Pedagogika specjalna - Toruń

Pedagogika specjalna - Toruń

Pedagogika specjalna - Toruń

Studia w Toruniu

pedagogika specjalna

Odkryj pedagogikę specjalną w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Pedagogika specjalna studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku pedagogika specjalna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika specjalna w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Pedagogika specjalna Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu pedagogikę specjalną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK).

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika specjalna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jeśli chcesz studiować kierunek pedagogika specjalna, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto już wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które uczelnie ustalają indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika specjalna w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA W TORUNIU?

Pedagogika specjalna to coraz popularniejszy kierunek kształcenia, która odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studia pedagogiczne w tym zakresie pozwolą Ci zdobyć wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania człowieka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w różnych aspektach jego życia.

Propozycja kształcenia ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Nauczysz się pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, a także z osobami z szeroko pojętymi zaburzeniami w rozwoju.

Studenci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania poprzez wybór specjalności, takiej jak logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną czy pedagogika resocjalizacyjne. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach wybranych uczelni, ponieważ jest ona zmienna.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Pedagogikę specjalną w Toruniu możesz studiować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów i kończą się tytułem magisterskim.

Stacjonarna forma kształcenia prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych zajęcia w trybie dziennym odbywają się bezpłatnie w siedzibie uczelni. Kandydaci muszą uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci pedagogiki specjalnej nauczą się przeprowadzać diagnozę funkcjonalną ucznia z niepełnosprawnością, rozpoznawać i identyfikować specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, projektować prace edukacyjno-rewalidacyjne przy jednoczesnym dostosowaniu programu do specyfiki niepełnosprawności ucznia lub zaburzenia rozwojowego.

W siatce zajęć kompleksowo opracowanego programu kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak: podstawy socjologii, wprowadzenie do antropologii, psychologia różnic indywidualnych, opieka paliatywna, edukacja zdrowotna, historia niepełnosprawności i wiele innych.

Nauczysz się pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, osobami z szeroko pojętymi zaburzeniami w rozwoju.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności istotne dla działalności praktycznej i badawczej na poziomie rehabilitacyjnymi, terapeutycznym, resocjalizacyjnym, opiekuńczym, wychowawczym, edukacyjnym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA W TORUNIU?

Studia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Pedagogika specjalna w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA W TORUNIU?

Miejsce zatrudnienia absolwentów pedagogiki specjalnej uzależnione jest bardzo często od ukończonej specjalności. Odnajdują się oni w pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika specjalna:

 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • domy pomocy społecznej
 • dzienne ośrodki wsparcia
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • centra pomocy rodzinie
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • ośrodki kuratorskie
 • placówki publiczne podległe MEN
 • zespoły interdyscyplinarne przy MOPS
 • wojsko i policja

Absolwenci pracują w charakterze pedagogów specjalnych w hospicjach i placówkach, które realizują wczesne wspomaganie rozwoju. Obejmują stanowiskach terapeutów zajęciowych w ośrodkach dziennych lub stacjonarnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, gdzie zajmują się między innymi prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika specjalna w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika specjalna w Toruniu

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - kierunek pedagogika specjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika specjalna w Toruniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna Toruń studia stacjonarne

Pedagogika specjalna Toruń studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w Toruniu

Kierunki pedagogiczne w Toruniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia