Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Ekonomia studia Białystok | woj. podlaskie

 
 

Dla kogo ten kierunek?

Ludwig von Mises napisał: „Ekonomia nie może być wyrzucona do klas szkolnych i biur statystycznych, nie może być nauką ezoteryczną. Jest to filozofia ludzkiego życia i ludzkiej aktywności, odnosi się ona do każdego i do wszystkiego”. Nauka, którą jest ekonomia, zajmuje się analizą i opisem produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr różnego rodzaju. Specjaliści w zakresie ekonomii kontrolują funkcjonowanie rynku, gospodarki i finansów.

Studia na kierunku ekonomia w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Idealni kandydaci na studia ekonomiczne nie powinni mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Jeśli interesują Cię sprawy giełdowe i gospodarka państwa, a także masz predyspozycje kierownicze i analityczny umysł, kierunek ekonomia w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

 

Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).

Wśród białostockich uczelni publicznych ekonomia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie w Białymstoku (ponad 500 zgłoszeń).

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak ekonomia możesz realizować na Wydziale Ekonomii i Zarządzania lub na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia, a realizacja danego kierunku na różnych wydziałach wpływa na szerszy pogląd na daną dyscyplinę naukową.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, organizacja i zarządzanie, polityka społeczna i gospodarcza, rachunkowość zarządzania, zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości, strategie rozwoju przedsiębiorstw, transfer wiedzy i technologii, gospodarka zapasami i magazynem, opodatkowanie podmiotów gospodarczych i wiele innych.

Praca po studiach

Kierunek ekonomia w Białymstoku daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w przedsiębiorstwach, w organizacjach i instytucjach zarówno publicznych, jak i pozarządowych, w księgowości, zajmują stanowiska operacyjne w kraju i za granicą, a także prowadzą własną działalność gospodarczą.

Abiturienci pracują jako analitycy finansowi, doradcy finansowi i inwestycyjni w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, przemysłowych, w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych, w korporacjach międzynarodowych, w organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, w biurach rachunkowych, w firmach doradztwa podatkowego. Absolwenci pracują jako specjaliści do spraw finansowo-administracyjnych, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, specjaliści do spraw finansowych,  kierownicy działu zaopatrzenia i dystrybucji, kierownicy działu marketingu i sprzedaży.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Ekonomia +

Filia UWB w Wilnie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Ekonomii i Finansów UWB stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Białymstoku?

Studia ekonomiczne w Białymstoku uchodzą za jedne z najbardziej obleganych i praktycznych. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język obcy nowożytny, język polski, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, takie jak: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka. Pamiętaj, że maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci tytuł finalisty uzyskany w  olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić komfort studiowania, dlatego kierunek ekonomia oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć studia zaoczne i spotkania weekendowe. Jeśli jednak bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce, informatyce, geografii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • mikroekonomia,
 • elementy prawa dla ekonomistów,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • organizacja i zarządzanie,
 • geografia ekonomiczna,
 • gospodarka przestrzenna,
 • finanse lokalne,
 • opodatkowanie podmiotów gospodarczych,
 • samorząd terytorialny a przedsiębiorstw,
 • ekonomika handlu i usług,
 • logistyka zaopatrzenia i produkcji,
 • gospodarka zapasami i magazynem
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: przedsiębiorstwo na rynku, rachunkowość i podatki, przedsiębiorczość i innowacje, logistyka międzynarodowa, logistyka w biznesie. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ propozycje profili kierunkowych są zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które zawiera treści odnoszące się do ekonomii, socjologii, zarządzania, prawa, finansów i rachunkowości. Rozwijają oni umiejętności analityczne i interpretacyjne, potrafią rozpoznawać, diagnozować i rozwiązać problemy, które pojawiają się w przypadku gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Białymstoku?

Kierunek ekonomia w Białymstoku realizowany jest w formie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia ekonomiczne możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia niezbędne wykształcenie do podjęcia pracy zawodowej tuż po uzyskaniu tytułu licencjata, a także umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Może je rozpocząć absolwent ekonomii lub abiturient innego kierunku pokrewnego ekonomii, który posiada stopień licencjata lub magistra.

Ekonomia w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku ekonomia w Białymstoku?

Studia ekonomiczne przygotowują studentów do pracy w charakterze analityków finansowych, doradców finansowych i inwestycyjnych, specjalistów do spraw finansowo-administracyjnych, specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania, specjalistów do spraw finansowych, kierowników działu zaopatrzenia i dystrybucji, kierowników działu marketingu i sprzedaży. Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach, w organizacjach i instytucjach zarówno publicznych, jak i pozarządowych, w księgowości, w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, przemysłowych, w korporacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych, w organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, w firmach doradztwa podatkowego, w biurach rachunkowych.

Abiturienci podejmują pracę w izbach skarbowych, w bankach, w organizacjach pozarządowych, w służbach finansowych, w biurach rachunkowych, w urzędach pracy, w zakładach ubezpieczeń. Zajmują się audytem i podatkami, bankowością, badaniami i rozwojem, bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi, public relations, kontrolingiem, biznesem, obsługą klienta, ubezpieczeniami, doradztwem, marketingiem, ekonomią. Zatrudniani są na stanowiskach analityków biznesowych, doradców ekonomiczno-finansowych, głównych ekonomistów, specjalistów do spraw marketingu i handlu, specjalistów w bankach, kierowników przedsiębiorstw, które świadczą usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, specjalistów do spraw kluczowych klientów, kierowników projektu, menedżerów do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, kierowników działu zakupów, kierowników przedsiębiorstw, które zajmują się usługami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi, przedstawicieli handlowych.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Ekonomia studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Ekonomia studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Ekonomia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Ekonomii i Finansów UWB) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Białymstoku?

Ekonomia to niezwykle ważna dyscyplina naukowa, którą interesuje się bardzo wielu kandydatów na studia. Wiedza ekonomiczna daje wiele możliwości rozwoju i zapewnia zatrudnienie w różnorodnych branżach. Nim zdecydujesz o rekrutowaniu na tego typu studia, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się kwestie odnoszące się do giełdy i funkcjonowania przedsiębiorstw?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i analityczny umysł?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek studiów jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język obcy nowożytny, język polski, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, takie jak: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka. Maksymalnej ilość punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, ankiety osobowej, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Białymstoku

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku ekonomia uchodzą za jedne z najbardziej popularnych.

Malwina, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Szukałam czegoś, co pozwoli mi zajmować się matematyką w bardzo różnym zakresie. Ekonomia to nauka, która zajmuje się gospodarką dzisiejszego świata. Specjalizuję się w przedsiębiorczości i innowacjach. Kierunek jest bardzo ciekawy i niezwykle opłacalny. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Białystok studia i stopnia

Ekonomia Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Białystok studia stacjonarne

Ekonomia Białystok studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia w Białymstoku

Kierunki ekonomiczne w Białymstoku

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski