Kierunek lekarski (medycyna)

Kierunek lekarski (medycyna)

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski - studia 2023

Studia na kierunku lekarskim to studia jednolite magisterskie, z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu medycyny. Studia trwają 6 lat (12 semestrów) i kończą się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego (lekarz).

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna)
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 24 września 2023 r. | kierunek lekarski (medycyna) - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności kierunek lekarski (medycyna) możesz podjąć na 22 uczelniach publicznych oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | kierunek lekarski (medycyna) - uczelnie >

Opis kierunku

Program nauczania obejmuje przedmioty przedkliniczne tzw. przedmioty podstawowe, m.in. anatomię prawidłową, chemię medyczną czy patomorfologię) oraz przedmioty kliniczne tzw. przedmioty kierunkowe, m.in. choroby wewnętrzne, chirurgię, czy pediatrię.

Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego (13 miesięcy) oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Wynik tego egzaminu jest podstawą do wyboru specjalizacji (np. chirurgia ogólna, kardiologia, neurologia, okulistyka, pediatria, psychiatria).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku lekarskim (w uczelniach publicznych i niepublicznych) najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjononarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 38000 zł do 64000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się do okręgowej rady lekarskiej o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Absolwenci studiów na kierunku lekarskim przygotowani sa do pracy między innymi publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych (np. kilniki, szpitale), instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych, firmach farmaceutycznych, sanatoriach, pogotowiu ratunkowym, pracowniach techniczno- dentystycznych, firmach farmaceutycznych, czy też różnego typu laboratoriach i wydawnictwach branżowych.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski?

Rekrutacja w przypadku studiów na kierunek lekarski nie powinna być dla kandydatów zaskoczeniem. Przyszli studenci już na etapie kwalifikacji muszą zaprezentować jak najbardziej rozległą wiedzę, która będzie stanowić podstawę dalszego kształcenia.

Przyszli studenci kierunku lekarskiego muszą mieć świetne wyniki maturalne z co najmniej dwóch dodatkowych przedmiotów zdawanych obowiązkowo na poziomie rozszerzonym. 

Konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysoka. W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne aplikowało ponad 21 tys. kandytatów.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lekarskim:

 • biologia, 
 • chemia, 
 • fizyka lub fizyka i astronomia 
 • matematyka.

 

Jeżeli zatem marzysz o rozpoczęciu studiów na tym kierunku, to przygotowania do egzaminu maturalnego musisz rozpocząć odpowiednio wcześniej – tak, by twoje marzenia mogły się przekuć w realną szansę na znalezienie się na liście osób przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI (MEDYCYNA)

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Śląska

Akademia Śląska

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek lekarski (medycyna) +

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna) - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) studia stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna) studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) studia jednolite magisterskie

POPULARNE MIASTA

Pokaż wszystkie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kierunek lekarski (medycyna)

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Jaką wiedzę zdobędziesz podczas studiów na kierunku lekarskim

Studia medyczne na kierunku lekarskim trwają sześć lat, a ich celem jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta.

 

Program kształcenia obejmuje zakres przedmiotów z:

 • nauk morfologicznych
 • naukowych podstaw medycyny
 • nauk behawioralnych i społecznych
 • nauk klinicznych niezabiegowych
 • nauk przedklinicznych
 • nauk klinicznych zabiegowych

 

Absolwenci tego kierunku otrzymują zarówno specjalistyczne, jak i wszechstronne wykształcenie. Oprócz standardowych przedmiotów, uczelnie oferują wiele fakultetów, które pozwalają wybór najbardziej interesującej specjalizacji.

Jako absolwent tego kierunku, otrzymasz tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego możesz ubiegać się o prawo wykonywania zawodu. Będziesz mógł też dalej podnosić swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji i studiów na wyższym szczeblu kształcenia.

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Pierwsza pomoc
 • Biologia molekularna
 • Biologia komórki z cytofizjologią
 • Komunikacja medyczna
 • Metodologia badań naukowych
 • Socjologia medycyny
 • Anatomia
 • Biofizyka
 • Patomorfologia
 • Fizjologia
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • Mechanizmów molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych utrzymujących homeostazę organizmu
 • Epidemiologii i zarządzania w opiece zdrowotnej
 • Różnych czynników ryzyka, prowadzących do choroby
 • Postępowania diagnostycznego
 • Interpretowania wyników badań
 • Czynników ryzyka, metod kontroli i metod zapobiegania chorobom
 • Wyszukiwania, zbierania i analizowania informacji zdrowotnych i biomedycznych z różnych baz danych i źródeł
 • Działania leków i skuteczności leczenia
 • Zasad zapobiegania chorobom oraz zasady promocji zdrowia

 

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim?

Jeżeli należysz do osób, które nie wyobrażają sobie innej ścieżki kariery zawodowej niż pomoc innym to kierunek lekarski powinien być dla ciebie odpowiednim wyborem. Jednak w przypadku tego typu studiów empatia i chęć niesienia ulgi to nie wszystko.

Specjalistyczna wiedza z zakresu biologii i chemii to podstawa, aby móc realizować się na studiach i w przyszłej pracy. Zawód lekarza to praca nie tyle prestiżowa, co niezwykle odpowiedzialna i ważna dla poprawnego funkcjonowania całego społeczeństwa.

W ideę kierunku lekarskiego wpisują się nadal aktualne słowa Leonardo Da Vinci: „Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje". Tym właśnie zajmiesz się podczas studiów lekarskich, które w pełni przygotują cię do wykonywania tego zawodu.

Jeżeli zatem nie boisz się wyzwań, które czekają cię podczas studiów na tym kierunku, a biologia i chemia stanowią dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie, to niewątpliwie studia na kierunku lekarskim czekają na twoją kandydaturę.

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Najbardzieją popularną formą studiów są studia stacjonarne (dzienne). Jednak część uczelni medycznych oferuje podjęcie studiów na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym (wieczorowym - one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień), jednak zdecydowanie się na tego typu rodzaj kształcenia może wiązać się z wysokimi opłatami za studia.

W obu przypadkach zajęcia odbywają się regularnie w trakcie trwania tygodnia od poniedziałku do piątkuTe dwa tryby nauki nie mogą mieć żadnych różnic programowych, tak by osoby je kończące dysponowały szeregiem kwalifikacji medycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na tym kierunku jest wyjątkowo rozbudowany i obejmuje wiele specjalistycznych przedmiotów, które niezbędne są do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

Naczelnym celem kształcenia studentów jest przygotowanie ich do świadczenia usług medycznych. Aby mogło to nastąpić, muszą oni poznać podstawowe teorie i zasady praktyki medycznej.

 

Przedmioty, które znajdziesz w programie studiów to m. in.:

 • choroby wewnętrzne 
 • diagnostyka laboratoryjna
 • diagnostyka laboratoryjna
 • epidemiologia
 • farmakologia
 • immunologia ogólna
 • język angielski
 • laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
 • mikrobiologia
 • patofizjologia
 • patomorfologia
 • pediatria
 • praktyka w zakresie chorób wewnętrznych
 • psychologia lekarska
 • psychologia lekarska
 • telemedycyna

 

Studenci muszą perfekcyjnie opanować te dziedziny, ponieważ bez ich doskonałej i wszechstronnej znajomości nie mogą myśleć o rozpoczęciu przyszłej kariery.

Jednak najważniejsze jest usystematyzowanie wiedzy, którą pozyskują studenci, więc na ogół przedmioty kierunku lekarskiego dzieli się na przedkliniczne (tzw. podstawowe) oraz kliniczne, które obejmują już zagadnienia kierunkowe (np. chirurgia, neurologia, pediatria).

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwentów kierunku lekarskiego ma wyjątkowo wszechstronny wymiar, ponieważ musi ona obejmować profilaktykę, leczenie i rehabilitację, które są niezbędne w przypadku wykonywania tego zawodu. Doskonała znajomość anatomii i fizjologii stanowi tutaj wiedzę podstawową i niezbędną.

Oprócz tego każdy absolwent musi dysponować szerokim aparatem kwalifikacji z zakresu genetycznej regulacji u wirusów i bakterii oraz patomorfologii i patofizjologii, tak by diagnozy stawiane przez przyszłych lekarzy były maksymalnie trafne.

Zakres umiejętności, jakimi dysposnują absolwenci kierunku lekarskiego jest również wyjątkowo rozległy. Każda osoba, kończąca ten kierunek, potrafi w sposób profesjonalny zebrać wywiad chorobowy od pacjenta. Na jego podstawie zleca odpowiednie badania, dokonuje diagnostyki i potrafi wprowadzić odpowiednie metody leczenia.

Umiejętności absolwentów tego kierunku muszą wykraczać poza ich własną specjalizację, tak by w razie potrzeby skierować pacjenta na odpowiednie badania. Sprawne przeprowadzanie interwencji lekarskich, odczytywanie wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych, ocena problemów zdrowotnych pod względem różnych czynników wpływających oraz promowanie ochrony zdrowia – to tylko nieznaczna część z umiejętności, jakie uzyska każdy absolwent tego kierunku.

 

4. Specjalizacje lekarskie

Absolwenci 6 letnich studiów na kierunku lekarskim oraz odbyciu 13 miesięcznego stażu podyplomowego przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Wynik tego egzaminu jest podstawą do wyboru specjalizacji.

 

Wykaz specjalizacji lekarskich oraz łączny minimalny czas trwania szkolenia specjalizacyjnego
 
Alergologia (5 lat) Medycyna paliatywna (5 lat)
Anestezjologia i intensywna terapia (6 lat) Medycyna pracy (5 lat)
Angiologia (5 lat) Medycyna ratunkowa (5 lat)
Audiologia i foniatria (5 lat) Medycyna rodzinna (4 lata)
Balneologia i medycyna fizykalna (5 lat) Medycyna sądowa (5 lat)
Chirurgia dziecięca (6 lat) Medycyna sportowa (5 lat)
Chirurgia klatki piersiowej (6 lat) Mikrobiologia lekarska (4 lata)
Chirurgia naczyniowa (6 lat) Nefrologia (5 lat)
Chirurgia ogólna (6 lat) Nefrologia dziecięca (5 lat)
Chirurgia onkologiczna (6 lat) Neonatologia (5 lat)
Chirurgia plastyczna (6 lat) Neurochirurgia (6 lat)
Chirurgia szczękowo-twarzowa (6 lat) Neurologia (5 lat)
Choroby płuc (5 lat) Neurologia dziecięca (5 lat)
Choroby płuc dzieci (5 lat) Neuropatologia (5 lat)
Choroby wewnętrzne (5 lat) Okulistyka (5 lat)
Choroby zakaźne (5 lat) Onkologia i hematologia dziecięca (6 lat)
Dermatologia i wenerologia (5 lat) Onkologia kliniczna (6 lat)
Diabetologia (5 lat) Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (6 lat)
Diagnostyka laboratoryjna (5 lat) Otorynolaryngologia (6 lat)
Endokrynologia (5 lat) Otorynolaryngologia dziecięca (6 lat)
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (7 lat) Patomorfologia (5 lat)
Endokrynologia i diabetologia dziecięca (5 lat) Pediatria (5 lat)
Epidemiologia (4 lata) Pediatria metaboliczna (5 lat)
Farmakologia kliniczna (4 lata) Perinatologia (7 lat)
Gastroenterologia (6 lat) Położnictwo i ginekologia (5 lat)
Gastroenterologia dziecięca (6 lat) Psychiatria (5 lat)
Genetyka kliniczna (4 lata) Psychiatria dzieci i młodzieży (5 lat)
Geriatria (5 lat) Radiologia i diagnostyka obrazowa (5 lat)
Ginekologia onkologiczna (7 lat) Radioterapia onkologiczna (5 lat)
Hematologia (6 lat) Rehabilitacja medyczna (5 lat)
Hipertensjologia (7 lat) Reumatologia (5 lat)
Immunologia kliniczna (5 lat) Seksuologia (7 lat)
Intensywna terapia (7–8 lat) Toksykologia kliniczna (5 lat)
Kardiochirurgia (6 lat) Transfuzjologia kliniczna (5 lat)
Kardiologia (6 lat) Transplantologia kliniczna (7–10 lat)
Kardiologia dziecięca (5 lat) Urologia (6 lat)
Medycyna lotnicza (5 lat) Urologia dziecięca (8 lat)
Medycyna morska i tropikalna (5 lat) Zdrowie publiczne (4 lata)
Medycyna nuklearna (5 lat)  

 

5. Gdzie studiować kierunek lekarski

Uczelnie na których można studiować kierunek lekraski:

 

6. Ile osób na miejsce

Liczba kandydatów na kierunek lekarski (studia jednolite - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2022/2023

lekarski:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: 2735
 • Collegium Medicum w Bydgoszczy: 3818
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 3647
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 1082
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 5695
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 3425
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: 2963
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 1424
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: 3994

Liczba kandydatów pod względem liczby osób na 1 miejsce na kierunek lekarski (studia jednolite - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2022/2023

lekarski:

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: 14,9
 • Collegium Medicum w Bydgoszczy: 18,71
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 11,19
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 10,95
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 8,64
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: 11,85
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 11,86
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: 13
Ile trwają studia na kierunku lekarskim?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim?

Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów).

Studia lekarskie to jeden z tych nielicznych kierunków, które zachowały swój jednolity charakter. Co to oznacza w praktyce? W trakcie całego cyklu kształcenia nie występuje przerwa, studia jednolite magisterskie na kierunku lekraskim trwają nieprzerwanie przez sześć lat.

Finalizacją studiów na kierunku lekarskim jest odbycie stażu podyplomowego (13 miesięcy) oraz przystąpienie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski?

Czy te studia są dla ciebie

Studia medyczne na kierunku lekarskim są wyjątkowo wymagające. Właściwie wymagania te da się odczuć już podczas procesu rekrutacji. Jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu studiów na tym kierunku, to przygotowania do matury powinieneś zacząć jak najwcześniej, ponieważ konkurencja jest naprawdę duża, a na studia dostają się tylko najlepsi. Podstawą jest zatem mierzenie siły na zamiary.

Czy przedmioty ścisłe nie stanowiły dla ciebie nigdy żadnego problemu? Czy biologia i chemia są dla ciebie fascynującymi dziedzinami nauki, które zgłębiasz z zapartym tchem? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz ze spokojem przystąpić do rekrutacji na studia na kierunku lekarskim.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Warunkiem, który sprawi, że możesz w ogóle startować w procesie rekrutacji jest zdawanie na poziomie rozszerzonym co najmniej (!) dwóch przedmiotów takich jak: biologia, chemia, matematyka lub fizyka (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

Oczywiście, im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa pewność, że twoje szanse znaczenie wzrosną.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

W przypadku studiów na tym kierunku warto także rozważyć wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem sprawia, że dostajesz się na wymarzony kierunek poza kolejnością, otrzymując jednocześnie maksymalną liczbę punktów. Takie przywileje rekrutacyjne obejmują finaliści lub laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu:

 • biologicznym,
 • chemicznym
 • matematycznym

 

Złożenie dokumentów

W przypadku składania dokumentów na studia na kierunku lekarskim bardzo istotnym elementem jest terminowe wykonanie wszystkich badań u lekarza medycyny pracy, który oceni, czy twój stan zdrowia pozwala ci na rozpoczęcie studiów na tym kierunku.

Także warto jest, abyś zapoznał się odpowiednio wcześnie ze wszystkimi wymogami i nie zaniedbał doręczenia dokumentów, ponieważ jakiekolwiek opóźnienia mogą sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim?

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim?

Uczelnie w Polsce wciąż kładą duży nacisk na kształcenie wykwalifikowanej kadry medycznej, ponieważ dziś możemy zaobserwować jej znaczny deficyt w placówkach ochrony zdrowia.

Jeśli wybierzesz studia na kierunku lekarskim, możesz mieć pewność, że otrzymasz rzetelne wykształcenie, które niemal od razu zagwarantuje ci pracę.

Musisz pamiętać jednak, by do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu podchodzić z pasją oraz zaangażowaniem. Tylko takie podejście uchroni cię przed przedwczesnym wypaleniem zawodowym.

Pamiętaj, że praca czekać będzie na ciebie nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej, co znacząco przyczyni się do jakości twoich zarobków.

 

Wiedza i umiejętności jakie otrzymasz powinny być jednak przez ciebie nieustannie rozwijane – tylko dzięki temu będziesz wzbudzać zaufanie wśród swoich pacjentów. Zakres twoich obowiązków zawodowych również będzie potężny.

Wszystko zależeć będzie przede wszystkim od specjalizacji, jaką wybierzesz. Zastanów się, która z nich przyniesie ci najwięcej satysfakcji. Może to być przykładowo: pediatria, ortopedia, onkologia, ginekologia, czy kardiologia.

 

 

Absolwenci kierunku lekarskiego przygotowani są do pracy w różnego rodzaju prywatnych i publicznych placówkach ochrony zdrowotnej, w tego typu instytucjach mają oni szansę na zdobywanie doświadczenia i rozwijanie kariery zawodowej.

Ponadto każdy absolwent może dalej doskonalić swoje umiejętności w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych – do zakresu takiej pracy można zaliczać przeprowadzanie różnego rodzaju obserwacji, analiz, badań oraz publikowanie wyników swoich prac w specjalistycznych periodykach naukowych.

Osoby kończące ten kierunek przygotowane są do rozpoczęcia pracy w instytucjach, które zajmują się rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Co więcej, każdy z absolwentów wyposażony jest w takie umiejętności, które pozwolą na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej, która z czasem może przekształcić się w większą instytucję.

 

Praca po studiach

W Polsce wciąż brakuje specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, stąd absolwenci kierunku lekarskiego mogą ubiegać się o zatrudnienie na wyjątkowo korzystnych warunkach. Statystyki pokazują, że lekarze stanowią jedną z najbardziej elitarnych i szanowanych grup zawodowych.

Po ukończeniu studiów oraz uzyskania pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego będziesz mógł podjąć pracę w różnorodnych placówkach ochrony zdrowia:

 • w szpitalu,
 • przychodni lekarskiej
 • stacji sanitarno-epidemiologicznej,

 

a także pełnić ważne funkcje w związane właśnie z zarządzaniem opieką zdrowotną.

Co więcej, będziesz mieć możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Jeżeli zatem chcesz pomagać innym, to kierunek lekarski będzie świetnym początkiem twojej przyszłej kariery zawodowej.

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim?

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim?

Nie od dziś wiadomo, że studia na kierunku lekarskim mają wyjątkowo prestiżowy charakter. 

Michał, student kierunku lekarskiego, mówi:

To studia, które wymagają wielu poświęceń i zaangażowania. Natomiast świadomość, że można komuś pomóc i przynieść ulgę w cierpieniu rekompensuje wszystkie trudy nauki!

 

Marcin, student pierwszego roku, przekonuje:

Już na początku liceum wiedziałem, że chciałbym rozpocząć studia na kierunku lekarskim. Ta świadomość pozwoliła mi wczesne rozpoczęcie przygotowań maturalnych. Wiem, że dla młodych osób to może być bardzo trudne, ale dość szybkie określnie priorytetów sprawia, że łatwiej jest dążyć do zamierzonego celu.

 

Dominika, studentka trzeciego roku, zachęca:

Studia na kierunku lekarskim to chyba najlepsza decyzja jaką podjęłam w życiu. Oczywiście jak każdy mam chwile zwątpienia, bo czasami bywa naprawdę ciężko, ale im więcej czasu spędzam na oddziałach szpitalnych, tym bardziej czuję, że to, co robię, ma sens.

 

Patryk, student szóstego roku, dodaje:

Zanim ktokolwiek zdecyduje się na studia lekarskie, powinien zastanowić się, czy naprawdę jest na to gotowy. To nie jest tak, że odradzam kształcenie na tym kierunku – jest wręcz przeciwnie. Po prostu liczba wyzwań, z jaką muszą mierzyć się współcześnie lekarze jest tak duża, że nie każdy temu podoła!

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI (MEDYCYNA)

Komentarze (4)

Ojojoj odpowiedz

Poprawcie, Collegium Medicum w Bydgiszczy jest częścią UMK w Toruniu, a nie osobną uczelnią

? odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Od jakiej punktacji przyjmowali w tym roku (2017/2018) na lek? Ile kosztuje rok studiów płatnych?

Anonim W odpowiedzi do: ? odpowiedz

80 pkt na stacjonarne

Jaaa W odpowiedzi do: ? odpowiedz

80? Chyba raczej nie. Może 180. W zaleznosci od uczelni. Koszty około 30 tys za rok

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu