Zarządzanie projektami - Katowice i woj. śląskie

Zarządzanie projektami - Katowice i woj. śląskie

Studia na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Zarządzanie projektami stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie projektami jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informatyka i ekonometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka i ekonometria

Pokaż więcej
Uczelnia Metropolitalna

Uczelnia Metropolitalna

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Zarządzanie +

Zarządzanie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Śląska

Akademia Śląska

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

23.01.2024

Zarządzanie projektami studia Katowice i Gliwice 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Zarządzanie projektami - Katowice i woj. śląskie
Studia na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 31 października 2024 r. | Zarządzanie projektami Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Katowicach i woj. śląskim 2024/2025 na kierunku zarządzanie projektami możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (UE), Politechnice Śląskiej w Gliwicach (Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Śląskiej, Uczelni Metropolitana oraz Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, a także w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i w Żywcu.

 

Opis kierunku 

Studia na kierunku zarządzanie projektami przygotowują do pracy w środowisku projektowym, do pełnienia roli aktywnego członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu. Program kształcenia przewiduje rozwój kompetencji związanych z różnymi elementami przedsięwzięć: definiowaniem, planowaniem, kontrolą, komunikacją i zamykaniem ich. Studenci zdobywają umiejętności zarządzania ryzykiem w projekcie i sterowania zmianami, zarządzania jakością, a także zarządzania portfelem projektów. Poznają także informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami oraz sposoby budżetowania projektów i kontroli kosztów.

 

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami znajdują zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, IT, bankach, przedsiębiorstwach budowlanych i farmaceutycznych. Zajmują stanowiska kierownicze w firmach o różnorodnych profilach działalności. Doskonale odnajdują się również w instytucjach administracji publicznej, a także w organizacjach pozarządowych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwią absolwentom rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Specjalności

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie projektami?

Kierunek zarządzanie projektami wzbudza duże zainteresowanie kandydatów na studia, którzy myślą o połączeniu umiejętności technicznych z predyspozycjami kierowniczymi. W procesie rekrutacyjnym nie wystarczą wyniki z obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

 

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.
 

Musisz zdawać również przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym, chociażby matematykę, fizykę, chemię, biologię, informatykę. Uczelnie biorą pod uwagę także wyniki uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, które mogą podnieść Twoją pozycję rankingową.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI?

Lubisz planować, a sytuację zawsze masz pod kontrolą? Masz predyspozycje kierownicze, a zarządzanie jest Twoją mocną stroną? Kierunek zarządzanie projektami w Gliwicach skupia się na tym, w jaki sposób zabrać się za wykonywanie czynności, które doprowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów w konkretnym odstępie czasowym.

Warto, aby kandydaci na studia zarządzanie interesowali się naukami z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Lubisz układać harmonogramy swoich dni, a realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć sprawia Ci przyjemność? Nie masz problemu z komunikacją z innymi ludźmi, a pracę w zespole traktujesz jako zebranie grona ludzi, którzy mają wspólny cel, dlatego starasz się zadbać o dobrą atmosferę? Właśnie dlatego zarządzanie projektami może być stworzone dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zarządzanie projektami możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Katowicach i Gliwicach takie jak zarządzanie projektami możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Możesz mieć pewność, że uczelnie śląskie dbają o wysoki poziom kształcenia, a teoretyczną wiedzę starają się weryfikować w trakcie projektów grupowych i praktyk zawodowych.

W programie kształcenie nie może zabraknąć takich przedmiotów jak na przykład:

 • zarządzanie projektami europejskimi
 • podstawy zarządzania organizacjami
 • strategie i metody projektowania
 • zarządzanie projektem inwestycyjnym
 • biznesplan przedsiębiorstwa jako projekt
 • zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie projektami w logistyce
 • standardy zarządzania projektami

 

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, wykładów i seminariów, w których trakcie możesz spodziewać się wielu inicjatyw grupowych.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek zarządzanie projektami:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Śląska w Gliwicach (Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach?

Studia na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie projektami w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI?

Studia na kierunku zarządzanie projektami umożliwiają pracę w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwenci pracują w zespołach projektowych, często na stanowisku kierownika projektu. Zajmują się zarządzaniem przebiegiem projektu, organizacją zarządzania projektami, wykorzystują przy tym niezbędne metody i techniki zarządzania projektami, a także wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych.

Absolwenci tworzą i kierują projektami, zajmują się mediacją i negocjacjami. Do ich najważniejszych obowiązków należy zarządzanie różnego typu projektami. W firmach I przedsiębiorstwach obsadzani są na takich stanowiskach jak:

 • project manager
 • specjalista do spraw zarządzania projektami
 • ekspert do spraw zarządzani projektami
 • koordynator projektów
 • project leader

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Śląskiej w Gliwicach, jako specjalność na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: jako specjalność w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie projektami w Katowicach:

 

 

 

 

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie projektami w Katowicach i woj. śląskim?

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie projektami w Katowicach i woj. śląskim

Zarządzanie projektami w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki zarządzanie i marketing w Katowicach i woj. śląskim

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu