Ekonomia - Rzeszów

Ekonomia - Rzeszów

Studia na kierunku ekonomia w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

15.01.2024

Ekonomia – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Ekonomia w Rzeszowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na ekonomii w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Ekonomia - Rzeszów
Studia na kierunku ekonomia w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Rzeszowie rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 19 lipca 2024 r. | Ekonomia Rzeszów - terminy rekrutacji >

Opis kierunku
Ekonomia to dziedzina, która pozwala studentom poznanie i zrozumienie wszelkich mechanizmów zarządzania przedsiębiorstwem. W trakcie zajęć uczestnicy badają procesy zachodzące w gospodarce i życiu społecznym. Absolwenci ekonomii w Rzeszowie mają wiedzę z zakresu podstawowych nauk ekonomicznych i znają profesjonalne narzędzia warsztatu ekonomisty w zakresie empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej w praktyce gospodarczej - specjalizują się oni m.in. w zarządzaniu zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.
Absolwenci ekonomii odnajdują się w różnych sektorach i dziedzinach zawodowych. Mogą poszukiwać pracy w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i bankach. Należy pamiętać, że umiejętności zdobyte podczas studiów i analityczny sposób myślenia absolwentów ceniony jest w praktycznie każdej branży. Ekonomiści są poszukiwani w korporacjach, organizacjach rządowych, pozarządowych i innych instytucjach. Mogą pełnić funkcje konsultantów ds. zarządzania, specjalistów ds. planowania finansowego czy doradców podatkowych. Co więcej, zdobyte kompetencje pozwalają im na założenie własnej działalności gospodarczej np. w postaci firmy konsultingowej, doradztwa finansowego czy w handlu i e-commerce.
 
Uczelnie
W Rzeszowie ekonomię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim.
 
Specjalności
Współczesne studia ekonomiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku ekonomia w Rzeszowie: ekonomia przedsiębiorstwaekonomia i zarządzanie w sektorze publicznyminternational business - cross-culturalaspectekonomia usług biznesowych, gospodarka finansowa i rachunkowość... specjalności na ekonomii w Rzeszowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3800 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Rzeszowie
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Rzeszowie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Ekonomia skierowana jest zarówno do studentów o humanistycznych predyspozycjach, jak i ścisłych – matematycznych. Przyszli studenci wśród rozszerzonych przedmiotów maturalnych mogą zawrzeć np. geografię, historię, wiedzę o społeczeństwie czy informatykę lub matematykę.

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku ekonomia w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • informatyka,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Rzeszowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Współczesny rynek gospodarczy – zarówno polski, jak i międzynarodowy – dynamicznie rozwija się i wymaga profesjonalnych działań ze strony doświadczonych ekspertów. Studenci ekonomii w Rzeszowie mogą wybrać tę specjalizację, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, zainteresowaniom i predyspozycjom. Przyszli ekonomiści mogą związać swoją karierę zawodową m.in. z: biznesem, gospodarką czy sektorem publicznym.

 

1. Wiedza i umiejętności

Studenci ekonomii poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz profesjonalne narzędzia, które służą zawodowym ekonomistom m.in. do gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi czy materialnymi. W trakcie zajęć uczestnicy przeprowadzają analizy rynku i sytuacji finansowej małych przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także planują strategie ekonomiczne.

Wiedza

Kierunek ekonomia pozwala studentom zyskać wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych. Uczestnicy zajęć poznają najważniejsze zagadnienia związane m.in. z prawem, finansami i rachunkowością, współczesnymi technologiami czy międzynarodową gospodarką. Przyszli specjaliści znają podstawowe narzędzia stosowane przez ekonomistów – wykorzystują matematyczne i technologiczne rozwiązania (jak np. statystyka).

Studenci poznają zasady kierowania podmiotami gospodarczymi, a także analizują strukturę oraz charakterystykę współczesnego rynku. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę z zakresu m.in. systemu podatkowego, instrumentów finansowych czy ekonomicznych zagrożeń. Ponadto prognozują oni możliwe sytuacje ekonomiczne i obliczają poziom ryzyka decyzji operacyjnych.

Wiedza, którą mają absolwenci ekonomii:

 • znają społeczne, gospodarcze, prawne i administracyjne podstawy ekonomii
 • rozumieją specyfikę międzynarodowej gospodarki
 • stosują matematyczne i technologiczne rozwiązania
 • znają zasady kierowania podmiotami gospodarczymi
 • analizują strukturę i charakterystykę współczesnego rynku
 • znają systemy podatkowe, instrumenty finansowe i ekonomiczne zagrożenia
 • obliczają poziom ryzyka decyzji operacyjnych

 

Umiejętności

Absolwenci ekonomii przygotowani są do rozwiązywania sporów o podłożu np. gospodarczym. Studenci szkolą się w zakresie podejmowania operacyjnych decyzji, a także planowania, wdrażania i kontrolowania strategii gospodarczych. Uczestnicy zajęć pozyskują i wykorzystują różnorodne informacje niezbędne do skutecznego działania na konkurencyjnym rynku.

Specjaliści ekonomii świadczą profesjonalne usługi doradcze. Ekonomia pozwala studentom nauczyć się zawierania i realizowania umów gospodarczych oraz nawiązywania współpracy biznesu z organami administracji publicznej. Studenci tego kierunku potrafią modelować przebieg różnorodnych procesów gospodarczych zarówno w skali mikro- jak i makroekonomicznej.

Umiejętności, które mają absolwenci ekonomii:

 • rozwiązują spory o podłożu gospodarczymi
 • podejmują operacyjne decyzje
 • planują, wdrażają i kontrolują strategie gospodarczej
 • działają skutecznie na konkurencyjnym rynku
 • modelują przebieg procesów gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej
 • nawiązują współpracę biznesu z organami administracji publicznej

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Rzeszowie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich)

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Nauka na stacjonarnych studiach wiąże się z pewnymi ograniczeniami zawodowymi – studenci stacjonarni mogą mieć kłopot z podjęciem pracy na pełnym etacie. Stacjonarna nauka zapewnia jednak studentom dostęp do nowoczesnej technologii i profesjonalnych narzędzi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka pozwala studentom nawiązać bezpośredni kontakt z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć, jednak w ograniczonym wymiarze. Studenci niestacjonarni powinni zatem aktywnie uczestniczyć w zajęciach i samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Ten tryb umożliwia studentom podjęcie pracy na pełnym etacie.

 

3. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku ekonomia zawiera w sobie przedmioty poświęcone zagadnieniom z zakresu m.in. finansów, bankowości, zarządzania, gospodarki, administracji czy prawa. Studenci w trakcie rozwiązywania różnorodnych problemów ekonomicznych wykorzystują zdolności matematyczne, informatyczne i analityczne.

Wymagania na kierunek Ekonomia w Rzeszowie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • historia gospodarcza,
 • finanse publiczne i rynki finansowe,
 • analiza rynku,
 • promocja i reklama,
 • gospodarka regionalna,
 • socjologia w zarządzaniu,
 • ekonomika integracji europejskiej,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • polityka społeczna,
 • badania rynkowe.

Przyszli ekonomiści przygotowani są m.in. do przewidywania zjawisk ekonomiczno-gospodarczych, a także zarządzania określonymi procesami w organizacji.

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na ekonomię powinni być komunikatywni i odporni na stres. W studiowaniu tego kierunku niezbędne im będą zdolności matematyczne i analityczne, a także dobra pamięć. Dobrze, by przyszli studenci interesowali się zagadnieniami związanymi m.in. z: gospodarką, polityką, prawem, administracją i finansami.

Przyszli specjaliści muszą być rzetelni i spostrzegawczy. Zawód ekonomisty wymaga od niego samodzielności i elastyczności. Kandydaci na ten kierunek powinni znać język obcy i skutecznie stosować techniki perswazji czy negocjacji. Studenci ekonomii muszą być zorganizowani i wykazywać się zdolnościami zarządczymi.

Predyspozycje kandydatów na studia na ekonomię:

 • komunikatywność, rzetelność
 • odporność na stres
 • zamiłowanie do finansów, gospodarki i polityki
 • zdolności matematyczne i analityczne
 • umiejętność organizacji i zarządzania
 • skuteczne przekonywanie i negocjowanie
 • dobra pamięć, elastyczność
 • spostrzegawczość i samodzielność

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Program studiów na kierunku ekonomia w Rzeszowie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci ekonomii przez 6 semestrów (studia licencjackie) lub 4 semestry (studia magisterskie) zdobywają podstawową i specjalistyczną wiedzę ekonomiczną, a także rozwijają swoje zdolności analityczne, które niezbędne są do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy.

Ekonomia w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Absolwenci ekonomii wyróżniają się specjalistyczną wiedzą z zakresu m.in. finansów, bankowości, prawa i administracji. Praktyczne zdolności ekonomistów pozwalają im np. prowadzić działania doradcze, zarządzać organizacją jednostek administracyjnych czy planować i kontrolować działania podmiotów gospodarczych.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku ekonomia w Rzeszowie:

 • sektory i segmenty rynku europejskiego
 • prywatne przedsiębiorstwa
 • jednostki administracji publicznej i samorządowej
 • urzędy, banki, domy maklerskie
 • własna działalność gospodarcza
 • biura analityczne

Specjaliści tej dziedziny powinni bez problemu prowadzić analizy współczesnego rynku gospodarczego. Absolwenci tego kierunku mogą występować w roli ekspertów, a także podjąć pracę urzędniczą. Ekonomiści doskonale odnajdą się na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Niektórzy absolwenci ekonomii mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Przykładowe stanowiska, na które może aplikować absolwent ekonomii:

 • ekonomista
 • analityk rynku
 • pracownik administracji publicznej
 • menadżer sektora publicznego
 • menadżer sektora ochrony środowiska
 • analityk finansowy
 • makler
 • doradca biznesowy

Ile zarabia się po Ekonomii?

Absolwentów Ekonomii możemy spotkać w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego oraz stanowiskach kierowniczych. Współczesny rynek proponuje im rozmaite oferty zatrudnienia przede wszystkim dlatego że pozyskana na studiach wiedza cieszy się niesłabnącym powodzeniem, jak również dlatego że studia coraz częściej oferują ścieżki specjalizacyjne, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesności. A ile zarabiają absolwenci Ekonomii?

Średnie zarobki absolwentów Ekonomii w 2023 roku:

 • doradca finansowy – 3900 złotych
 • analityk finansowy – 5360 złotych
 • analityk biznesowy – 5700 złotych
 • audytor wewnętrzny – 6350 złotych

 

Czy warto iść na Ekonomię?

Ekonomia należy do grona kierunków, bez których trudno wyobrazić sobie przestrzeń kształcenia wyższego. Wiedza ekonomiczna zawsze znajdzie zastosowanie, na dodatek w różnych organizacjach i instytucjach, a ponadto studia, na przykładzie studiów w Rzeszowie, oferują studentom liczne specjalności, na bazie których mogą poruszać się po obszarze specjalistycznych zagadnień i przygotowywać się do wykonywania jasno określonych obowiązków zawodowych.

 

Gdzie warto studiować Ekonomię?

Kandydaci na studia w Rzeszowie, zainteresowani studiami ekonomicznymi, mogą skorzystać z oferty jednej uczelni publicznej. Argumentem do podjęcia nauki może być nie tylko interesujący program nauczania, ale również fakt, że studia w formie stacjonarnej są studiami bezpłatnymi.

Ekonomia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski

 

Program studiów i przedmioty

Kształcenie na kierunku Ekonomia umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi. Rzeszowscy studenci mogą ponadto rozwijać zainteresowania w ramach interesujących specjalności, do których należą między innymi: ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomia usług biznesowych, ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym. A jak przedmioty składają się na program kształcenia? Między innymi:

 • ryzyko w działalności gospodarczej,
 • geografia ekonomiczna,
 • metody oceny projektów gospodarczych,
 • analiza ekonomiczna,
 • finanse publiczne i rynki finansowe

 

Ile osób na miejsce na ekonomię w Rzeszowie

Ekonomia w Rzeszowie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Rzeszowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Rzeszowski aplikowało 440 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 2 kandydatów.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Rzeszowie

Aplikacja na uczelnie w Rzeszowie to proces niezwykle ważny, bowiem właśnie dzięki niemu można uzyskać szansę na zasilenie grona studentów wymarzonego kierunku już w październiku. Dlatego też nie warto go lekceważyć, przystępując odpowiednio wcześnie do przygotowań. Zatem co należy sprawdzić przed rekrutacją na Ekonomię w Rzeszowie?

Jako przyszły kandydat na te studia powinieneś przede wszystkim upewnić się, że siatka studiów prezentowana przez daną uczelnię, w wystarczającym stopniu odpowie na twoje zainteresowania i pozwoli spełnić aspiracje dotyczące przyszłego życia zawodowego. Nie ulega wątpliwości, że Ekonomia należy do kanonu kierunków interdyscyplinarnych, których głównym fundamentem są nauki matematyczne.

Jako kandydat na studia pierwszego stopnia, powinieneś zgłębić zdolność do logicznego rozwiązywania zadań matematycznych i wykazać się ponadprzeciętnymi umiejętnościami na rozszerzonej maturze z matematyki – uzyskany wynik procentowy może zaważyć na przyjęciu cię na studia. Jeśli natomiast ukończyłeś Ekonomię lub inny pokrewny kierunek na pierwszym stopniu, powinieneś uzyskać jak najlepsze oceny na dyplomie – właśnie one wezmą udział w konkursie, którego efektem będzie wyłonienie najlepszych kandydatów na studia drugiego stopnia.

Warto pamiętać o olimpiadach. Tytuł finalisty lub laureata jest w stanie otworzyć wszystkie furtki do dowolnie wybranego kierunku kształcenia. Jeżeli rozważasz podjęcie Ekonomii, powinieneś rozważyć:

 • Olimpiadę Matematyczną
 • Olimpiadę Geograficzną

 

Proces aplikacji i dokumenty

Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia tytułu zawodowego i wyższego wykształcenia jest aplikacja na studia. Żeby wziąć w niej udział, należy zarejestrować swoją kandydaturę za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Dostarczenie kilku niezbędnych dokumentów zwieńczy całą procedurę i pomoże ci uniknąć skreślenia z listy przyjętych. Fotografia do legitymacji studenckiej, kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów oraz formularz aplikacyjny to prawdopodobnie wszystko, co powinieneś zgromadzić w odgórnie ustalonym terminie.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Rzeszowie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Rzeszowie

Studia na kierunku ekonomia w Rzeszowie można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ekonomii nie oferuje żadna uczelnia prywatna w Rzeszowie.

Gdzie studiować ekonomię w Rzeszowie

Bezpłatną naukę na kierunku ekonomia w Rzeszowie można rozpocząć w ramach studiów stacjonarnych na jednej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Rzeszowie

Studia niestacjonarne na kierunku ekonomia oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Rzeszowie – Uniwersytet Rzeszowski. Niestacjonarna nauka w tej szkole wyższej jest płatna.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Rzeszowie

Niestacjonarne studia na ekonomii w Rzeszowie są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 3800 zł. ceny - ekonomia Rzeszów >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Rzeszowie studia niestacjonarne na ekonomii są płatne. Osoby, którym zależy na rozpoczęciu bezpłatnej nauki na tym kierunku, mogą zdecydować się na podjęcie studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Rzeszów studia i stopnia

Ekonomia Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Rzeszów studia stacjonarne

Ekonomia Rzeszów studia niestacjonarne

Ekonomia w Rzeszowie

 • Ekonomia w Rzeszowie - studia stacjonarne

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Rzeszowie - studia stacjonarne na kierunku ekonomia

  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Rzeszowski

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Wybór kierunku kształcenia może być trudny, a jak wiadomo, bardzo młody wiek przyszłych maturzystów nie jest dobrym doradcą w kwestii podejmowania istotnych decyzji. Wybór miejsca kształcenia jeszcze trudniejszy. Ułatwiając kandydatom na studia proces decyzyjny, zadajmy pytanie: Jakie ma kierunek Ekonomia w Rzeszowie opinie?

Adam, student pierwszego roku Ekonomii w Rzeszowie, mówi:

„Ekonomia to bardzo prestiżowy kierunek, prowadzący do wykonywania prestiżowego, ważnego zawodu. Aby zostać prawdziwym specjalistą należy bardzo mocno skupić się na nauce, bo materiału, mówiąc lekko, trochę jest. Studiuję Ekonomię w Rzeszowie, bo tutaj znalazłem świetne grono wykładowców, którzy po prostu wiedzą o czym mówią. Jeśli ktoś pytałby o rekomendację, zdecydowanie poleciłbym dokonane przeze mnie wybory.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu