Stosunki międzynarodowe - Rzeszów

Stosunki międzynarodowe - Rzeszów

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie - uczelnie publiczne


15.01.2024

Stosunki międzynarodowe – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na stosunkach międzynarodowych w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 3100 zł za pierwszy rok studiów.

Stosunki międzynarodowe - Rzeszów
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Rzeszowie rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 19 lipca 2024 r. | Stosunki międzynarodowe Rzeszów - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym zgłębisz wiedzę z prawa, ekonomii czy geografii. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak polityka zagraniczna czy systemy polityczne. Studia na stosunkach międzynarodowych kładą duży nacisk na umiejętności językowe studentów, dzięki czemu absolwenci posługują się angielskim na poziomie zaawansowanym. Program kształcenia przewiduje również naukę o kontroli zbrojeń i rozbrojenia, terroryzmie, a także polityce bezpieczeństwa Polski.

Osoby, które ukończyły studia na kierunku stosunki międzynarodowe, potrafią analizować i prognozować trendy światowej polityki, co może dać im przepustkę do pracy w organizacjach bezpieczeństwa państwa czy w polityce. Odnajdą się również w roli dyplomaty, służbach zagranicznych i organizacjach międzynarodowych takich jak np. ONZ i Międzynarodowy Czerwony Krzyż, a także pozarządowych np. Amnesty International. Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają uniwersalne umiejętności, które pozwolą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.

 

Uczelnie

W Rzeszowie stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na specjalność stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3100 zł.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na specjalności Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Studia ekonomiczne, do kanonu których należą między innymi Stosunki międzynarodowe, stwarzają dosyć trudne, bo wprost proporcjonalne do wachlarza możliwości zawodowych czekających na absolwentów, wymagania rekrutacyjne. 

Bez względu na to, jakie kierunki studiów w Rzeszowie rozważasz, zawsze miej na względzie, że wymagania rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni oraz zmieniać w czasie. Jak dowiedzieć się o nadchodzących zmianach? W wygodny sposób – za pośrednictwem strony internetowej danego wydziału.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na specjalności Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

U źródła otaczającego nas, nieustannie postępującego rozwoju cywilizacyjnego leży globalizacja. Powoli przestajemy być jednostkami ograniczonymi metaforycznie ujmowanym obywatelstwem jedynie do obszaru wyznaczanego przez kraj naszego urodzenia – coraz więcej ludzi mówi o sobie jako o obywatelach całego świata.

Wychodząc z założenia, że każda istota ludzka ma identyczne prawa do dowolnego zakątka świata, można w prosty sposób d ojść do wniosku, że tworzenie nowych szlaków komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów transportowych w kwestii różnych surowców, a także możliwość nawiązania kontaktu przez sieć internetową z zamieszkującymi przeciwną część globu, sprzyja pogłębianiu szeroko pojętych stosunków międzynarodowych.

Rankingi popularności, tworzone przez uczelnie w Rzeszowiepokazują, że u szczytu większości leżą Stosunki międzynarodowe. Czym zatem zajmuje się ta niezwykle pożądana gałąź dzisiejszej edukacji? Charakter opisywanej dziedziny jest interdyscyplinarny, bo zawiera w sobie zagadnienia gospodarcze, polityczne, ekonomiczne oraz społeczne – czyli innymi słowy wszystkie składowe opisujące relacje międzyludzkie na skalę międzynarodową.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Stosunki międzynarodowe, wykładane na Uniwersytecie Rzeszowskim, to doskonałe przygotowanie do podjęcia pracy w szeroko rozumianym sektorze związanym z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z kontrahentami zagranicznymi, badaniem zmian gospodarczych, analizą rynku, a także dziedzinach ściśle społecznych. W ofercie edukacyjnej, prezentowanej przez wymienioną wcześniej uczelnię, znajdziesz między innymi:

 • politykę gospodarczą,
 • zarządzanie w biznesie międzynarodowym,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • globalizacja i regionalizacja,
 • geografia polityczna i ekonomiczna,
 • statystyka,
 • podstawy ekonomii,
 • funkcjonowanie Unii Europejskiej.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na specjalności stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na specjalności stosunki międzynarodowe w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zazwyczaj są odpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Studia w Rzeszowie na specjalności Stosunki międzynarodowe to względnie nowa propozycja, skrojona na miarę potrzeb kandydatów zainteresowanych zależnościami gospodarczymi między największymi państwami świata, polityką oraz zmianami ekonomicznymi i kulturowymi, mającymi wpływ na ostateczny wygląd dzisiejszego ukształtowania struktury społecznej świata.

Jesteś wszechstronnie uzdolniony, a przedmiotami twojego zainteresowania są wspomniane wcześniej dziedziny? Czujesz się częścią świata, a dzięki zgłębianej nauce kierunkowej chciałbyś poczuć to jeszcze bardziej? Od zawsze podziwiano twoją charyzmę i umiejętność nawiązywania kontaktu z niemal każdym człowiekiem? Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno z pytań może być doskonałym pretekstem do wkroczenia na edukacyjną ścieżkę studiów na specjalności Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie!

Choć mogłoby się to wydawać nieoczywiste, ogromny wpływ na przebieg edukacji na Stosunkach międzynarodowych będziesz miał ty sam. Rozpoczynając przygodę z nauką, staniesz przed koniecznością wyboru trybu jej przebiegu. Studia stacjonarne to codzienne zgłębianie wiedzy podczas przedmiotów wykładanych w trakcie pięciu dni roboczych w tygodniu. Tryb zaoczny natomiast stanowi doskonałą propozycję dla pracujących, chcących pogodzić zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego z edukacją na studiach wyższych. Niezaprzeczalną wadą tego wyboru jest konieczność uiszczania systematycznych opłat za czesne.

 

4. Program studiów

Program studiów na specjalności Stosunki międzynarodowe stanowi wypadkową treści ogólnych, służących do uposażenia studentów w kompetencje podstawowe, będące podstawą pod rozwój tych bardziej konkretnych, wyznaczanych przez wybraną w trakcie edukacji specjalność. Staniesz przed koniecznością wyboru jednej z następujących:

 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • europeistyka.

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Rzeszowski (Kolegium Nauk Społecznych UR) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na specjalności Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Ile trwają studia na specjalności Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Studia na specjalności stosunki międzynarodowe w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zdobywanie wyższego wykształcenia kierunkowego jest procesem, a każdy proces wymaga odpowiedniej ilości czasu. W przypadku studiów pierwszego stopnia na Studiach międzynarodowych, będziesz potrzebował trzy lata zasobów czasowych do zdobycia podstawowych kompetencji zawodowych i dyplomu licencjata.

Studia magisterskie natomiast to dwuletni cykl kształcenia, przeznaczony dla absolwentów pierwszego etapu edukacji, którzy pragną odkryć nowe, lepiej płatne możliwości zawodowe. Podsumowując – na ukończenie pełnego cyklu kształcenia, stworzonego przez uczelnie w Rzeszowie, które zdecydowały się na zaoferowanie możliwości podjęcia Stosunków międzynarodowych, potrzebujesz pięciu lat.

Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
Jaka praca po studiach na specjalności Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na specjalności Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Zabezpieczenie materialne i pewna przyszłość finansowa determinuje poczucie bezpieczeństwa i wyznacza jakość dorosłego życia, dlatego możliwości zawodowe, oferowane przez ukończenie studiów na wybranym kierunku, są jednym z głównych predyktorów ich wyboru. Jak wygląda ścieżka kształcenia, wyznaczona przez Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie?

Kształtowanie przyszłości zawodowej rozpoczyna się już na studiach i ma wymiar wyboru konkretnej specjalizacji. Oczywiście decyzja w sprawie ujednolicenia kształcenia i ograniczenia go do wybranej dziedziny nie jest decydująca w perspektywie dalszego rozwoju. Absolwenci opisywanej specjalności rozpoczną karierę w placówkach administracyjnych, czuwając nad poprawnością wdrażanych przepisów oraz stosując odpowiednie pisma w razie ich nieprzestrzegania.

Dla ceniących codzienny kontakt z klientem otworzy się wiele możliwości zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach pozyskujących i utrzymujących kontakt z klientem zagranicznym, praca w placówkach dyplomatycznych oraz własnej działalności gospodarczej to kolejne opcje generowane przez Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie.

Gdzie studiować na specjalności stosunki międzynarodowe w Rzeszowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Rzeszowskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Rzeszowski oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na URCena za pierwszy rok studiów wynosi około 3100 zł.

 

Kierunek stosunki międzynarodowe - uczelnie w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne - uczelnie w Rzeszowie

 

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne - uczelnie w Rzeszowie
 
Stosunki międzynarodowe studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie
 
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na specjalność Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Utwierdzenie się w przekonaniu na temat konkretnej decyzji w sprawie wielkiej wagi jest procesem trudnym i wymagającym odpowiedniego zaplecza. Zatem jeśli chcesz nabrać pewności, że Stosunki międzynarodowe to specjalność dla ciebie, musisz odpowiednio wcześnie zgłębić kilka istotnych kwestii.

Pierwszą z nich stanowi szansa na uzyskanie dobrych wyników maturalnych z matematyki, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii, czyli wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Alternatywną, dla kandydatów na drugi stopień studiów – powodzenie na egzaminach końcowych.

Tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych to nie tylko powód do dumy, ale również klucz do wszystkich dostępnych furtek edukacji wyższej. W perspektywie tak wyjątkowego osiągnięcia, wyniki maturalne przestają mieć większe znaczenie.

 

Proces rekrutacji i dokumenty

Zarejestrowanie swojej kandydatury za pośrednictwem internetowej strony Uniwersytetu Rzeszowskiego i wypełnienie wszystkich etapów zgodnie z wymaganiami komisji rekrutacyjnej, jest równoznaczne z przystąpieniem do procesu rekrutacji, którego efekt stanowi wyłonienie najlepszych.

Dokumentami wieńczącymi cały proces są zazwyczaj:

 • fotografia o wymiarach 35X45mm,
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów,
 • wypełniony formularz aplikacyjny ze strony internetowej wydziału.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Rzeszowie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Rzeszów studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Rzeszów studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Rzeszów studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Studia I stopnia

Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na specjalności Stosunki międzynarodowe w Rzeszowie

Wybór ścieżki kształcenia nie należy do najłatwiejszych. Wielu młodych ludzi, niegotowych do ukształtowania swojej przyszłości już w momencie pisania matury, często wybiera przypadkowo, marnując lata na zgłębianiu nieinteresującej dziedziny. Opinie starszych kolegów pomogą rozwiać wątpliwości.

Matylda, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Rzeszowie, mówi:

„Uważam, że przyszłość naszego świata będzie efektem umiejętności nawiązywania poprawnych relacji z ludźmi z całego globu. Wychodząc z tego założenia, postanowiłam podjąć Stosunki międzynarodowe. Nauka niekiedy jest ciężka, jednak dostarcza bardzo ciekawej wiedzy. A dlaczego Rzeszów? To bardzo niedoceniane miasto, pełne wspaniałych perspektyw.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Co zdawać na maturze

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia