Kierunek lekarski - Rzeszów

Kierunek lekarski - Rzeszów

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.01.2024

Kierunek lekarski – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Kierunek lekarski w Rzeszowie to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 36000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek lekarski - Rzeszów
Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Rzeszowie rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 19 lipca 2024 r. | Kierunek lekarski (medycyna) Rzeszów - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim mają charakter dyscyplinarny, dzięki czemu studenci otrzymują wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych i ścisłych. W planie zajęciowym znajdują się przedmioty związane np. z genetyką, chorobami wewnętrznymi czy farmakologią. Program kształcenia przewiduje także naukę m.in. komunikacji klinicznej, diagnostyki obrazowej czy medycyny ratunkowej. W trakcie nauki studenci kierunku lekarskiego odbywają praktyki w klinikach czy szpitalach, co daje im cenne doświadczenie zawodowe.

Studenci kierunku lekarskiego mają wiele perspektyw w związku z przyszłą pracą w zawodzie. Po ukończeniu studiów i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego przyszli lekarze wybierają wśród specjalizacji takich jak: anestezjologia, chirurgia, kardiologia czy ginekologia. Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć pracę nie tylko w szpitalach i klinikach, ale też w instytucjach badawczych. Niektórzy lekarze decydują się na podjęcie pracy w organizacjach międzynarodowych — np. WHO, UNICEF, a także obierają ścieżkę belfra, nauczając na uczelniach medycznych.

 

Uczelnie

W Rzeszowie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 36000 złWykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Rzeszowie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Kierunek lekarski w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Rzeszowie? Najważniejszymi przedmiotami, które stanowią podstawę procesu rekrutacji są: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • matematyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie na Kierunku Lekarskim można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Praca, jaką zdobędziesz po ukończeniu studiów nie będzie w żaden sposób zależna od ukończonego trybu edukacji. Dlatego też każdy z absolwentów tego przyszłościowego kierunku studiów najprawdopodobniej będzie miał identyczne szanse na współczesnym rynku pracy.

 

 

 

Hipokrates, określany mianem „ojca medycyny”, powiedział: „Ze wszystkich nauk, medycyna jest najszlachetniejsza”. Trudno nie zgodzić się ze słowami greckiego prekursora medycyny, gdyż dziedzina ta rozwija się w jednym celu, pomagania ludziom. Życie ludzkie, niewątpliwie jako wartość najwyższa, powinno być chronione poprzez zapewnienie możliwości pobierania bezpłatnej pomocy medycznej o dowolnej porze dnia i nocy.

W związku z dynamicznym rozwojem na wszystkich szczeblach cywilizacyjnych, w ostatnich dziesięcioleciach powstało wiele placówek medycznych w niemal wszystkich miejscach świata. Każda z nich nieustannie potrzebuje fachowej opieki lekarskiej, co siłą rzeczy generuje mnóstwo możliwości zawodowych dla absolwentów Kierunku Lekarskiego.

Wszyscy, którzy wyznają zasady Hipokratesa, wybierają Kierunek Lekarski jako drogę kształcenia. Drogę niełatwą i bez możliwości pójścia na skróty. Zawód lekarza nierozerwalnie związany jest z dźwiganiem na swoich barkach odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie. Dlatego wymagania na ten prestiżowy kierunek są bardzo restrykcyjne, a sprostać im będą w stanie jedynie najlepsi z najlepszych.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Lekarski w Rzeszowie zakłada uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które mają prowadzić do otrzymania dyplomu lekarza, a potem do wykonywania tego zawodu. Studenci poznają objawy i przebiegi chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, budowę i funkcję organizmu, działającego w zależności od warunków prawidłowych i nieprawidłowych.

Kierunek Lekarski w Rzeszowie to także rozpoznawanie problemów medycznych, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia, planowanie postępowania diagnostycznego, przewidywanie skutków leczenia.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku informatyka w Rzeszowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Nie od dziś wiadomo, że na studia medycznea zwłaszcza Kierunek Lekarski, dostają się tylko najlepsi. Sam przyznasz, że nie chciałbyś, aby ktoś z twojego najbliższego otoczenia trafił pod opiekę niewykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, co mogłoby doprowadzić do tragedii. Jeżeli marzysz o podjęciu tego kierunku, a studia w Rzeszowie są twoim celem, musisz liczyć się z obowiązkiem osiągnięcia bardzo wysokich wyników maturalnych z rozszerzonych przedmiotów przyrodniczych – prawdopodobnie tylko taki wynik da ci szansę na zasilenie grona studentów.

Codzienna praca z ludźmi wymaga odpowiednich kompetencji interpersonalnych, wielu z nich nie da się nauczyć. Dlatego jako przyszły student medycyny musisz być niezwykle empatyczny, wyrozumiały oraz ambitny – przygotuj się na to, że uczęszczanie na wszystkie zajęcia obowiązkowe i wykłady często nie wystarczy do zdania wszystkich egzaminów. Studenci medycyny rezygnują z życia prywatnego na korzyść nauki do zawodu, jednak wynikająca z niego satysfakcja i wynagrodzenie w większości przypadków wynagradzają wszelkie trudy i niedogodności.

 

4. Wiedza i umiejętności

Wykształcenie kompetentnych lekarzy jest niesamowicie trudnym wyzwaniem, któremu sprostać spróbowały jedynie najlepsze uczelnie w Polsce. W tym celu została zaprojektowana taka siatka studiów, która przeprowadzi przyszłych absolwentów medycyny przez zawiłości przedmiotów kierunkowych przy pomocy najlepszych wykładowców. Jako student Kierunku Lekarskiego musisz być przygotowany na przyswojenie niezwykle rozległej wiedzy z zakresu wszystkich nauk medycznych.

Wymagania na Kierunek Lekarski w Rzeszowie to wysoko ustawiona poprzeczka, także dlatego, że w toku nauki studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. A znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa,
 • biochemia,
 • anatomia,
 • histologia,
 • biologia molekularna,
 • fizjologia,
 • zdrowie publiczne,
 • etyka lekarska.

 

Przyszli lekarze poza umiejętnością poprawnego diagnozowania poszczególnych jednostek chorobowych w oparciu o adekwatne badania, będą musieli posiąść odpowiednie do pracy z pacjentem kompetencje społeczne. Podstawy psychologii pozwolą na ukształtowanie empatii tak, aby zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne każdego człowieka mogło znaleźć się w jak najlepszych rękach.

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Medycznych UR) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Studia na kierunku lekarskim w Rzeszowie trwają 6 lat (studia jednolite magisterskie).

Wyjątkowość Kierunku Lekarskiego polega nie tylko na ogromnej odpowiedzialności wynikającej z pełnienia zawodowych obowiązków, rygorystycznych procedurach kwalifikacyjnych, którym sprostają nieliczni, ale również na czasie trwania. Opisywany kierunek należy do wąskiego kanonu studiów jednolitych magisterskich. W praktyce oznacza to, że jako student będziesz musiał ukończyć sześcioletni cykl edukacji.

Każdy przyszły lekarz ma obowiązek podjąć kilkuletnie kształcenie w wybranym przez siebie obszarze współczesnej medycyny tuż po ukończeniu studiów. Proces ten, zwany stażem, przygotuje do podjęcia pracy w wybranej placówce medycznej. Innymi słowy – Kierunek Lekarski jest najdłuższym cyklem kształcenia w ramach studiów wyższych.

Kierunek lekarski (medycyna) w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po studiach na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Rzeszowie? Pierwszą placówką, która przyjdzie na myśl znacznej większości odpowiadających na to pytanie będzie oczywiście szpital. Jednak wszechstronne wykształcenie lekarzy i zapotrzebowanie na ich pracę w wielu innych placówkach zdrowotnych wygeneruje szerokie spektrum wyboru, z których każdy będzie rozwojowy i gwarantujący doskonałe perspektywy zarobkowe.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale, przychodnie lekarskie oraz specjalistyczne placówki jak na przykład te związane ze świadczeniem usług w zakresie medycyny estetycznej, czy chirurgii stomatologicznej.

Dla aspirujących do podjęcia kariery naukowej, której skutkiem może być dokonanie odkryć na skalę światową, idealną opcją byłoby podjęcie zatrudnienia w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Żądnym emocji i nagłych skoków adrenaliny, niedoświadczanych przez przeciętnego zjadacza chleba w ciągu całego roku, oraz chcącym nieść pomoc ofiarom wypadków, dla których każda sekunda jest na wagę życia, wrażeń dostarczy praca w pogotowiu ratunkowym.

Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz medyczne uczelnie wyższe będą doskonałe dla absolwentów Kierunku Lekarskiego, którzy pragną szerzyć zdobyte na studiach wiadomości, mogące dać społeczeństwu niezbędne narzędzia między innymi podczas udzielania pierwszej pomocy.

Ile zarabia się po Kierunku lekarskim?

Omawiając temat wynagrodzeń zawodów medycznych, w tym lekarzy, należy wziąć pod uwagę to, że ich wysokość uzależniona jest od co najmniej kilku czynników, a do najważniejszych należą: doświadczenie, staż i miejsce pracy oraz specjalizacja, co oznacza że tuż po ukończeniu studiów oraz uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu zarobki nie należą do najwyższych. Będą one rosły wraz z rozwojem kariery.

Średnie zarobki absolwentów Kierunku lekarskiego w 2023 roku:

 • rezydent – 5300 złotych
 • lekarz rodzinny – 7250 złotych
 • lekarz okulista – 4800 złotych
 • lekarz chorób wewnętrznych – 7000 złotych
 • lekarz ginekolog – 5400 złotych

 

Czy warto iść na Kierunek lekarski?

Osobom, które marzą o wykonywaniu zawodu lekarza można powiedzieć, iż wybór ich jest jak najbardziej trafny, bowiem profesja ta zawsze będzie potrzebna i wiązała się z prestiżem i zaufaniem społecznym. Pamiętać należy jednak o tym, że droga do realizacji planów jest długa, ponieważ studia prowadzone są w trybie jednolitym magisterskim, a otrzymanie dyplomu ich ukończenia wcale nie kończy edukacyjnych zmagań. Kierunek lekarski to kierunek dla osób ambitnych i wytrwałych, które nie boją się wyzwań i są w stanie sporo poświęcić dla osiągnięcia celu.

 

Gdzie warto studiować Kierunek lekarski?

Kandydaci na studia w Rzeszowie nie muszą obawiać się bólu głowy spowodowanego podejmowaniem decyzji o wyborze odpowiedniej uczelni. W stolicy województwa podkarpackiego tylko jedna placówka oferuje kształcenie na tym kierunku.

Kierunek lekarski studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Kierunku lekarskiego zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Program kształcenia podzielony jest na dwie grupy przedmiotów: przedmioty przedkliniczne oraz przedmioty kliniczne. Wśród nich odnaleźć można między innymi takie pozycje jak:

 • genetyka kliniczna
 • farmakologia i toksykologia
 • immunologia ogólna
 • diagnostyka laboratoryjna
 • choroby wewnętrzne

 

Ile osób na miejsce na kierunek lekarski w Rzeszowie

Kierunek lekarski w Rzeszowie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Rzeszowie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Rzeszowski aplikowało 2230 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się prawie 23 kandydatów.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kierunek lekarski w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kierunek lekarski w Rzeszowie

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunki studiów w Rzeszowie dobrze zawczasu zgłębić ich specyfikę i wynikające z niej wymagania, narzucane na każdego z kandydatów. Odpowiednie przygotowanie się do aplikacji pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych rozczarowań, jakie mogą być spowodowane zaistnieniem okoliczności innych od początkowo spodziewanych. Zatem co powinien wiedzieć każdy, kogo marzeniem jest praca na stanowisku lekarza?

Proces rekrutacji na uczelnie medyczne zakłada wybór najlepszych kandydatów, których wyniki maturalne z wiodących przedmiotów przyrodniczych będą możliwie wysokie. Jeśli dopiero planujesz rozpoczęcie przygotowań do egzaminu dojrzałości pamiętaj, że kandydaci, którym nie powiodło się na egzaminie maturalnym z  biologii, chemii oraz fizyki najczęściej mają niewielkie szanse na dołączenie do grona studentów Kierunku Lekarskiego.

Zdobycie tytułu finalisty lub laureata jednego z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych z pewnością przybliży cię do rozpoczęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku, również lekarskim.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Elektroniczna rejestracja kandydatów umożliwia w bardzo łatwy i szybki sposób zgłosić swoją kandydaturę na Kierunek Lekarski w Rzeszowie. Postęp technologiczny sprawił, że zarejestrowanie się w bazie aplikantów za pośrednictwem zawartego na stronie internetowej formularza to wszystko, co należy zrobić w ramach pierwszego kroku na drodze do ukończenia wymarzonego kierunku studiów.

Kiedy po ogłoszeniu list przyjętych na Kierunek Lekarski w Rzeszowie odnajdziesz na jednej z nich swoje nazwisko, skieruj swoje kroki do fotografa, celem wykonania zdjęcia o wymiarach określonych przez regulamin uczelni, wraz z którym dostarczysz kserokopię świadectwa maturalnego oraz dokument tożsamości w odgórnie ustalonym terminie, aby zwieńczyć rekrutację i nie zostać skreślonym z listy przyjętych.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Rzeszowie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Rzeszowie

Kierunek lekarski stacjonarnie lub niestacjonarnie można podjąć na jednej uczelni publicznej w Rzeszowie – na Uniwersytecie Rzeszowskim. Studiów na tym kierunku nie oferuje żadna rzeszowska uczelnia niepubliczna.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Rzeszowie

Bezpłatne studia na kierunku lekarskim można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej – na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Rzeszowie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim można rozpocząć tylko w jednej uczelni publicznej w Rzeszowie – na Uniwersytecie Rzeszowskim. Niestacjonarna nauka na tym kierunku jest płatna.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski w Rzeszowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Rzeszowie

Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Rzeszowie oferuje tylko jedna uczelnia – taka nauka jest płatna, a cena za jeden rok akademicki na tym kierunku wynosi około 36000 zł. ceny - kierunek lekarski Rzeszów >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z Rzeszowskich szkół wyższych nie oferuje kandydatom na kierunek lekarski podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych. Naukę, która nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, można rozpocząć na studiach stacjonarnych na uczelni publicznej (Uniwersytecie Rzeszowskim).

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Rzeszów studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Rzeszów studia stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna) Rzeszów studia niestacjonarne

Kierunek lekarski w Rzeszowie

 • Kierunek lekarski w Rzeszowie - studia jednolite

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Rzeszowie - studia jednolite na kierunku lekarski (medycyna)

  Uniwersytet Rzeszowski

  Uniwersytet Rzeszowski

  Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie opinie mają studia na kierunku Kierunek lekarski w Rzeszowie

Które miasto sprosta naszym oczekiwaniom edukacyjnym? Czy istotny jest tylko kierunek studiów, czy miejsce kształcenia również? Wszystkie ważne pytania warto połączyć w jedno: Jakie ma Kierunek Lekarski w Rzeszowie opinie?

Ewelina, studentka pierwszego roku Kierunku Lekarskiego w Rzeszowie, mówi:

„Pochodzę z Rzeszowa i tutaj chciałam się uczyć, zdobywać doświadczenie i tutaj chciałabym wykonywać zawód. Podchodzę do tego bardzo poważnie, bo jestem silnie związana ze swoim miastem i regionem. Nie musiałam wybierać, nie musiałam wyjeżdżać, bo w rodzinnym Rzeszowie mam wszystko, co potrzebne by stać się dobrym lekarzem.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu