Matematyka z elementami informatyki

Matematyka z elementami informatyki

Matematyka z elementami informatyki studia - kierunek studiów

Z pewnością wielu się z tym nie zgadza ze względu na rozległy zakres zagadnień i ich ścisły charakter, który spędza sen z powiek, niemniej matematyka już dawno temu została okrzyknięta królową nauk i tytuł ten do dziś jest aktualny. Aby formułować ścisłe wnioski z przyjętych założeń, nie sposób nie korzystać z narzędzi, jakie dostarcza matematyka. Wiedział o tym Euklides, wiedzą też o tym współcześni naukowcy. Od najmłodszych lat uczniowie zmagają się z różnorodnymi działaniami, ułamkami, niewiadomymi, równaniami, bryłami czy funkcjami, wypierając fakt, iż matematyka jest de facto obszarem, który przenika do wielu dyscyplin i jest niezbędny w wielu sferach życia. Co więcej, niezwykle istotnym wsparciem dla matematyki są możliwości, jakie daje informatyka – nowoczesne systemy, programy oraz aplikacje, dzięki którym te dwie dziedziny wzajemnie się uzupełniają.

Jeśli tak jak Benjamin Pierce uważasz, że matematyka wyciąga właściwe wnioski, fascynuje Cię geometria przestrzenna i to, jak zbudowane są bryły, pragniesz zdobyć szeroką wiedzę w zakresie zagadnień matematycznych oraz informatycznych i mieć szansę stać się wybitnym naukowcem w konkretnej specjalizacji, Java Script nie ma przed Tobą żadnych tajemnic, a wirusy komputerowe zwalczasz z prędkością światła, studia na kierunku matematyka z elementami informatyki to zdecydowanie najlepszy wybór dla Ciebie.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Przekonasz się, na czym polega specyfika metodologii nauczania matematyki i informatyki na poziomie szkoły średniej i podstawowej oraz poznasz rozszerzone zagadnienia matematyczne i informatyczne. Będziesz mógł skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę z interdyscyplinarnymi powiązaniami między matematyką, informatyką a innymi dziedzinami nauki, np. ekonomią czy fizyką. Nauczysz się, jak odpowiednio stosować zagadnienia matematyczne w naukach technicznych lub ekonomicznych. Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz ubezpieczeniowej. Będziesz mieć szansę wykroczyć poza elementarne schematy nauczania z wykorzystaniem zaawansowanej matematyki, tj. teorii mnogości i logiki matematycznej, elementów rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób i na jakim polu zachodzi naukowa korelacja na polu matematyczno-informatycznym.

Co więcej, nauczysz się programowania oraz języków programowania. Dowiesz się, jak najlepiej wykorzystać komputery w nauczaniu, poznasz struktury baz danych, a także opanujesz współczesne problemy pedagogiki i metodyki nauczania, co pozwoli Ci w pełni realizować się w Twojej pracy zawodowej.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku matematyka z elementami informatyki? Jako wykształcony w zakresie metodyki nauczania matematyki i informatyki nauczyciel znajdziesz zatrudnienie nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale także w środowisku akademickim. Doskonałą alternatywą dla specjalisty, którego zakres wiedzy obejmuje rozszerzone zagadnienia matematyczne i informatyczne, znajomość możliwości stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych czy zaawansowaną analizę matematyczną będzie praca na stanowisku analityka w ośrodku badawczym lub laboratorium naukowym. Odnajdziesz się zarówno w roli eksperta w zakresie matematyki, jak i doradcy w dziedzinach pokrewnych w instytucjach państwowych, agencjach doradczych, organizacjach pozarządowych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek matematyka z elementami informatyki dla nauczycieli na większości uczelni brane są pod uwagę następujące dokumenty: dyplom ukończenia uczelni wyższej, kwestionariusz osobowy, świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując matematykę z elementami informatyki?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły średniej i podstawowej
 • rozszerzonych zagadnień matematycznych i informatycznych
 • interdyscyplinarnych powiązań między matematyką a informatyką
 • metodyki nauczania matematyki oraz informatyki
 • możliwości stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych
 • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
 • teorii mnogości i logiki matematycznej
 • analizy matematycznej
 • elementów rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary
 • programowania i języków programowania
 • wykorzystania komputerów w nauczaniu
 • struktur i baz danych
 • współczesnych problemów pedagogiki i metodyki nauczania

Gdzie będziesz pracował po kierunku matematyka z elementami informatyki?

Absolwent kierunku matematyka z elementami informatyki znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel w placówkach edukacyjnych
 • analityk w ośrodkach badawczych
 • pracownik naukowy/akademicki
 • ekspert w zakresie matematyki
 • pracownik instytucji administracji państwowej, samorządowej, lokalnej
 • pracownik agencji reklamowych i marketingowych jako informatyk
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MATEMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Komentarze (0)