Analityka medyczna studia jednolite magisterskie - Kraków

Analityka medyczna studia jednolite magisterskie - Kraków

Analityka medyczna studia jednolite magisterskie - Kraków

Studia jednolite w Krakowie

analityka medyczna

Odkryj analitykę medyczną w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia jednolite magisterskie Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku analityka medyczna w Warszawie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna studia jednolite magisterskie - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek analityka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek analityka medyczna w Krakowie?

Swoje przygotowania do procesu rekrutacji powinieneś rozpocząć wyjątkowo wcześnie, by w przyszłości uniknąć rozczarowań. Swoją największą uwagę powinieneś skupić na dokładnym przygotowaniu z przedmiotów ścisłych.

Powinny się znaleźć wśród nich: biologia, matematyka, chemia, czy nawet fizyka. Pamiętaj o tym, by większość z nich zdawać na poziomie rozszerzonym. Wtedy też twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych realnie wzrosną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
50
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
57
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku analityka medyczna (jednolite) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka medyczna (jednolite) w Krakowie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

 

Fascynują cię zawody medyczne, ale nie chciałbyś poświęcić życia zawodowego na aktywne trwanie przy łóżkach pacjentów? Może warto, abyś pomyślał w takim razie o kierunku takim jak analityka medyczna. Pozwoli ci on na ciekawą i ambitną pracę w sektorze medycznym, z której będziesz mógł czerpać naprawdę dużo satysfakcji. Pamiętaj jednak, że powinien towarzyszyć ci szereg różnorodnych predyspozycji – dokładność, sumienność, zdolność do analitycznego myślenia oraz przede wszystkim zainteresowanie przedmiotami ścisłymi.

Analityka medyczna to taki obszar nauk, który skupia się na pracy laboratoryjnej. To specjaliści właśnie z tego obszaru sprawiają, że diagnoza wielu schorzeń jest dokładna i co najważniejsze – trafiona. To ty będziesz bowiem laboratoryjnie weryfikować stan zdrowia pacjentów, którym została pobrana chociażby krew do badań. Ten profil kształcenia sprawdzi się zatem idealnie dla tych osób, które nie czują się na siłach, by mieć bezpośredni kontakt z pacjentami, a jednocześnie chciałby znacząco przyczyniać się do jakości ich zdrowia.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku analityka medyczna w Krakowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat. Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna mają przemyślany program kształcenia, a naukę można podzielić na kilka podstawowych bloków tematycznych. Podczas pierwszych semestrów zgłębiać będziesz wiedzę z ogólnych nauk medycznych, więc musisz być przygotowany na przedmioty takie jak:

  • fizjologia
  • patofizjologia
  • immunologia

 

Każdy kolejny semestr kształcenia wzbogacać cię będzie o nowe umiejętności, związane z różnymi obszarami pracy laboratoryjnej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz

Studia na kierunku analityka medyczna w Krakowie trwają 5 lat (studia jednolite).

Uczelnie w Krakowie kształcą doskonałych analityków medycznych, którzy cieszą się naprawdę wysokim zaufaniem społecznym. Nim jednak do tego dojdzie, to każdy z nich musi przejść przez specjalistyczną edukację ścisłą. Kierunki takie jak analityka medyczna mają bowiem formę jednolitych studiów magisterskich. W praktyce oznacza to, że Twoja nauka trwać będzie przez pięć lat, a po ich zakończeniu otrzymasz tytuł magistra. Zobligowany będziesz także do odbycia sześciomiesięcznej praktyki w aptece.

 

Co warto sprawdzić idąc na studia jednolite na kierunku analityka medyczna

Przedmioty maturalne

Podstawowym etapem przygotowań do czekającego cię procesu rekrutacji powinno być sprawdzenie przedmiotów, które mogą zapewnić ci wysokie wyniki punktowe. Najczęściej specyfika przedmiotów maturalnych jest zbieżna z charakterem kształcenia na danym kierunku.

Nim aplikujesz na analitykę medyczną w Krakowie, zapoznaj się w sposób szczegółowy z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej. W ten sposób będziesz w pełni przygotowany do czekającej cię rekrutacji.

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Nie jest tajemnicą, że przyszli studenci dowolnego kierunku, nim zdobędą możliwość rozpoczęcia swojej przygody akademickiej, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Jego specyfika jest uzależniona przede wszystkim od liczby chętnych, osiągniętych przez nich wyników maturalnych oraz danej uczelni wyższej.

Jako przyszły kandydat na jedną z krakowskich uczelni publicznych powinieneś postarać się o uzyskanie możliwie wysokich wyników maturalnych z przedmiotów wyszczególnionych na stronie internetowej danej placówki. Osoby, które myślą o realizowaniu studiów na uczelniach prywatnych powinny mieć świadomość, że najczęściej kandydaci są przyjmowani na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Czy te studia są dla ciebie?

Analitykę medyczną można nazwać kierunkiem interdyscyplinarnym, ponieważ w programie kształcenia znajdziesz zarówno zagadnienia medyczne, jak i techniczne. Dlatego przyszli kandydaci powinni wykazywać wszechstronne zainteresowania oraz dobrze odnajdywać się wśród nauk ścisłych i przyrodniczych. Jeżeli widzisz w tym opisie siebie, to najprawdopodobniej krakowska analityka medyczna będzie dla ciebie odpowiednia.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Sektor medyczny otwiera wciąż nowe miejsca pracy dla ambitnych absolwentów kierunków medycznych. Dotyczy to nie tylko Polski, lecz także areny międzynarodowej, co w praktyce oznacza, że swoją zawodową karierę będziesz mógł także rozwijać poza granicami kraju. Możesz mieć jednak pewność, że po studiach niemal od razu znajdziesz pracę, która zgodna będzie z profilem twojego wykształcenia. Dziś jeszcze bardziej zależy nam bowiem na tym, by kompleksowo dbać o własne zdrowie.

Czeka na ciebie praca przede wszystkim w:

  • laboratoriach
  • ośrodkach badawczych
  • jednostkach diagnostyki klinicznej

 

W swojej pracy zajmować się będziesz tworzeniem analiz medycznych i diagnoz laboratoryjnych, dzięki którym choroby i schorzenia pacjentów będą szybko diagnozowane. To z kolei da szansę na wprowadzenie odpowiedniego leczenia i szybki powrót do zdrowia.

Czy warto iść na studia jednolite na kierunku analityka medyczna

Kierunki takie jak analityka medyczna pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej, która będzie stanowiła stabilną podstawę pod rozwój umiejętności, nieocenionych w wielu obszarach zawodowych na arenie międzynarodowej.

Szerokie, atrakcyjne i opłacalne możliwości zawodowe nie są jedynym atutem tego wyjątkowego kierunku. Pozwala on bowiem na rozwijanie predyspozycji intelektualnych i kształtowanie kompetencji miękkich, które mogą okazać się przydatne nie tylko w życiu zawodowym.

Studia jednolite niestacjonarne na kierunku analityka medyczna

Nie od dziś wiadomo, że zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych jest niezwykle cenne w perspektywie znalezienia atrakcyjnej pracy w przyszłości. Nie bez znaczenia pozostaje również intelektualny rozwój, któremu sprzyja realizowanie więcej niż jednego kierunku studiów.

Jeżeli chcesz studiować analitykę medyczną w Krakowie, równolegle pracując na pełen etat lub realizując inny kierunek, powinieneś rozważyć aplikację na studia niestacjonarne. Najczęściej mają one charakter weekendowych zjazdów, co dwa lub trzy tygodnie. Pozostały czas z powodzeniem wykorzystasz na inne czasochłonne aktywności.

Pamiętaj o obowiązku wnoszenia opłat za czesne w przypadku wyboru kształcenia na kierunkach niestacjonarnych.

Komentarze (0)