Resocjalizacja - Warszawa

Studia w Warszawie

resocjalizacja 

Odkryj resocjalizację w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Resocjalizacja studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Studia na specjalności Resocjalizacja w Warszawie to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lu 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia na kierunku resocjalizacja w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Warszawie resjocjalizację możesz studiować w ramach specjalności na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.
 

Opis kierunku

Resocjalizacja to studia z pogranicza nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych. Jej studenci otrzymują gruntowne wykształcenie pozwalające na pracę z osobami, które znalazły się na życiowych zakrętach, przez co dziś muszą poddać się resocjalizacji. Studenci w trakcie kształcenia rozwijają również kompetencje miękkie umożliwiające jak najlepszą pracę ze swoimi podopiecznymi.

 

Praca po studiach

A gdzie można znaleźć zatrudnienie po zakończeniu studiów? Absolwenci mogą rozwijać swoją karierę między innymi w instytucjach związanych z pracą wymiaru sprawiedliwości, domach poprawczych czy ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Należy pamiętać jednak, że tego typu praca wymaga niemałego zaangażowania.

czytaj dalej wszystko o Resocjalizacja - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek RESOCJALIZACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Resocjalizacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku resocjalizacja

Uczelnie, gdzie resocjalizacja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pedagogika - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku pedagogika - studia online

Pokaż więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Resocjalizacja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku resocjalizacja - studia online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na specjalność resocjalizacja w Warszawie?

Studia resocjalizacyjne mogą być wybrane przez osoby, które mają wiele różnorodnych zainteresowań, ponieważ ten profil kształcenia ma charakter społeczny. Przedmioty, które pomogą ci się znaleźć na listach osób przyjętych to przykładowo: WOS, historia, czy nawet filozofia.

Bardzo duże znaczenie będą mieć także wyniki, jakie uzyskasz z przedmiotów obligatoryjnych (język polski, matematyka, język angielski). Pamiętaj także o tym, by część z wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym – będzie to miało dodatni wpływ na twoją kandydaturę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Resocjalizacja w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA?

Nie od dzisiaj wiadomo, jak ogromny wpływ ma okres dzieciństwa i dorastania na kształtowanie się tożsamości człowieka. To, w jakim środowisku przyszło nam się wychowywać, odciska się na naszych zachowaniach w dorosłym życiu. Dlatego też bardzo ważne jest, by dzieci i młodzież miały zapewnione optymalne warunki rozwoju. Liczy się miłość, uczenie odpowiedzialnych zachowań, przekazanie odpowiednich wartości.

Nie każde dziecko ma jednak szczęście wychowywać się w rodzinie, w której zostanie otoczone miłością i dobrą opieką. Brak wsparcia może popychać je do nieodpowiedzialnych zachowań, które mogą przerodzić się nawet w przestępstwa. Resocjalizacja to jedna z dziedzin pedagogiki, która pomaga ponownie przystosować się do życia w społeczeństwie. Studia na tej specjalności powinny być zatem wybierane przez osoby otwarte, empatyczne, wrażliwe na ludzkie słabości i chętne do niesienia konstruktywnej pomocy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na specjalności resocjalizacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, jednolite)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na specjalności resocjalizacja w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.  
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

2. Program studiów i przedmioty

Studia resocjalizacyjne są często wybierane przez osoby, które wiedzą, jak bardzo ważne jest kształtowanie poprawnych postaw społecznych. Dlatego też uczelnie w Warszawie starają się zapewnić jak najbardziej atrakcyjne oferty kształcenia. Jeżeli chciałbyś się rozwijać intelektualnie na studiach wyższych w stolicy, to uczelnie na których możesz studiować ten kierunek znajdziesz w dziale poniżej.

Studia resocjalizacyjne stanowią nieodłączną część kształcenia pedagogicznego. W praktyce oznacza to, że będziesz uczestniczyć w zajęciach, dzięki którym zdobędziesz najważniejszą wiedzę z tej dyscypliny. Znajomość podstawowych teorii wychowawczych znacznie poprawi jakość twojej nauki z zakresu resocjalizacji. Przedmioty, na które natrafisz, przeglądając program nauczania, będą cię przygotowywać do pracy z ludźmi, którzy z różnych powodów znaleźli się na życiowych zakrętach. Będziesz wiedział, jak:

 • poprawnie diagnozować ich problemy
 • motywować do zmian

Ile trwają studia na specjalności resocjalizacja?

Studia na specjalności Resocjalizacja w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite). 

Resocjalizacja w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA?

Warto podkreślić, że wybór specjalności studiów takich jak resocjalizacja powinien wiązać się przede wszystkim z poczuciem wewnętrznego powołania. W swojej pracy spotykać się bowiem będziesz z wieloma trudnymi sytuacjami, patologiami, czy przestępstwami. A to twoja postawa i działania będą miały największy wpływ na to, jak wyglądać będzie przyszłe życie twoich wychowanków. Jeśli do pracy podejdziesz z zaangażowaniem i pasją, możesz mieć pewność, że przyniesie ci ona wiele satysfakcji.

Studia na specjalności resocjalizacja przygotują cię do pracy w placówkach takich jak:

 • zakłady karne
 • domy poprawcze
 • ośrodki wychowawcze
 • świetlice środowiskowe
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej

 

Swoje umiejętności praktyczne będziesz mógł wykorzystywać także w pracy dla służb mundurowych.

Gdzie studiować na specjalności resocjalizacja w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: jako specjalność na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Uczelnie na których można studiować specjalność resocjalizacja w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek resocjalizacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie online studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na specjalności Resocjalizacja w Warszawie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Resocjalizacja Warszawa studia i stopnia

Resocjalizacja Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Resocjalizacja Warszawa studia stacjonarne

Resocjalizacja Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku resocjalizacja w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki pedagogiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia