Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia - Bydgoszcz

Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia - Bydgoszcz

Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Kandydaci na kierunek mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy muszą mieć tytuł inżyniera lub magistra inżyniera z tego samego bądź pokrewnego kierunku technicznego. W procesie rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie oraz średnią ważoną z przebiegu ukończonych studiów. Na kandydatów, którzy ukończyli inny niż pokrewny mechanice i budowie maszyn kierunek, czeka rozmowa kwalifikacyjna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
90
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechanika i budowa maszyn na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN?

Mechanika i budowa maszyn realizowana w ramach drugiego stopnia skupia się na eksploatacji maszyn i pojazdów, konstrukcji maszyn i urządzeń oraz inżynierii odnawialnych źródeł energii. Innowacyjna propozycja kształcenia pozwala uszczegółowić zdobytą już wiedzę o elementy odnoszące się do procesów, maszyn i systemów produkcyjnych, a także konstrukcji dronów.

Studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które mają tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. Rozwijają zagadnienia poznawane na studiach pierwszego stopnia, ale oferują także zdobycie zupełnie nowych kompetencji. Kandydaci powinni wykazywać się analitycznym myśleniem i zainteresowaniem najnowszymi technologiami. Jest to kierunek dla osób, które chcą przyczyniać się do postępu tak wyraźnego w XXI wieku.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia inżynierskie w zakresie mechaniki i budowy maszyn drugiego stopnia to idealna okazja do pogłębiania wiedzy z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, jak również technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów. Uczelnie w Bydgoszczy proponują interdyscyplinarny program kształcenia wypełniony takimi przedmiotami jak:

 • eksploatacja maszyn i dobór materiałów inżynierskich,
 • technologie proekologiczne i systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem,
 • bezpieczeństwo i jakość w procesach wytwórczych,
 • zarządzanie procesami technologicznymi,
 • zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych.

Studenci rozwijają umiejętności odnoszące się do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, a także kształtują predyspozycje kierownicze. Uczęszczają na zajęcia obligatoryjne, fakultatywne i specjalizacyjne.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Bydgoszczy na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry, czyli półtora roku lub dwa lata. Absolwenci zdobywają tytuł magistra inżyniera, a tym samym szczycą się dodatkowymi kompetencjami i kompleksowym wykształceniem, istotnym na rynku pracy.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN?

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn zajmują się modelowaniem wspomagającym projektowanie maszyn, projektowaniem materiałowym i doborem materiałów inżynierskich z zastosowaniem metod CAD i CAMS, a także podnoszeniem efektywności systemów wytwórczych CAM dzięki działaniom integracyjnym oraz narzędziom informatycznym, które wspomagają wytwarzanie.

Studia w Bydgoszczy przygotowują do pracy w:

jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych,

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach, które zajmują się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania.

Absolwenci pracują także w jednostkach odbioru technicznego i jakościowego produktów i materiałów, a także w firmach produkcyjnych i usługowych wymagających wiedzy technicznej.

Komentarze (0)