Prawo - Opole

Prawo - Opole

Prawo - Opole
Dodaj do ulubionych

Prawo studia Opole - 2021 | woj. opolskie

Studia na kierunku prawo to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończą się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Studia w Opolu na kierunku prawo to studia skupiające się na przekazywaniu interdyscyplinarnej wiedzy oraz kształceniu z zakresu pojęć dotyczących szeroko rozumianego prawa i dziedzin z nim powiązanych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu prawoznawstwa, filozofii oraz teorii prawa, logiki prawniczej, zasad oraz instytucji funkcjonujących w polskim prawie konstytucyjnym. Studenci poszerzą również swoją wiedzę z obszaru prawa zarówno cywilnego, karnego, jak i prawa administracyjnego oraz prawa pracy.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku prawo, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi na takich stanowiskach jak adwokat, radca prawny, komornik, sędzia, notariusz czy prokurator. Studia z zakresu prawa dają studentom różnorodne możliwości zawodowe w zakresie prawa, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Jednostka prowadząca

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Opolu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku prawo, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku prawo:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Opolu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO OPOLE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO OPOLE STUDIA STACJONARNE

PRAWO OPOLE STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W OPOLU?

Studia w Opolu na kierunku prawo to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności oraz kompetencji potrzebnych do tego, aby studenci mogli podjąć wszystkie aplikacje, które są niezbędne do wykonywania zawodów prawniczych.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu negocjacji w prawie, public relations w zawodach prawniczych, redagowania pism w sprawach zarówno karnych, jak i cywilnych czy administracyjnych.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach, a także specjalnych symulacjach rozpraw sądowych (Moot Court) studenci zdobędą praktyczną wiedzę oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Opolu na kierunku prawo to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz wiedzę uzupełniająca z obszaru teorii, filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, a także i innych nauk społecznych.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, międzynarodowego, karnego, finansowego czy rodzinnego i opiekuńczego.

Studenci poszerzą swoją wiedzę również o zagadnienia związane z udzielaniem porad prawnych, a także prawa morskiego czy handlowego i innych przedmiotów, które przygotowują studentów do wyboru aplikacji prawniczej, rozwijana kariery akademickiej czy zawodów okołoprawniczych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W OPOLU?

Studia na kierunku prawo trwają 5 lat (studia jednolite).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W OPOLU?

Uczelnie w Opolu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku prawo, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianego prawa oraz dziedzin z nim powiązanych, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku prawo, między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład w organach wymiaru sprawiedliwości, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych czy w organach ścigania.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo:

 • w organach wymiaru sprawiedliwości,
 • organach ścigania,
 • w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ,
 • we wszelkiego rodzajach instytucjach, które świadczą usługi i porady prawne,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • sędzia,
 • prokurator,
 • referendarz,
 • komornik,
 • syndyk,
 • notariusz,
 • rzecznik patentowy ,
 • doradca podatkowy ,
 • mediator ,
 • dyplomata ,
 • urzędnik ,
 • biznesmen ,
 • dyrektor firmy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Opolu?

 

STUDIA W OPOLU - ważne informacje

kierunki studiów w Opolu

studia w Opolu

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze i administracja w Opolu

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Opolu

Kierunki prawnicze i administracja w Opolu

Komentarze (0)