Położnictwo studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

na kierunku położnictwo

Odkryj położnictwo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Położnictwo - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Położnictwo w Warszawie w formie niestacjonarnej to 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia z położnictwa w trybie niestacjonarnym można podjąć na 2 uczelniach. 

Studia na kierunku położnictwo w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Wśród wszystkich kierunków związanych z medycyną, położnictwo możemy uznać za studia szczególne – przyszła praca związana jest z momentem narodzin i rozwoju nowego życia. W trakcie kształcenia studenci zdobywają umiejętności w zakresie m.in. z pielęgnacji, diagnostyki, czy rehabilitacji kobiet i noworodków. Są również przygotowywani do tego, w jaki sposób postępować w trakcie porodu. 

Absolwenci kierunku położnictwo są przygotowywani do pracy w zakładach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale, kliniki, czy przychodnie. Mogą również wiązać swoją karierę zawodową ze szkołami rodzenia, czy administracją publiczną. 

 

Uczelnie

W Warszawie położnictwo w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższejWarszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Położnictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Położnictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Ile kosztują studia zaoczne na kierunku Położnictwo w Warszawie

Przyszli studenci Położnictwa w trybie niestacjonarnym muszą liczyć się z tym, że każdy semestr ich nauki wymaga opłat w odgórnie ustalonej wysokości. Aby dowiedzieć się więcej o formie płatności oraz kosztorysu, należy zasięgnąć informacji na stronie internetowej uczelni lub za pośrednictwem telefonicznego kontaktu pod numerem telefonu, który często jest zamieszczany na stronie internetowej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Warszawie - zasady rekrutacji

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Położnictwo w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek położnictwo w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Należy również pamiętać, aby do nauki do matury podejść bardzo na poważnie, gdyż Położnictwo jest jednym z chętniej wybieranych kierunków medycznych w Warszawie – konkurencja będzie na tyle duża, że grono studentów zasilą tylko najlepsi!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Położnictwo w Warszawie

Jedną z niewielu niezaprzeczalnych praw o człowieku jest fakt, że każdy przeszedł przez złożony proces narodzin. Wspominając zamierzchłe czasy nikłego rozwoju medycyny i ogólnie pojętej sztuki lekarskiej, na myśl przychodzą porody domowe, przeprowadzane często przez ludzi postronnych, nie mających pojęcia o podstawach medycyny, które ostatecznie kończyły się licznymi powikłaniami zdrowotnymi zarówno matki, jak i noworodka, a niejednokrotnie także ich śmiercią. Okres połogu bez dostępu do wykwalifikowanego personelu medycznego był równie trudny, jak sam poród i niepozbawiony przykrych konsekwencji. Na szczęście opisywane okoliczności mogą być obecnie wspominane jedynie jako przykra ciekawostka medyczna – dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu i rozwojowi dzisiejszego położnictwa, poród jest sytuacją fizjologiczną, która zwykle nie niesie za sobą żadnych niebezpieczeństw.

Studia w Warszawie na kierunku Położnictwo stanowią atrakcyjną propozycję edukacyjną dla wszystkich zainteresowanych życiem płodowym, rozwojem zarodka, procesem porodu oraz rozwoju noworodka w pierwszych chwilach życia. Odpowiedzią na wszechobecne zainteresowanie oraz zapotrzebowanie rynku pracy na personel medyczny, są pragmatyczne studia położnicze, przygotowujące do podjęcia pracy w szpitalach, przychodniach i innych placówkach opieki zdrowotnej. Studia te można podjąć w trybie stacjonarnym lub zaocznym.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Na absolwentów studiów położniczych, którzy chcą pracować w zawodzie, specyfika pracy nakłada wiele obowiązków, związanych bezpośrednio z udzielaniem profesjonalnej pomocy medycznej kobietom w różnych fazach ciąży, w trakcie porodu oraz w okresie połogu i pierwszej opieki nad noworodkiem. Odpowiedzialność spoczywająca na położnych i położnikach sprawia, że uczelnie w Warszawie stawiają sobie za punkt honoru uposażenie wszystkich studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności. Jeśli zdecydujesz się studiować Położnictwo, na swojej drodze najpewniej spotkasz między innymi:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • podstawy psychologii,
 • biochemia,
 • opieka położnicza,
 • parazytologia.

 

2. Dla kogo te studia

 

Chociaż poród dla niektórych jest cudem i wyrazem wyjątkowości kreacji nowego życia, to nie można zaprzeczyć faktowi, że wizualny przebieg tego procesu nie jest najprzyjemniejszym widokiem na świecie. Krew i inne płyny ustrojowe, igły, wenflony, skomplikowana aparatura medyczna, ból rodzących kobiet – to tylko niektóre z czynników, z którymi każdy absolwent Położnictwa spotyka się na co dzień. Z oczywistych względów nie jest to kierunek dla każdego. Jeżeli jesteś odporny na widoki uznawane przez wielu za drastyczne, interesujesz się naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem biologii, posiadasz wysokorozwinięte kompetencje społeczne, które pozwalają ci na zrozumienie sytuacji każdego pacjenta, a ponadto uczestnictwo w pierwszych chwilach noworodków i świeżo upieczonych rodziców jest spełnieniem twoich marzeń, bez zastanowienia wybierz studia na kierunku Położnictwo w Warszawie!

Studia w trybie niestacjonarnym odpowiadają na potrzeby tych studentów, którzy z jakichś powodów potrzebują wiele wolnego czasu w trakcie każdego tygodnia roboczego w miesiącu. Znaczna część z nich decyduje się na podjęcie pracy zawodowej, co w połączeniu z kształceniem na uczelni wyższej stwarza idealne perspektywy na przyszłość.

Położnictwo w trybie niestacjonarnym odbywa się weekendowo. Studenci co dwa lub co trzy tygodnie spotykają się na tak zwanych zjazdach. Nauka rozpoczyna się wcześnie rano, a kończy o późnych godzinach wieczornych, dlatego tryb zaoczny jest wyłącznie dla wytrwałych i wystarczająco zdeterminowanych, aby zdobywać wiedzę w trakcie całodziennych zajęć i wykładów.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku położnictwo w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

4. Program studiów

Kształtowanie odpowiednich umiejętności praktycznych jest niewątpliwie najcenniejsze w perspektywie podjęcia pracy w placówkach medycznych. Jednak studenci Położnictwa, zanim rozpoczną naukę w naturalnych warunkach szpitalnych, przystępują do tak zwanej symulowanej nauki, odbywającej się na wydziale przy pomocy profesjonalnej aparatury medycznej i pod okiem wykwalifikowanych praktyków położnictwa. Głównym celem powstania opisywanego kierunku studiów jest uposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na wykonywanie świadczeń zdrowotnych wobec kobiet ciężarnych i ich rodzin, rozpoznawanie ciąży, badanie ginekologiczne w przypadku sytuacji kryzysowych, zapewnienie opieki resuscytacyjnej na wypadek nieobecności lekarza podczas ewentualnych komplikacji, a także samodzielne przeprowadzenie całej akcji porodowej.

Praca absolwentów Położnictwa wymaga również doskonałego radzenia sobie z nagłymi sytuacjami medycznymi, dotyczącymi noworodków i kobiet w okresie poporodowym. Położne i położnicy mają za zadanie monitorować parametry fizjologiczne noworodków urodzonych przedwcześnie lub cierpiących na różnorakie wady wrodzone, zapewnić kobietom potrzebne wsparcie emocjonalne, gwarantując najwyższy standard opieki.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Położnictwo w Warszawie

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Położnictwo w Warszawie

Studia na kierunku Położnictwo w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas, jaki należy zagospodarować na ukończenie wybranego kierunku studiów, jest wypadkową kilku elementarnych czynników, z których najważniejszym jest tytuł naukowy, uzyskiwany przez absolwentów. Położnictwo cechuje dwuetapowy przebieg. Studia pierwszego stopnia na tym kierunku mają charakter studiów licencjackich, dlatego trwają one trzy lata. Magisterskie studia drugiego stopnia zwiększają możliwości zawodowe i dopełniają całości posiadanym już kompetencjom. Czas trwania drugiego etapu kształcenia to dwa lata. Nie każda uczelnia gwarantuje możliwość kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, dlatego szczegółów szukaj na stronie internetowej.

Położnictwo w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa
Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Położnictwo w Warszawie

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Położnictwo w Warszawie

Popularność Położnictwa wyprzedza wiele innych cenionych kierunków studiów. Pomimo trudów i odpowiedzialności, związanej z wywiązywaniem się z obowiązków zawodowych, Położnictwo każdego roku przyciąga ogromną liczbę chętnych do zgłębienia pragmatycznych zagadnień medycznych. Miejscem pracy większości absolwentów są szpitale położnicze lub posiadające oddziały ginekologiczne, jednak nie jest to jedyna opcja zawodowa, generowana przez posiadanie dyplomu ukończenia opisywanego kierunku.

Absolwenci mogą rozważyć podjęcie pracy w prywatnych i publicznych placówkach położniczych, szkołach rodzenia, instytucjach badawczo-rozwojowych, oddziałach onkologii ginekologicznej, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki całodobowej i wielu innych miejscach, związanych bezpośrednio z działaniem na korzyść zapewnienia opieki medycznej kobietom ciężarnym i noworodkom.

 

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Warszawie?

 

Gdzie studiować kierunek położnictwo w Warszawie

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

 

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o określoną liczbę miejsc – przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

W Warszawie położnictwo w uczelni publicznej niestacjonarnie można studiować tylko w ramach studiów II stopnia.

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 72

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych są płatne. Studenci prywatnych szkół wyższych zazwyczaj również muszą płacić za naukę.

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w indywidualnie ustalonym przez daną szkołę wyższą terminie w prywatnym profilu użytkownika w systemie rekrutacyjnym. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, czy dostali się oni na wybrane kierunki studiów, a także, co należy zrobić w kolejnych etapach rekrutacji.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od sierpnia do września 2023

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych przez kandydata osób trzecich – bezpośrednio do wskazanej siedziby wybranej szkoły wyższej. Należy pamiętać o tym, by w określonym przez uczelnię terminie dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć najczęściej niedługo po opublikowaniu wyników rekrutacji. Etap ten zazwyczaj trwa kilka dni, dlatego warto, by kandydaci przygotowali wcześniej wszystkie niezbędne dokumenty. Złożenie dokumentacji po terminie lub w niepoprawnej formie może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od sierpnia do września

* Studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie niestacjonarne studia II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Warszawie

Każda poważna w skutkach decyzja powinna zostać poprzedzona odpowiednio długim czasem przygotowań i przemyśleń. Aplikacja na Położnictwo w trybie niestacjonarnym wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia w edukacji, w ramach której zostanie przedstawiony materiał dydaktyczny w trakcie całodziennych zjazdów w weekendy. Osoby niewytrwałe na tym etapie powinny więc zrezygnować. Ustalenia rekrutacyjne, prezentowane przez konkretne uczelnie, mogą się od siebie różnić – niektóre z nich wymagają od aplikantów udowodnienia wysokich wyników maturalnych, warunkiem przyjęcia do innych jest natomiast terminowe zgłoszenie swojej kandydatury.

 

Zapisy na studia

Po wybraniu konkretnej uczelni, na której istnieje możliwość podjęcia Położnictwa, należy zarejestrować swoją kandydaturę za pośrednictwem strony internetowej uczelni. Odnajdując rubrykę zatytułowaną „elektroniczna rejestracja kandydatów” otrzymamy przejrzyste instrukcje, które bezproblemowo przeprowadzą nas przez cały proces aplikacyjny. Dokumentami, koniecznymi do zakończenia procesu rekrutacji, są najczęściej:

 • fotografia do legitymacji studenckiej,
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • dowód osobisty.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Położnictwo w Warszawie

Położnictwo jest kierunkiem, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony świeżo upieczonych maturzystów, chcących podjąć studia medyczneRenomę tego kierunku najlepiej potwierdzają opinie osób, mających z nim do czynienia na co dzień.

Michalina, studentka trzeciego roku Położnictwa w Warszawie, mówi:

„Położnictwo dało mi wiele okazji do rozwijania swoich kompetencji w mojej ulubionej materii. Chociaż nie wiem, czy podejmę pracę w zawodzie ze względu na ogrom obowiązków i odpowiedzialności za ludzkie życie, to z pewnością nie żałuję swojego wyboru. Dzięki studiowaniu Położnictwa jestem lepszym człowiekiem.”

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

Komentarze (0)