Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Studia w Warszawie

sztuczna inteligencja

Odkryj studia sztuczna inteligencja w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Sztuczna inteligencja studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Sztuczna inteligencja to jedna z bardziej innowacyjnych propozycji kształcenia, która pojawiła się na aktualnym rynku akademickim. Odpowiada ona na wyzwania współczesnego świata. Warto pamiętać jednak, że tę propozycję powinni brać pod uwagę przede wszystkim ci studenci, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Zastanów się odpowiednio wcześnie, czy i ty chciałbyś pracować nad tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów, które symulują te zachowania.

Studenci, którzy zajmują się badaniami nad sztuczną inteligencją, muszą otrzymać wszechstronne wykształcenie, które obejmować będzie różnorodne zagadnienia ścisłe – od programowania aż po robotykę. Na studentów czekając będą przedmioty takie jak: uczenie się maszyn, zaawansowane programowanie w C++ czy metody odkrywania wiedzy.

Sztuczna inteligencja to jedna z tych propozycji kształcenia, którą powinni wybierać przede wszystkim studenci, chcący zajmować się przede wszystkim działalnością naukową. Czekać będą na nich przede wszystkim różnorodne instytucje badawcze, ośrodki testowe, czy wszelkie przedsiębiorstwa, zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Sztuczna inteligencja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki kształcenia sztuczna inteligencja zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: podstaw przetwarzania informacji; algorytmów i struktur danych; modelowania systemów czy programowania proceduralnego, obiektowego, funkcyjnego i logicznego. Studia na sztucznej inteligencji pozwalają studentom poznać np.: budowę i programowanie podstawowe systemów komputerowych (w szczególności systemów sztucznej inteligencji); organizację systemów wykorzystujących nauczanie maszynowe; podstawy analizy danych.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia m.in.: projektują systemy informatyczne i zarządzają systemami sztucznej inteligencji; zajmują się eksploatacją sieci komputerowych; stosują metody analizy systemowej i metody modelowania i prototypowania przy użyciu metodyki baz danych, baz wiedzy i systemów decyzyjnych; tworzenia oprogramowania systemowego i użytkowego dla inteligentnych systemów informacyjnych.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania oraz metod projektowania inteligentnych systemów komputerowych; zasad zarządzania systemami informatycznymi; reguł nauczania maszynowego; języków programowania stosowanych w projektowaniu inteligentnych systemów.

Absolwenci ścieżki sztuczna inteligencja mogą liczyć na zatrudnienie np. w firmach i korporacjach wytwarzających inteligentne systemy komputerowe; zespołach i organizacjach zajmujących się uczeniem maszynowym; przedsiębiorstwach wdrażających systemy inteligentnego sterowania; uczelniach i instytutach badawczych lub biurach projektowych i instytucjach zaangażowanych w projektowanie inteligentnych systemów informatycznych.

Absolwent sztucznej inteligencji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • nowoczesne przedsiębiorstwa
  • firmy projektujące strony internetowe
  • firmy wytwarzające systemy internetowe
  • instytucje edukacyjne
  • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
  • własna działalność gospodarcza
  • media i branża rozrywkowa

 

Na jakim kierunku

Sztuczna inteligencja to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Studenci informatyki szkolą się w zakresie m.in.: programowania aplikacji mobilnych, internetowych i komputerowych (w tym aplikacji biznesowych); tworzenia atrakcyjnych gier komputerowych; projektowania użytkowych grafik komputerowych czy wykorzystywania narzędzi multimedialnych w różnych aspektach informatycznych. W programie teog kierunku znajdują się przedmioty poświęcone np. architekturze komputerów, hurtowniom danych, podstawom sztucznej inteligencji, zasadom zarządzania sieciami komputerowymi.

Absolwenci informatyki są cenionymi specjalistami w większości branż zawodowych – dynamiczny rozwój technologii otwiera przed absolwentami tego kierunku liczne ścieżki zawodowe, związane np. z projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem lub testowaniem najnowszych rozwiązań informatycznych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów informatyki do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)