Mechatronika studia II stopnia - Rzeszów

Mechatronika studia II stopnia - Rzeszów

Mechatronika studia II stopnia - Rzeszów

Studia II stopnia w Rzeszowie

mechatronika

Odkryj mechatronikę w Rzeszowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia II stopnia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku mechatronika w Rzeszowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Rzeszowskim, Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika studia II stopnia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika

Aby dostać się na dowolne studia drugiego stopnia, musisz dysponować dyplomem potwierdzającym ukończenie pierwszego stopnia kierunku zbieżnego z kolejnym etapem kształcenia.

Jako że mechatronika jest kierunkiem niezwykle popularnym, zadbaj w miarę możliwości o wysoką średnią ocen na dyplomie ukończenia studiów inżynierskich, ponieważ to właśnie ona może mieć rozstrzygający wpływ na kwalifikację kandydatów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Rzeszowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika?

Mechatronika drugiego stopnia to jeden z tych kierunków kształcenia, które chciałoby podjąć bardzo wielu absolwentów inżynierskich studiów pierwszego stopnia. Szerokie możliwości zawodowe, szansa na zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą oraz sukcesywnie poszerzane umiejętności, które znajdą zastosowanie nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym to niewątpliwe atuty tej niezwykle pragmatycznej dziedziny.

Dla kogo zostały stworzone studia drugiego stopnia na kierunku mechatronika? Przede wszystkim dla głodnych specjalistycznej wiedzy i umiejętności absolwentów technicznych studiów pierwszego stopnia, którzy są gotowi na sprostanie wielu skomplikowanym wyzwaniom, wynikającym z charakteru opisywanego kierunku.

Podejmując rzeszowską, magisterską mechatronikę, zostaniesz przygotowany do wypełniania wielu opłacalnych ról zawodowych. Zatem jeśli jesteś ukierunkowany na realizację ambitnych celów, uwielbiasz matematykę, a świat nowoczesnych technologii jest dla ciebie niezwykle interesujący, to nie wahaj się dłużej i podejmij mechatronikę drugiego stopnia w Rzeszowie!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów

Uczelnie w Rzeszowie, które zdecydowały się na zaoferowanie studentom możliwości rozpoczęcia kształcenia na tak wymagających i złożonych kierunkach studiów, jakim między innymi jest mechatronika, dokładają wszelkich starań, aby absolwenci byli uposażeni w konkretne umiejętności nieocenione podczas pracy zawodowej oraz szerokie podstawy teoretyczne, służące zrozumieniu skomplikowanych założeń mechatronicznych.

Studenci drugiego stopnia mechatroniki w Rzeszowie zdobywają szeroką i cenną wiedzę na temat sztucznej inteligencji i możliwości jej zastosowania w nowoczesnych projektach, poznają systemy mikroprocesowe, zgłębiają metody programowania w kilku najistotniejszych językach, zyskują umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem w języku angielskim, poznają specyfikę proekologicznych działań w sferze mechatroniki, a ponadto zyskują kwalifikację pozwalające na rozpoczęcie samodzielnej pracy badawczej i konstrukcyjnej w obszarze podzespołów elektronicznych i maszyn. Interdyscyplinarność mechatroniki jest jej niewątpliwym atutem, pamiętaj jednak, że skomplikowane zagadnienia adresowane są wyłącznie do najlepszych kandydatów.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku mechatronika w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia techniczne drugiego stopnia na kierunku mechatronika wyróżniają się dwuletnim przebiegiem. Po ukończeniu każdego z czterech semestrów w terminie, absolwenci stają przed obroną pracy dyplomowej, która może zapewnić im uzyskanie dyplomu magistra, a wraz z nim znacznie korzystniejszych perspektyw zawodowych. Pamiętaj, że czas kształcenia może się wydłużyć, na przykład w przypadku wzięcia urlopu dziekańskiego.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku mechatronika?

Techniczne kierunki studiów w Rzeszowie, również te na drugim stopniu kształcenia, stanowią przedmiot zainteresowania bardzo szerokiej grupy ludzi. Jest to spowodowane między innymi szansą na zdobycie wszechstronnych kompetencji, które odegrają szczególne znaczenie na współczesnym, międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w inżynierskich biurach projektowych, podejmują współpracę z podwykonawcami pokrewnych dziedzin lub decydują się na karierę freelancera za pośrednictwem własnej działalności gospodarczej.

To, jaką ścieżkę zawodową wybierzesz, będzie zależało wyłącznie od ciebie, jednak niezależnie od dokonanego wyboru, magistrzy mechatroniki cieszą się wysokimi zarobkami i dobrymi perspektywami na przyszłość. Zdecyduj się na magisterskie studia w Rzeszowie, jeżeli marzysz o dobrej pracy.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika (studia II stopnia) w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika (studia II stopnia) w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Rzeszowie

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Rzeszowie

Komentarze (0)