Lingwistyka stosowana - Lublin

Lingwistyka stosowana - Lublin

Studia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku lingwistyka stosowana

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lingwistyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

26.01.2024

Lingwistyka stosowana studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Lingwistyka stosowana - Lublin
Studia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 18 lipca 2024 r. | Lingwistyka stosowana Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Lublinie 2024/2025 na kierunku lingwistyka stosowana możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filologiczny UMCS) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych KUL).
 
Opis kierunku

Studia na kierunku lingwistyka stosowana gwarantują zdobycie gruntowej wiedzy z zakresu tłumaczeń ustnych, pisemnych, audiowizualnych, analizy specjalistycznej tekstów, a także w ramach realizowanej specjalności — nauki języków obcych. Uczestnicy zajęć doskonalą zdolności językowe co najmniej dwóch języków obcych, kładąc nacisk na kompetencje komunikacyjne. Studenci poznają zagadnienia związane z fonetyką, fonologią i gramatyką opisową języka. Zgłębią również tajniki kultury i historii wybranego obszaru językowego oraz wezmą udział w zajęciach, które przybiorą formę warsztatów jezykowo-tłumaczeniowych.

 

Praca po studiach

Absolwenci lingwistyki stosowanej znajdują zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach i redakcjach. Pracują także w jednostkach administracji państwowej. Doskonale odnajdują się w agencjach marketingowych i różnorodnych instytucjach kultury. Mogą liczyć na pracę także w organizacjach pozarządowych, fundacjach, a także instytucjach Unii Europejskiej. Ponadto, po odbyciu praktyki nauczycielskiej mogą pracować w szkołach, ucząc języków obcych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lingwistyka stosowana w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku lingwistyka stosowana najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy

 

Wymagania rekrutacyjne, jakie wynikają z aplikacji na humanistyczne kierunki studiów w Lublinie, pozwalają wyłonić jedynie najlepszych kandydatów, którzy mają największe szanse na odniesienie sukcesu edukacyjnego.

Właśnie te przedmioty odgrywają szczególne znaczenie podczas aplikacji na większość uczelni. Jeśli chcesz być na bieżąco, postaraj się śledzić systematycznie regulamin zamieszczony na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA?

 

Każdy z nas na co dzień posługuje się wyuczonym językiem, odpowiednim dla kręgu kulturowego i geograficznego, w którym się znajduje. Pomimo faktu, że język i władanie przynajmniej jedną mową jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, to nie wszyscy zdają sobie sprawę z genezy powstania języków, wpływy kulturowe, mające znaczenie w kwestii kształtowania ostatecznego wyglądu wymowy, gramatyki i składni oraz innych czynników opisujących w sposób szczegółowy specyfikę języka. Lingwistyka stosowana daje odpowiedź na wszystkie z wymienionych kwestii, dodatkowo poszerzając podstawową wiedzę psychologiczną i socjologiczną studentów. Kierunek ten możesz rozpocząć między innymi w Lublinie.

Osoby zainteresowane naukami humanistycznymi i społecznymi najczęściej wybierają studia filologiczne, ponieważ wybór kierunku z tego kanonu daje im gwarancje dopasowania własnych predyspozycji do siatki kształcenia. Jako że lingwistyka stosowana zalicza się do zbioru nauk humanistycznych, to idealni kandydaci będą wyróżniali się takimi cechami, jak zamiłowanie do poznawania coraz większej liczby dzieł kultury, wrażliwość na wszelkie przejawy działalności artystycznej, a także zdolność do bezproblemowego pogłębiania praktycznych umiejętności z zakresu języków obcych. Posiadając wszystkie bądź przynajmniej większą część z wymienionych kompetencji, zyskujesz gwarancję, że studia w Lublinie na kierunku lingwistyka stosowana okażą się właściwym wyborem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lingwistyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Lingwistyka stosowana jest kierunkiem, w spektrum zainteresowania którego znajdują się kwestie związane z językiem – geneza jego powstania, wpływy mające znaczenie w perspektywie jego kształtowania, a także problemy pojawiające się na drodze używania danej mowy. Jeżeli podejmiesz studia w Lublinie na opisywanym kierunku uzyskasz kompetencje odnoszące się do kwestii wielojęzyczności i translacji, zyskasz szansę na opanowanie przynajmniej dwóch języków obcych w sposób komunikatywny, co z pewnością przełoży się na jeszcze lepsze perspektywy zawodowe, a także poznasz podstawy nauk pokrewnych, takich jak między innymi:

 • psychologia
 • socjologia
 • filozofia

Uczelnie w Lublinie - kierunek lingwistyka stosowana:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych KUL) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filologiczny UMCS) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie?

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Lingwistyka stosowana w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA?

Gdzie absolwenci lingwistyki stosowanej będą mogli szukać zatrudnienia? Jako że wszystkie uczelnie w Lublinie starają się zaoferować program kształcenia zgodny z wymaganiami współczesnego rynku pracy, po ukończeniu lingwistyki stosowanej zyskasz szerokie spektrum wyboru zawodowego. Będziesz mógł pomyśleć o zatrudnieniu w:

 • wydawnictwach prasowych
 • mass-mediach
 • instytucjach wymagających zaawansowanej umiejętności władania przynajmniej jednym językiem obcym
 • teatrach
 • operach i innych placówkach kulturalnych
 • szkołach i uczelniach wyższych na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego
 • własnej szkole językowej lub innej działalności, nastawionej na realizację ustanowionych przez ciebie celów

Gdzie studiować na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczelnie na których można studiować kierunek lingwistyka stosowana w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lingwistyka stosowana w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Lingwistyka stosowana Lublin studia i stopnia

Lingwistyka stosowana Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Lingwistyka stosowana Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku lingwistyka stosowana w Lublinie

Lingwistyka stosowana w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu