Prawo - Olsztyn

Prawo - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Niektórzy są zdania, że prawo mija się ze sprawiedliwością. Zadaniem dobrego pracownika, który służy prawu, jest dążyć do sprawiedliwości i dobra społecznego. Kierunek prawo w Olsztynie poszukuje pasjonatów nauk humanistycznych, społecznych, i politycznych, który odnajdzie się w świecie prawniczym jak ryba w wodzie.

Kandydaci na studia prawnicze powinni liczyć się z obowiązkiem nieustannego dokształcania. Studenci muszą być przygotowani na długie godziny siedzenia w bibliotekach i ogrom nauki, a wszystko po to, by w przyszłości dbać o bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa. Jeśli w przyszłości chcesz zaprowadzić porządek, dążysz do harmonii i pragniesz bronić tych, którzy nie mogą bronić się sami, tego typu studia są właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Tak prestiżowe kierunki studiów w Olsztynie jak prawo możesz realizować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić swoim studentom gruntowne, interdyscyplinarne wykształcenie w bardzo szerokim zakresie.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: prawo administracyjne, podstawy informatyki kryminalistycznej, sądowa ochrona praw człowieka, organy Unii Europejskie, prawo podatkowe, podatki i opłaty lokalne, podstawy prawa cywilnego, przestępczość zorganizowana, system służb specjalnych w Polsce, logika prawnicza, etyka dla prawników, techniki egzegezy aktów prawnych, prawo międzynarodowe prywatne, europejskie prawo gospodarcze i wiele innych.

Praca po studiach

Studia prawnicze w Olsztynie w zakresie prawa przygotowują studentów do doskonalenia umiejętności w zakresie wybranej aplikacji, która z kolei pozwala na podjęcie pracy w określonym zawodzie. Abiturienci prawa kształcą się w zakresie aplikacji adwokackiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej, komorniczej, legislacyjnej, notarialnej bądź rzecznika patentowego, co przekłada się na pełnienie funkcji sędziego, radcy prawnego, adwokata i tak dalej.

Absolwenci studiów prawniczych z powodzeniem zyskują zatrudnienie w sądach, kancelariach prawnych, administracji prywatnej i publicznej, w prokuraturze, w różnego rodzaju firmach i urzędach, które wymagają pomocy prawnej. Uczelnie w Olsztynie przygotowują abiturientów do wykonywania zawodów prawniczych zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Olsztynie?

Studia prawnicze uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych wśród proponowanych kierunków humanistycznych. Kandydatów na jedno miejsce zawsze jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe takie jak: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, chemia. W rekrutacji uczelnie w Olsztynie uwzględniają trzy wybrane przedmioty dodatkowe.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO OLSZTYN STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

PRAWO OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Olsztynie?

 

 

Kierunek prawo w Olsztynie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć tryb zaoczny i spotkania w weekendy. Pamiętaj jednak, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach humanistycznych oraz poszczególnych rodzajach prawa. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych,
 • ustroje samorządów w wybranych państwach UE,
 • fundusze strukturalne i system finansowania projektów w UE,
 • mediacja w sprawach karnych,
 • postępowanie sądowo-administracyjne,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • przestępczość zorganizowana,
 • prawo wykroczeń,
 • prawo karne procesowe,
 • logika prawnicza,
 • powszechna historia państwa i prawa
 • i wiele innych.

Studenci przygotowywani są do podjęcia dalszej edukacji w ramach wybranej aplikacji. Mogą wybierać wśród aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej radcowskiej, komorniczej, legislacyjnej, notarialnej czy rzecznika patentowego.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie zwłaszcza z zakresu różnego rodzaju prawa, to znaczy prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego, prawa autorskiego, prawa wykroczeń i wiele innych. Zapoznają się jednak nie tylko z kwestiami prawnymi, ale także kształcą w zakresie filozofii, ekonomii czy socjologii. Studenci kształcą umiejętności interpretacyjne, analityczne i doskonalą predyspozycje językowe, które umożliwiają im budowanie kariery na arenie międzynarodowej.

Ile trwają studia na kierunku prawo w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie uwzględniają fakt, że studia prawnicze są niezwykle obszerną dziedziną nauki i właśnie dlatego, kierunek prawo oferują w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów, czyli pięć lat. Interdyscyplinarne wykształcenie nie może być realizowane w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, ponieważ wsparte jest dużą ilością praktyki zawodowej oraz ogromnym materiałem, który należy przyswoić.

Jednolite studia magisterskie kończą się egzaminem magisterskim, który gwarantuje tytuł magistra. Abiturienci są przygotowywani do podjęcia dalszej edukacji w ramach wybranej aplikacji, takiej jak na przykład sędziowska, legislacyjna, komornicza czy radcowska. Abiturienci mogą się także kształcić w ramach studiów trzeciego stopnia, by kontynuować naukową karierę.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak prawo uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych i obleganych kierunków studiów. Jest to zawód dla pasjonatów nauk humanistycznych. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści z zakresu państwa i prawa?
 • Czy w przyszłości pragniesz walczyć o sprawiedliwość społeczną?
 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza z zakresu historii i treści społecznych, nie sprawia Ci problemów?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia prawnicze mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe takie jak: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, chemia. W rekrutacji uczelnie w Olsztynie uwzględniają trzy wybrane przedmioty dodatkowe. Maksymalnej ilości punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Historycznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o znaczących wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Olsztynie.

Jaka praca po kierunku prawo w Olsztynie?

Kierunek prawo w Olsztynie przygotowuje studentów do wykonywania wszystkich zawodów prawniczych nie tylko w Polsce, ale i w państwach na terenie Unii Europejskiej. Skłaniają abiturientów do podjęcia dalszej edukacji w ramach wybranej aplikacji: adwokackiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, legislacyjnej czy rzecznika patentowego. Ukończenie danej aplikacji analogicznie sprowadza się do wykonywania zawodu adwokata, sędziego, prokuratora, radcy prawnego, komornika, notariusza, legislatora czy rzecznika patentowego. Niezbędne wykształcenie z zakresu państwa i prawa oraz podstawowych nauk społecznych umożliwia studentom podjęcie pracy w prokuraturze, sądzie, kancelariach prawnych, administracji prywatnej i publicznej.

Abiturienci prawa stają się ekspertami w zakresie ochrony własności intelektualnej, zajmują stanowiska doradców podatkowych, kontrolerów z zakresu finansów publicznych, syndyków, biegłych rewidentów. Zatrudniani są chętnie nie tylko w sądach i prokuraturze, ale i w organach administracji publicznej, instytucjach finansowych, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach, wymagających specjalistów w zakresie prawa międzynarodowego. Abiturienci zakładają także własne działalności gospodarcze bądź podejmują się dalszej edukacji na studiach doktoranckich i decydują się na karierę naukową w placówkach dydaktyczno-badawczych.

Interdyscyplinarne studia prawnicze zapewniają swoim studentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci odnajdują się wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza z zakresu prawa, administracji, ekonomii czy finansów. Jeśli regulacje prawne chcesz mieć w małym paluszku, a Twoim życiowym celem jest wala o sprawiedliwość społeczną, kierunek prawo w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie.

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku prawo uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych wśród propozycji kierunków humanistycznych.

Dominika, studentka czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, stwierdziła:

Prawo to prestiż, ale i powołanie. To godziny spędzone w bibliotece tylko po to, by czynić dobro i dążyć do sprawiedliwego oceniania innych ludzi. Wszyscy popełniamy błędy, wszyscy mamy prawo je naprawiać i każdy z nas musi być wysłuchany.

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Olsztynie

Kierunki prawnicze i administracja w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)