Finanse i rachunkowość - Szczecin

Finanse i rachunkowość - Szczecin

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

15.01.2024

Finanse i rachunkowość - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Finanse i rachunkowość w Szczecinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na finansach i rachunkowości w Szczecinie w 2023 r. zaczynają się od 5150 zł za pierwszy rok studiów.

Finanse i rachunkowość - Szczecin
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Finanse i rachunkowość Szczecin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się zasad analizy ekonomicznej i finansowej i poznają podstawy bankowości, zarządzania i rachunkowości. Jednym z celów kształcenia jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera furtkę w postaci przyszłej pracy w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości może pracować jako analityk finansowy m.in. w bankach czy firmach doradztwa podatkowego.

 

Uczelnie

W Szczecinie finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie.
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie: bankowość i doradztwo finansowefinanse przedsiębiorstw i podatki accanowoczesne usługi dla biznesu, rachunkowość i sprawozdawczość finansowatechnologie cyfrowe w finansach... specjalności na finansach i rachunkowości w Szczecinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5150 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na finanse i rachunkowość muszą umiejętnie liczyć i znać podstawowe narzędzia informatyczne. Ponadto studenci tego kierunku powinni znać podstawy dotyczące np. ekonomii czy gospodarki. Dobrze też, żeby przyszli finansiści poprawnie posługiwali się językiem obcym.

W procesie rekrutacji na studia na kierunek finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny

Uczelnie niepubliczne w Szczecinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Studenci finansów i rachunkowości analizują i interpretują wyniki finansowe, a także przygotowują profesjonalne plany finansowe i inwestycyjne. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się tego, w jaki sposób korzystać z nowoczesnego oprogramowania dedykowanego do obsługi finansów, a także jak posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu m.in.: prawa, administracji czy ekonomii.

 

1. Wiedza i umiejętności:

Specjalistyczna wiedza z zakresu finansów i rachunkowości nie jest powszechna, a młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na współczesnym rynku krajowym lub międzynarodowym często korzystają z usług doświadczonych ekspertów. Absolwenci finansów i rachunkowości cenieni są w różnorodnych branżach – niektórzy z nich mogą ubiegać się o odpowiednie uprawnienia zawodowe, które pozwolą im pełnić profesjonalne usługi doradcze lub księgowe.Wiedza

W trakcie studiów przyszli finansiści poznają zasady analizy ekonomicznej i finansowej oraz uczą się tego, w jaki sposób analizować wyniki finansowe lub inwestycyjne. Studenci ekonomii zgłębiają prawne regulacje rachunkowości w kraju i zapoznają się z oprogramowaniem informatycznym stosowanym w księgowości.

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę z zakresu m.in.: rachunkowości, bankowości, zarządzania czy prawa. W trakcie nauki przyszli finansiści zgłębiają zagadnienia poświęcone np.: makro- i mikroekonomii, polskiemu i zagranicznemu systemowi podatkowemu, różnorodnym formom ubezpieczeń czy zarządzaniu aktywami.

Wiedza, którą mają absolwenci finansów i rachunkowości:

 • znają zasady analizy ekonomicznej i finansowej
 • analizują wyniki finansowe i inwestycyjne
 • rozumieją regulacje prawne rachunkowości w kraju
 • wykorzystują nowoczesne oprogramowanie informatyczne
 • znają podstawy m.in. rachunkowości, bankowości, zarządzania, prawa, administracji
 • rozumieją zasady mikro- i makroekonomii
 • znają podstawy różnych form ubezpieczeń
 • zarządzają aktywami i inwestycjami

 


Umiejętności

Absolwenci finansów i rachunkowości przygotowują profesjonalne analizy finansowe podmiotów gospodarczych i umiejętnie sporządzają sprawozdania finansowe. Finansiści tworzą plany finansowe i inwestycyjne na podstawie dostępnych informacji rynkowych oraz sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej.

Studenci tego kierunku analizują przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej, a także rozliczają zobowiązania publicznoprawne (również podatkowe) wobec instytucji skarbowych. Przyszli finansiści szkoleni są w zakresie m.in. prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów czy przewidywania ryzyka finansowego.


Umiejętności, które mają absolwenci finansów i rachunkowości:

 • przygotowują analizy finansowe podmiotów gospodarczych
 • sporządzają sprawozdania finansowe
 • tworzą plany finansowe i inwestycyjne
 • zbierają informacje rynkowe i analizują indywidualną sytuację ekonomiczną podmiotu gospodarczego
 • analizują i interpretują przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej
 • rozliczają zobowiązania publicznoprawne wobec instytucji skarbowych
 • prowadzą księgi przychodów i rozchodów
 • prognozują zjawiska ekonomiczno-finansowe i przewidują ryzyko finansowe

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, program studiów II stopnia przewiduje 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne pozwalają studentom nawiązać bezpośredni kontakt z doświadczonymi specjalistami oraz realizować zespołowe projekty. Stacjonarna nauka sprzyja uczestniczeniu w życiu uczelnianym – studenci mogą dołączać do organizacji studenckich lub kół naukowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.
 


Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Ten tryb pozwala studentom podjąć pracę na pełnym etacie bez konieczności porzucenia studiów. Niestacjonarni studenci powinni jednak być samodzielni i systematyczni. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci ekonomii zdobywają cenną wiedzę teoretyczna oraz rozwijają swoje zdolności praktyczne podczas ciekawych warsztatów i ćwiczeń. Część szczecińskich szkół wyższych oferuje studentom możliwość nauki poprzez zabawę – przyszli ekonomiści biorą udział w licznych grach symulacyjnych i decyzyjnych, treningach menadżerskich czy spotkaniach z doświadczonymi praktykami.

Niemal wszystkie przedmioty przewidziane w trakcie kształcenia na opisywanym kierunku, będą zawierały w sobie choć cząstkę matematyki. Wśród nich znajdą się między innymi:

 • Ekonometria z elementami prognozowania
 • Elementy statystyki
 • Matematyka finansowa
 • Prawo gospodarcze
 • Programy komputerowe w rachunkowości

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na finanse i rachunkowość powinni być efektywni i zorganizowani – finansiści muszą umiejętnie i rozsądnie zarządzać swoim czasem, a także dobrze sobie radzić z presją czy stresem. Dobrze, by przyszli studenci tego kierunku potrafili podejmować decyzje i interesowali się tematyką np. ekonomii, gospodarki, finansów czy bankowości.

Studenci finansów i rachunkowości muszą myśleć logicznie i analitycznie. Do studiowania tego kierunku niezbędne będą zdolności matematyczne i komunikatywność. Dobrze też, by kandydaci na ten kierunek rozumieli język angielski i szybko odnajdywali źródła problemów. W zawodzie finansisty przydatne będą także inicjatywność, dokładność i cierpliwość.

Predyspozycje kandydatów na studia na finanse i rachunkowość:

 • efektywność, zorganizowanie, rozsądność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją
 • zdolność podejmowania decyzji
 • zainteresowanie tematyką np.: ekonomiczną, gospodarczą, bankową
 • zdolności logiczne, analityczne, matematyczne
 • znajomość języków obcych, cierpliwość
 • komunikatywność, cierpliwość, inicjatywność

Uczelnie w Szczecinie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Szczecin stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci finansów i rachunkowości na studiach I stopnia przez 6 semestrów zgłębiają podstawowe zagadnienia związane m.in. z rachunkowością, ekonomią, administracją, prawe, logistyka czy zarządzaniem. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku pozwala studentom poznać różnorodne aspekty finansów i rachunkowości oraz liczne zastosowania narzędzi stosowanych przez finansistów.

Absolwenci studiów I stopnia, którzy otrzymali tytuł licencjata, mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia. Wówczas przez kolejne 4 semestry młodzi specjaliści zdobywają praktyczne doświadczenie i rozwijają nabyte wcześniej kompetencje w tych dziedzinach finansów i rachunkowości, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom i predyspozycjom.

Finanse i rachunkowość w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Absolwenci finansów i rachunkowości są kompleksowo przygotowani m.in. do prowadzenia własnych działalności gospodarczych. Finansiści mogą szukać zatrudnienia także w biurach rachunkowych czy doradztwie finansowym. Ci specjaliści, którym zależy na objęciu stanowiska audytora, rewidenta lub dyplomowanego księgowego, mogą zdecydować się na uzyskanie prestiżowego uprawnienia zawodowego.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • działach finansowych i księgowości,
 • instytucjach finansowych,
 • bankach i na giełdach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • biurach maklerskich,
 • instytucjach rachunkowych,
 • agencjach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach agrobiznesu,
 • jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach naukowo-badawczych.

Finansiści mogą aplikować na różnorodne stanowiska związane np. z prowadzeniem analiz finansowych, kontrolowaniem sytuacji finansowych podmiotów gospodarczych czy prognozowaniem podstawowych zjawisk ekonomiczno-finansowych. Dzięki temu absolwenci finansów i rachunkowości mogą pełnić funkcje m.in.: księgowego, analityka, doradcy finansowego czy skarbnika.

Ile osób na miejsce na finanse i rachunkowość w Szczecinie

Finanse i rachunkowość w Szczecinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Szczecinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Szczeciński aplikowało 172 kandydatów.

 

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Szczeciński oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na USZ i uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 5150 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Szczecinie

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie

 

Finanse i rachunkowość  studia niestacjonarne - uczelnie w Szczecinie

 

Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie

 

Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Szczecinie

 

Limity miejsc

Uczelnie w Szczecinie, które oferują finanse i rachunkowość, podobnie jak na innych kierunkach studiów, ustalają limit miejsc. W przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego jest ich to 200.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci finanse i rachunkowość w Szczecinie? Rekrutacja na uczelnie w Szczecinie opiera się na konkursie świadectw.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na finanse i rachunkowość w Szczecinie, to m.in.: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: 200

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Finanse i rachunkowość w Szczecinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Z kolei w formie niestacjonarnej niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest także za studia stacjonarne. 

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na finanse i rachunkowość w Szczecinie.

Finanse i rachunkowość studia w Szczecinie - ceny 2023:   

 • Uniwersytet Szczeciński: 5200 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie: od 5150 zł  

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na finanse i rachunkowość w Szczecinie kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Szczecinie?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na finanse i rachunkowość w Szczecinie, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na finanse i rachunkowość w Szczecinie będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na finanse i rachunkowość w Szczecinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Szczecinie?

Kandydaci na finanse i rachunkowość muszą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci mogą również wysłać dokumenty w pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na finanse i rachunkowość w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

Jakie dokumenty należy zabrać? Są to m.in. m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji na temat dokumentów i rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na finanse i rachunkowość w Szczecinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie należy złożyć dokumenty na kierunek finanse i rachunkowość w Szczecinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Uniwersytet Szczeciński: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Finanse i rachunkowość to propozycja kształcenia, która umożliwia pozyskanie nowoczesnej i pogłębionej wiedzy oraz umiejętności związanych z finansowo- księgowymi aspektami działalności podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego. Absolwentów tego kierunku można spotkać między innymi w: instytucjach finansowych, bankach, rozmaitych przedsiębiorstwach czy jednostkach samorządu terytorialnego, gdzie pracują jako księgowi, analitycy i doradcy finansowi, audytorzy czy analitycy giełdowi. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • analityk finansowy – 5000 złotych
 • analityk do spraw podatków – 4800 złotych
 • doradca finansowy – 4300 złotych
 • specjalista ds. finansowych – 4650 złotych
 • specjalista ds. finansów i controllingu – 5500 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to perspektywiczna propozycja kształcenia, bowiem współczesny rynek poszukuje wykwalifikowanej kadry, która sprawnie porusza się po zagadnieniach standardów sprawozdawczości finansowej, operacji bankowych, zarządzania ryzykiem finansowym czy strategii podatkowych. Studia pozwalają pozyskać obszerną wiedzę oraz jasno określone umiejętności, które można wykorzystać w wielu miejscach, co daje gwarancję znalezienia pracy.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia Szczecinie, którzy decydują się na kształcenie w ramach omawianego przez nas kierunku mogą skorzystać z oferty dydaktycznej uczelni publicznej. Osoby, które nie podjęły ostatecznej decyzji mogą przekonać się o słuszności swojego wyboru między innymi za sprawą faktu, iż studia realizowane w trybie stacjonarnym są w uczelni publicznej bezpłatne.

 

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie:

 • Uniwersytet Szczeciński

Kandydaci zainteresowani Finansami i rachunkowością mają jeszcze drugą możliwość. Mogą podjąć naukę w uczelni niepublicznej, która również oferuje pozyskanie wysokiej jakości wykształcenia. Różnica polega na tym, że w niepublicznej szkole wyższej każda forma odbywania zajęć jest odpłatna.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Szczecinie:

 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość zdobywają obszerną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, jak również nabywają umiejętności w zakresie analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • rynki finansowe
 • finanse publiczne
 • rachunkowość zarządcza

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Finanse i rachunkowość powstały, aby przygotować przyszłych absolwentów do wykonywania złożonych analiz finansowych, opartych na skomplikowanych metodach statystycznych. Jest to ciekawy kierunek, pochłaniający mnóstwo czasu i energii. Dlatego zanim aplikujesz, spróbuj zastanowić się, czy na pewno chcesz poświęcić swoje życie matematyce oraz przede wszystkim, czy specyfika przyszłego zawodu będzie dla ciebie zadowalająca.

 

Proces rekrutacji

Aby dostać się na Finanse i rachunkowość na jednej z uczelni w Szczecinie, należy podejść do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, geografii, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz informatyki. Jeśli masz zamiar kandydować na drugi stopień tego kierunku, postaraj się o uzyskanie jak najlepszych ocen na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

Alternatywą dla doskonałych wyników maturalnych będzie zdobycie tytułu laureata lub finalisty w jednej z olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Warto wziąć pod uwagę między innymi:

 • Olimpiadę Matematyczną
 • Olimpiadę Geograficzną

 

Gdyż odniesienie sukcesu w trakcie jednej z nich zagwarantuje ci bezproblemowe zasilenie grona studentów wymarzonego kierunku. Możliwość ta będzie szczególnie cenna, jeśli nie masz zbyt wielkiej ochoty do starania się o uzyskanie jak najwyższego wyniku procentowego na maturze.

Po otrzymaniu wyników swoich edukacyjnych zmagań, których rezultat będzie kluczowy dla perspektywy rozpoczęcia studiów na Finansach i rachunkowości, powinieneś realnie ocenić swoje szanse na dostanie się na ten kierunek poprzez zgłębienie orientacyjnych progów punktowych w poprzednich latach. Jeśli stwierdzisz, że twoje szanse są duże lub że mimo wszystko chciałbyś spróbować, zarejestruj swoją kandydaturę za pomocą formularza, znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

Potrzebne dokumenty

Dla zwieńczenia powyższego procesu będą ci potrzebne dokumenty:

 • Fotografia do legitymacji
 • Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia pierwszego stopnia studiów
 • Kserokopię tych dokumentów
 • Dowód osobisty

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Szczecinie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Szczecin studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Szczecin studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Szczecin studia niestacjonarne

Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Szczecinie

Opinie o wymarzonym kierunku studiów mogą dostarczyć wielu nowych, cennych informacji. Finanse i rachunkowość uchodzą za kierunek prestiżowy, o doskonałej renomie, którą potwierdzają wypowiedzi studentów.

Magdalena, studentka pierwszego roku Finansów i rachunkowości w Szczecinie, mówi:

„Od zawsze marzyłam, aby podjąć studia na kierunku Finanse i rachunkowość, ale nie byłam pewna, czy uda mi się sprostać rekrutacyjnym wymaganiom. Kiedy zobaczyłam swoje nazwisko na liście przyjętych poczułam się najszczęśliwsza na świecie. Polecam każdemu ten wybór!”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia