezbędne do pełnienia zawodu inżyniera energetyka.

Po zakończeniu kształcenia absolwent wie też, jak bezpiecznie używać maszyny oraz urządzenia energetyczne. Zna podstawowe technologie energetyki konwencjonalnej, jądrowej oraz źródeł odnawialnych. Wie również, jakie są zasady i metody ochrony środowiska dotyczące procesów energetycznych. Absolwent potrafi też dokonywać oceny pozatechnicznych aspektów oraz skutków działalności inżynierskiej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POWER ENGINEERING?

Studia na kierunku power engineering trwają 3,5 roku (studia inżynierskie) lub 2,5 roku (studia magisterskie).

Power engineering w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POWER ENGINEERING

Studia na kierunku power engineering przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera energetyka. Mogą starać się o nadanie uprawnień budowanych bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej z zakresu sieci, instalacji czy urządzeń cieplnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku power engineering

 • przedsiębiorstwa i instytucje w zakresie energetyki;
 • projektanci w energetyce;
 • prowadzenie procesów stosowanych w energetyce i pokrewnych przemysłach.

Studia na kierunku power engineering umożliwiają absolwentom zdobycie rozbudowanej wiedzy i cennych kompetencji, które są pożądane na aktualnym rynku pracy.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Power engineering Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku power engineering w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia