Zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia - Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia - Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy w ramach zarządzania i inżynierii produkcji muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Przede wszystkim nie muszą posiadać tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera. Proces rekrutacyjny uwzględnia ocenę uzyskaną na dyplomie oraz średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie kształcenia. Uczelnie prywatne oczekują złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy realizowany w ramach drugiego stopnia jest przeznaczony dla absolwentów studiów inżynierskich bądź magisterskich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe kompetencje. To niepowtarzalna okazja do zgłębienia wiadomości odnoszących się do projektowania systemów lub procesów, przeprowadzania analizy ekonomicznej czy zdobycia potrzebnych informacji na temat wybierania źródeł zaopatrzenia i kanałów dystrybucji.

Od kandydatów na studia inżynierskie wymaga się analitycznego myślenia i zainteresowania najnowszymi technologiami. Wymagane są także predyspozycje kierownicze i zorganizowanie. Studia w Bydgoszczy tego typu to połączenie umiejętności menedżerskich z wiedzą techniczną, a to sprawia, że absolwenci stają się rozchwytywani na rynku pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji są jednymi z najpopularniejszych w ofercie kształcenia technicznego. Studia tego typu łączą umiejętności menedżerskie z wiedzą inżynierską. Właśnie dlatego kompleksowo ułożony program kształcenia umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu:

 • zarządzania organizacją,
 • zarządzania zmianami w organizacji,
 • nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji,
 • analizy strategicznej technologii wytwarzania,
 • organizacji i modelowania procesów produkcyjnych.

Studenci uczęszczają na zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, ale i specjalizacyjne. Zdobędziesz praktyczne umiejętności odnoszące się do projektowania systemów i procesów, analizy ekonomicznej czy dobierania najważniejszych uwarunkowań decyzji strategicznych przedsiębiorstwa w obszarze wytwarzania.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia magisterskie (drugiego stopnia) poszerzają wiedzę zdobywaną w trakcie studiów inżynierskich. Trwają półtora roku, czyli trzy semestry, a ich ukończenie uprawnia Cię do posługiwania się tytułem magistra inżyniera.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy realizowany jest w porozumieniu z przedsiębiorstwami produkcyjnymi regionu. Absolwenci szczycą się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi sterowanie procesem produkcyjnym i jego optymalizacją, programowanie elementów linii produkcyjnych, automatyzowanie procesów produkcji oraz utrzymanie w gotowości całego systemu wytwórczego.

Absolwenci zatrudniani są w charakterze:

 • specjalisty ds. zarządzania jakością i kontroli,
 • menedżera zarządzającego procesami wytwórczymi,
 • specjalisty ds. planowania i przygotowania produkcji,
 • specjalisty ds. rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • eksperta ds. innowacji.

Pracują w jednostkach, w których ważna jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Komentarze (0)