Informatyka studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Informatyka studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Informatyka studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia I stopnia w Trójmieście

informatyka

Odkryj informatykę w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Informatyka studia I stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka studia I stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie +

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Pokaż więcej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Trójmieście?

Wymogi rekrutacyjne uzależnione są od wybranej uczelni. Kandydaci na studia informatyczne na uczelniach publicznych muszą liczyć się z rankingiem punktowym.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Wybierz na przykład matematykę, fizykę bądź informatykę. Uczelnie prywatne oczekują od kandydatów dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 23.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stac. I stopnia:
3 lub 3,5 roku
(licencjat lub inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lub 3,5 roku
(licencjat lub inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Przedmioty:

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
190
II stopnia:
65
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
80
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
142,64
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
68,84
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka (studia I stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka (studia I stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki informatyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Informatyka to kierunek nie tylko teraźniejszości, ale i przyszłości. Dziedzina umożliwi zapoznanie się ze współczesnymi językami programowania oraz najnowszymi technologiami wytwarzania aplikacji. Kierunki studiów w Trójmieście starają się nadążyć za dynamicznie rozwijającymi się technologiami informatycznymi oraz wprowadzać w życie wszelkie innowacyjne rozwiązania.

Studia informatyczne są dla osób dobrze czujących się w świecie Internetu i szeroko pojmowanej komputeryzacji. Od kandydatów wymaga się logicznego, analitycznego myślenia, umiejętności pracy w zespole, zainteresowania nowymi technologiami i branżą IT. Kierunek umożliwi Ci zajmowanie się bazami danych, systemami teleinformatycznymi, ale również sztuczną inteligencją.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Branża IT jest aktualnie jedną z najbardziej przyszłościowych, ponieważ jej rozwój jest niezwykle dynamiczny. Najnowsze technologie i oprogramowania informatyczne wykorzystywane są w nauce, medycynie, szeroko pojmowanym przemyśle. Uczelnie w Trójmieście indywidualnie opracowują program kształcenia i kładą nacisk na konkretną specyfikację kierunku. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • architektura systemów komputerowych
 • algorytmy i struktury danych
 • podstawy sieci komputerowych
 • grafika i multimedia
 • modelowanie i symulacja komputerowa
 • systemy operacyjne
 • rachunek prawdopodobieństwa

 

Realizacja konkretnych zajęć jest uzależniona od wybranej uczelni. Studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, obieralne, a także specjalizacyjne. Zajęcia odbywają się w pracowniach wypełnionych nowoczesnym sprzętem, a teoretyczne kształcenie weryfikowane jest podczas wielogodzinnych praktyk zawodowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek informatyka w Trójmieście możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od wybranej uczelni pierwszy stopień trwa od sześciu do ośmiu semestrów i kończy się tytułem licencjata bądź inżyniera. 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA?

Absolwenci informatyki nie mogą narzekać na brak możliwości rozwoju i pracy. Studia w Trójmieście kształcą najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów, którzy zawodowo zajmują się administrowaniem środowiskami serwerowymi, projektowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych, projektowaniem baz danych oraz oprogramowania, grafiką komputerową.

Miejsce zatrudnienia i obejmowane stanowisko niejednokrotnie uwarunkowane jest realizowaną specjalizacją. Miejscem pracy absolwentów są:

 • firmy wytwarzające oprogramowanie komputerowe (stanowisko dewelopera, projektanta, analityka)
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • administracja systemów i sieci komputerowych
 • działy skupiające się na zapewnianiu bezpieczeństwa informacji

 

Elastyczność branży umożliwia zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, ale również w firmach lokalnych i oddziałach trójmiejskich.

Komentarze (0)