Prawo - Opole
Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Prawo studia Opole - 2023 | woj. opolskie

Prawo w Opolu to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na prawie w Opolu w 2023 r. zaczynają się od 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku prawo w Opolu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Opolu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Prawo Opole - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego czy pracy. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie karne, doktryny polityczne i prawo międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją.

 

Uczelnie

W Opolu prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Opolskiej, Uniwersytecie Opolskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito w Opolu. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Opolu na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 5000 zł za pierwszy rok studiów.
 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Opolu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku prawo, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku prawo:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Opolu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W OPOLU?

Studia w Opolu na kierunku prawo to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności oraz kompetencji potrzebnych do tego, aby studenci mogli podjąć wszystkie aplikacje, które są niezbędne do wykonywania zawodów prawniczych.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu negocjacji w prawie, public relations w zawodach prawniczych, redagowania pism w sprawach zarówno karnych, jak i cywilnych czy administracyjnych.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach, a także specjalnych symulacjach rozpraw sądowych (Moot Court) studenci zdobędą praktyczną wiedzę oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Opolu na kierunku prawo to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz wiedzę uzupełniająca z obszaru teorii, filozofii prawa, doktryn polityczno-prawnych, a także i innych nauk społecznych.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, międzynarodowego, karnego, finansowego czy rodzinnego i opiekuńczego.

Studenci poszerzą swoją wiedzę również o zagadnienia związane z udzielaniem porad prawnych, a także prawa morskiego czy handlowego i innych przedmiotów, które przygotowują studentów do wyboru aplikacji prawniczej, rozwijana kariery akademickiej czy zawodów okołoprawniczych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W OPOLU?

Studia na kierunku prawo trwają 5 lat (studia jednolite).

Prawo w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W OPOLU?

Uczelnie w Opolu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku prawo, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianego prawa oraz dziedzin z nim powiązanych, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku prawo, między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład w organach wymiaru sprawiedliwości, obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych czy w organach ścigania.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo:

 • Pracownik organów wymiaru sprawiedliwości, 
 • Pracownik organów ścigania,
 • Pracownik obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
 • Pracownik insytucji świadczących usługi i porady prawne,
 • Adwokat,
 • Radca prawny,
 • Sędzia,
 • Prokurator,
 • Referendarz,
 • Komornik,
 • Syndyk,
 • Notariusz,
 • Rzecznik patentowy, 
 • Doradca podatkowy, 
 • Mediator, 
 • Dyplomata, 
 • Urzędnik, 
 • Biznesmen, 
 • Dyrektor firmy.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Opolu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Opolski, jako specjalność na Politechnice Opolskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Uniwersytecie WSB Merito w Opolu.

Kierunek prawo - uczelnie w Opolu

 

czytaj dalej uczelnie w Opolu

 

Prawo studia stacjonarne - uczelnie w Opolu

 

Prawo studia niestacjonarne - uczelnie w Opolu
 
Prawo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Opolu
 

Uczelnie w Opolu - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Opolska (Wydział Ekonomii i Zarządzania PO) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Opolski (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Opolu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Opolu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Opole studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Opole studia stacjonarne

Prawo Opole studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Opolu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia