Studia online we Wrocławiu

Studia online we Wrocławiu

Studia online we Wrocławiu

Największy wybór studiów

online we Wrocławiu

Odkryj kierunki studiów online i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia online we Wrocławiu 2023

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w mieście Wrocławiu

Kierunki studiów - Wrocław: znaleziono 712

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
online
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Adaptowana aktywność fizyczna podyplomowe online
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja podyplomowe online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych podyplomowe online
Administracja publiczna podyplomowe online
Administracja rządowa i samorządowa podyplomowe online
Administrowanie sieciami komputerowymi podyplomowe online
Agile - zarządzanie w organizacjach podyplomowe online
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Agile menager podyplomowe online
Akademia menedżera podyplomowe online
Akademia przywództwa dla kobiet podyplomowe online
Akademia startup podyplomowe online
Akademia trenera online podyplomowe online
Akademia zarządzania sprzedażą zdalną podyplomowe online
Alternatywne rozwiązania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe online
Analityk biznesowy podyplomowe online
Analityk finansowy podyplomowe online
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych podyplomowe online
Analityk finansowy ryzyka kredytowego podyplomowe online
Analityk gry sportowej podyplomowe online
Analityk kredytowy podyplomowe online
Analiza danych - data science podyplomowe online
Analiza ekonomiczna i controlling podyplomowe online
Analiza, bezpieczeństwo i jakość żywności podyplomowe online
Andragogika podyplomowe online
Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji podyplomowe online
Animacja form taneczno-ruchowych podyplomowe online
Aplikacje internetowe i mobilne podyplomowe online
Aranżacja wnętrz i home staging podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej podyplomowe online
Architektura krajobrazu podyplomowe online
Architektura wnętrz podyplomowe online
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją podyplomowe online
Arteterapia podyplomowe online
Asystent medyczny podyplomowe online
Asystent rodziny podyplomowe online
Audyt i kontrola wewnętrzna podyplomowe online
Audyt śledczy podyplomowe online
Audyt środowiskowy podyplomowe online
Autoprezentacja, wystąpienia publiczne i przywództwo w biznesie podyplomowe online
Back-end developer .net (c#) developer podyplomowe online
Back-end developer python podyplomowe online
Back-end developer: php podyplomowe online
Bajkoterapia podyplomowe online
Bankowość i doradztwo finansowe podyplomowe online
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne podyplomowe online
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych podyplomowe online
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe online
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) oraz ochrona przeciwpożarowa (bhp) podyplomowe online
Bezpieczeństwo międzynarodowe podyplomowe online
Bezpieczeństwo narodowe podyplomowe online
Bezpieczeństwo wewnętrzne podyplomowe online
Bezpieczeństwo żywności podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Biblioterapia z elementami bajkoterapii podyplomowe online
Brand manager podyplomowe online
Budownictwo podyplomowe online
Business english - język angielski w biznesie podyplomowe online
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków podyplomowe online
Chiropraktyka podyplomowe online
Choreoterapia (terapia tańcem i ruchem) podyplomowe online
Cloud devops engineer podyplomowe online
Cloud solution architect podyplomowe online
Coaching biznesowy podyplomowe online
Coaching dietetyczny podyplomowe online
Coaching i psychologia biznesu podyplomowe online
Coaching w biznesie podyplomowe online
Coaching z elementami psychologii podyplomowe online
Coaching zdrowia i żywienia podyplomowe online
Compliance w organizacji podyplomowe online
Controlling podyplomowe online
Controlling i rachunkowość zarządcza podyplomowe online
Copywriting podyplomowe online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy - studia podyplomowe online
Csr - psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie podyplomowe online
Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo podyplomowe online
Customer experience management podyplomowe online
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe online
Data science - analiza danych podyplomowe online
Data science i big data podyplomowe online
Dekorator wnętrz podyplomowe online
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej podyplomowe online
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna podyplomowe online
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną podyplomowe online
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna podyplomowe online
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe online
Dietetyka podyplomowe online
Dietetyka i planowanie żywienia podyplomowe online
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe podyplomowe online
Dietetyka i praktyka planowania żywienia podyplomowe online
Dietetyka i psychologia zdrowia podyplomowe online
Dietetyka i suplementacja podyplomowe online
Dietetyka kliniczna podyplomowe online
Dietetyka kosmetyczna podyplomowe online
Dietetyka pediatryczna podyplomowe online
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych podyplomowe online
Dietetyka w sporcie podyplomowe online
Dietetyka w sporcie i rekreacji podyplomowe online
Dietetyka w zdrowiu i w chorobie podyplomowe online
Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych podyplomowe online
Digital marketing i psychologia reklamy podyplomowe online
Doctor of business administration (dba) podyplomowe online
Doradca finansowy podyplomowe online
Doradca inwestycyjny podyplomowe online
Doradca podatkowy podyplomowe online
Doradztwo podatkowe podyplomowe online
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami podyplomowe online
Doradztwo rolnicze (dla absolwentów kierunków nierolniczych) podyplomowe online
Doradztwo zawodowe podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości podyplomowe online
Dydaktyka języków obcych podyplomowe online
Dyrektor finansowy podyplomowe online
Dziennikarstwo i public relations podyplomowe online
E-commerce podyplomowe online
E-marketing podyplomowe online
Edukacja dziecka zdolnego podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem aspergera dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (surdopedagogika i tyflopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej podyplomowe online
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podyplomowe online
Edukacja montessori w przedszkolu podyplomowe online
Edukacja montessori w przedszkolu i szkole podyplomowe online
Edukacja seksualna podyplomowe online
Edukacja włączająca i integracyjna podyplomowe online
Edukacja zdalna w erze cyfrowej podyplomowe online
Edukacja zdrowotna podyplomowe online
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem aspergera podyplomowe online
Edukator domowy podyplomowe online
Edukator medyczny i diabetologiczny podyplomowe online
Egzekucja administracyjna podyplomowe online
Ekodietetyka podyplomowe online
Ekologia w biznesie podyplomowe online
Ekonomia podyplomowe online
Ekonomia społeczna podyplomowe online
Ekonomia sportu podyplomowe online
Ekspert usług księgowych podyplomowe online
Ekspertyza dokumentów podyplomowe online
Ekspertyza i rekonstrukcja wypadku drogowego podyplomowe online
Emisja głosu podyplomowe online
Employer branding podyplomowe online
Energetyka podyplomowe online
Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
Etyka i filozofia dla nauczycieli podyplomowe online
Event manager podyplomowe online
Executive mba podyplomowe online
Facility management/zarządzanie nieruchomościami podyplomowe online
Finanse i bankowość podyplomowe online
Finanse i prawo w doradztwie podatkowym podyplomowe online
Finanse i rachunkowość II stopnia online
Finanse i rachunkowość - studia online II stopnia online
Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów) podyplomowe online
Finanse i rachunkowość budżetowa podyplomowe online
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw podyplomowe online
Finanse korporacyjne podyplomowe online
Finanse menedżerskie podyplomowe online
Finansowanie projektów podyplomowe online
Fizjoterapia i medycyna sportowa podyplomowe online
Fizykoterapia i masaż podyplomowe online
Formy gimnastyczno - taneczne i fitness podyplomowe online
Fotografia (podróżnicza, reportażowa i dokumentalna) podyplomowe online
Frontend developer podyplomowe online
Full stack developer podyplomowe online
Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli podyplomowe online
Geologia w praktyce i administracji podyplomowe online
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi podyplomowe online
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach oświatowych podyplomowe online
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym podyplomowe online
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podyplomowe online
Glottodydaktyka - nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Główny księgowy podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. wycena i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie, wycena i utrzymanie nieruchomości podyplomowe online
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa podyplomowe online
Grafika komputerowa podyplomowe online
Handel zagraniczny podyplomowe online
Headhunter podyplomowe online
Higiena i epidemiologia podyplomowe online
Historia sztuki podyplomowe online
Holistyczna opieka okołoporodowa podyplomowe online
Hotelarstwo i gastronomia podyplomowe online
Hr business partner podyplomowe online
Hr manager podyplomowe online
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej podyplomowe online
Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem podyplomowe online
Instruktor fitness podyplomowe online
Instruktor gimnastyki korekcyjnej podyplomowe online
Instruktor jazdy konnej podyplomowe online
Instruktor pływania podyplomowe online
Instruktor tańca podyplomowe online
Integracja sensoryczna podyplomowe online
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci podyplomowe online
Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej podyplomowe online
Integracja sensoryczna z terapią ręki podyplomowe online
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia podyplomowe online
International mba podyplomowe online
Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne podyplomowe online
Java developer web podyplomowe online
Javascript developer react podyplomowe online
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe online
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej podyplomowe online
Język angielski w przedsiębiorstwie podyplomowe online
Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe online
Język niemiecki w przedsiębiorstwie podyplomowe online
Język niemiecki w przedsiębiorstwie poziom (c1/c2) podyplomowe online
Joga i relaksacja podyplomowe online
Kadry i płace podyplomowe online
Kierownik biura rachunkowego podyplomowe online
Kierownik produkcji podyplomowe online
Kinezygerontoprofilaktyka podyplomowe online
Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie podyplomowe online
Kompetencje wychowawcze podyplomowe online
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z adhd podyplomowe online
Konsultant rozwoju organizacji podyplomowe online
Kontrola w administracji publicznej podyplomowe online
Kontroler finansowy podyplomowe online
Koordynator kontroli zarządczej podyplomowe online
Korekcja wad postawy podyplomowe online
Kosmetologia podyplomowe online
Kosmetologia lecznicza podyplomowe online
Kosmetologia nowoczesna i estetyczna podyplomowe online
Kosmetologia z elementami wizażu podyplomowe online
Krajowe standardy rachunkowości podyplomowe online
Kryminalistyka podyplomowe online
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości podyplomowe online
Kryminologia i kryminalistyka podyplomowe online
Księgowość i płace w przedsiębiorstwie podyplomowe online
Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni podyplomowe online
Lean management podyplomowe online
Lean management w produkcji i usługach podyplomowe online
Legislacja podyplomowe online
Logistyka II stopnia online
Logistyka - studia online II stopnia online
Logistyka w zarządzaniu podyplomowe online
Logistyka, transport i spedycja podyplomowe online
Logopedia podyplomowe online
Logopedia (dla nauczycieli) podyplomowe online
Logopedia dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Logopedia ogólna i kliniczna podyplomowe online
Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją podyplomowe online
Logopedia z emisją głosu podyplomowe online
Logopedia z neurologopedią podyplomowe online
Logorytmika w pracy pedagogicznej podyplomowe online
Manager bhp podyplomowe online
Marketing podyplomowe online
Marketing i pr rynku nieruchomości podyplomowe online
Marketing kultury podyplomowe online
Marketing w sporcie podyplomowe online
Master of business administration podyplomowe online
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania rozwoju i edukacja podyplomowe online
Mba dla inżynierów podyplomowe online
Mba dla kadry medycznej podyplomowe online
Mba dla prawników podyplomowe online
Mba energetyka podyplomowe online
Mba finanse podyplomowe online
Mba hr podyplomowe online
Mba it podyplomowe online
Mba nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw podyplomowe online
Mba w ochronie zdrowia podyplomowe online
Mba zarządzanie podyplomowe online
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny podyplomowe online
Mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe online
Mediacje w oświacie podyplomowe online
Medytacja i ekspresja ruchu podyplomowe online
Menadżer ds. eksportu podyplomowe online
Menadżer sprzedaży i obsługi klienta podyplomowe online
Menedżer csr podyplomowe online
Menedżer jakości podyplomowe online
Menedżer kultury podyplomowe online
Menedżer sportu podyplomowe online
Menedżer sportu i rekreacji podyplomowe online
Menedżer turystyki i sportu podyplomowe online
Metodyka nauczania podyplomowe online
Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podyplomowe online
Msp- finanse, podatki, rachunkowość podyplomowe online
Muzykoterapia podyplomowe online
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym podyplomowe online
Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność) podyplomowe online
Nauczanie biologii podyplomowe online
Nauczanie biologii i chemii podyplomowe online
Nauczanie biologii i geografii podyplomowe online
Nauczanie biologii i informatyki podyplomowe online
Nauczanie biologii i przyrody podyplomowe online
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie chemii podyplomowe online
Nauczanie chemii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i etyki podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i techniki podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie etyki podyplomowe online
Nauczanie etyki i filozofii podyplomowe online
Nauczanie fizyki podyplomowe online
Nauczanie fizyki i chemii podyplomowe online
Nauczanie fizyki i przyrody podyplomowe online
Nauczanie geografii podyplomowe online
Nauczanie geografii i chemii podyplomowe online
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Nauczanie geografii i fizyki podyplomowe online
Nauczanie geografii i przyrody podyplomowe online
Nauczanie historii podyplomowe online
Nauczanie historii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) podyplomowe online
Nauczanie historii i fizyki podyplomowe online
Nauczanie historii i języka polskiego podyplomowe online
Nauczanie historii i teraźniejszości podyplomowe online
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
Nauczanie historii oraz geografii podyplomowe online
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo) podyplomowe online
Nauczanie informatyki podyplomowe online
Nauczanie informatyki i fizyki podyplomowe online
Nauczanie języka kaszubskiego podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podyplomowe online
Nauczanie matematyki podyplomowe online
Nauczanie matematyki i biologii podyplomowe online
Nauczanie matematyki i chemii podyplomowe online
Nauczanie matematyki i fizyki podyplomowe online
Nauczanie matematyki i geografii podyplomowe online
Nauczanie matematyki i informatyki podyplomowe online
Nauczanie muzyki podyplomowe online
Nauczanie muzyki i etyki podyplomowe online
Nauczanie muzyki i historii muzyki podyplomowe online
Nauczanie muzyki i techniki podyplomowe online
Nauczanie plastyki podyplomowe online
Nauczanie plastyki i historii sztuki podyplomowe online
Nauczanie plastyki i przyrody podyplomowe online
Nauczanie plastyki i techniki podyplomowe online
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki podyplomowe online
Nauczanie podstaw prawa podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży audiowizualnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży budowlanej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ceramiczno-szklarskiej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ekonomiczno-administracyjnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroenergetycznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroniczno-mechatronicznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży górniczo-wiertniczej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży handlowej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży leśnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży mechanicznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży motoryzacyjnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ogrodniczej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży przemysłu mody podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży rolno-hodowlane podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży spedycyjno-logistycznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży spożywczej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży teleinformatycznej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu drogowego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu lotniczego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik elektryk i elektryk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik logistyk i technik spedytor podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechatronik i mechatronik podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik rolnik i rolnik podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - florysta podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - mechatronik podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - podolog podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik administracji podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik analityk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik architektury krajobrazu podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik bezpieczeństwa i higieny pracy podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik budownictwa podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik chłodnictwa i klimatyzacji podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ekonomista podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik eksploatacji portów i terminali podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik geodeta podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik grafiki i poligrafii cyfrowej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik handlowiec podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik informatyk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ochrony środowiska podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik organizacji turystyki podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik pojazdów samochodowych podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista i technik informatyk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik przemysłu mody podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik rachunkowości podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik reklamy podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik robotyk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik stylista podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik technologii żywności podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik teleinformatyk podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik usług fryzjerskich podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik usług kosmetycznych podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik żywienia i usług gastronomicznych podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru budowlanego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru gastronomicznego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru mechanicznego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru medyczno - społecznego podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru turystycznego podyplomowe online
Nauczanie przyrody podyplomowe online
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie techniki podyplomowe online
Nauczanie techniki i informatyki podyplomowe online
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie podyplomowe online
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie z integracją europejską podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i edukacja seksualna podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki podyplomowe online
Nauczanie wychowania fizycznego podyplomowe online
Negocjacje i mediacje podyplomowe online
Neurobiznes podyplomowe online
Neurodydaktyka podyplomowe online
Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu podyplomowe online
Neurologopedia podyplomowe online
Neuropsychologia podyplomowe online
Neurorehabilitacja podyplomowe online
Nowoczesne metody nauczania matematyki podyplomowe online
Ochrona danych osobowych podyplomowe online
Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - inspektor ochrony danych podyplomowe online
Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej podyplomowe online
Ochrona środowiska podyplomowe online
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie podyplomowe online
Ochrona zdrowia podyplomowe online
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami podyplomowe online
Odnowa biologiczna z elementami wellness i fizjoterapii podyplomowe online
Ogrodnictwo podyplomowe online
Oligofrenopedagogika z arteterapią podyplomowe online
Opieka paliatywna i geriatryczna z elementami rehabilitacji podyplomowe online
Opiekunka środowiskowa podyplomowe online
Optometria podyplomowe online
Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie sportem podyplomowe online
Organizacja, zarządzanie i marketing w agrobiznesie podyplomowe online
Pedagog szkolny podyplomowe online
Pedagogika - studia online I stopnia online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika lecznicza podyplomowe online
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna podyplomowe online
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia podyplomowe online
Pedagogika sądowa z mediacją podyplomowe online
Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności podyplomowe online
Pedagogika tańca z choreografią podyplomowe online
Personal branding podyplomowe online
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe online
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap. simatic it preactor aps podyplomowe online
Podatki podyplomowe online
Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe online
Podatki i prawo podatkowe podyplomowe online
Podologia podyplomowe online
Podologia z masażem stóp podyplomowe online
Polityka społeczna podyplomowe online
Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe podyplomowe online
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna uczniom podyplomowe online
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa podyplomowe online
Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)/terapeuta rodzinny podyplomowe online
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne podyplomowe online
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi podyplomowe online
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich podyplomowe online
Praca socjalna na rzecz imigrantów/uchodźców podyplomowe online
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze podyplomowe online
Praktyczna psychologia motywacji podyplomowe online
Praktyczna psychologia społeczna podyplomowe online
Prawo administracyjne i samorządowe podyplomowe online
Prawo cywilne i gospodarcze podyplomowe online
Prawo dla nieprawników podyplomowe online
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych podyplomowe online
Prawo dla urzędników niebędących prawnikami podyplomowe online
Prawo egzekucji sądowej i windykacja należności podyplomowe online
Prawo gospodarcze i handlowe podyplomowe online
Prawo gospodarki nieruchomościami podyplomowe online
Prawo inwestycyjne podyplomowe online
Prawo inwestycyjno - budowlane podyplomowe online
Prawo karne materialne i procesowe podyplomowe online
Prawo karne wykonawcze podyplomowe online
Prawo konkurencji i ochrony konsumentów podyplomowe online
Prawo medyczne i bioetyka podyplomowe online
Prawo nowych technologii w biznesie podyplomowe online
Prawo ochrony środowiska podyplomowe online
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką podyplomowe online
Prawo pracy podyplomowe online
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe online
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe podyplomowe online
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) podyplomowe online
Prawo w biznesie podyplomowe online
Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii podyplomowe online
Prawo zamówień publicznych podyplomowe online
Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków) podyplomowe online
Profesjonalne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników podyplomowe online
Programista python developer podyplomowe online
Programowanie (programista java developer) podyplomowe online
Programowanie (programista platformy .net) podyplomowe online
Programowanie aplikacji biznesowych podyplomowe online
Programowanie urządzeń mobilnych apple z wykorzystaniem uikit podyplomowe online
Projektant ux - user experience design podyplomowe online
Projektowanie i aranżacja wnętrz podyplomowe online
Projektowanie sieci informatycznych podyplomowe online
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole podyplomowe online
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci podyplomowe online
Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych podyplomowe online
Przywództwo, coaching i mentoring podyplomowe online
Psycho-logopedia podyplomowe online
Psychodietetyka podyplomowe online
Psychogeriatria podyplomowe online
Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym podyplomowe online
Psychologia biznesu dla menedżerów podyplomowe online
Psychologia biznesu i zarządzania podyplomowe online
Psychologia dochodzeniowo-śledcza podyplomowe online
Psychologia dzieci i młodzieży - wspieranie rozwoju podyplomowe online
Psychologia dziecka. profilaktyka trudności wychowawczych podyplomowe online
Psychologia edukacji podyplomowe online
Psychologia ekonomiczna podyplomowe online
Psychologia kliniczna podyplomowe online
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży podyplomowe online
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej podyplomowe online
Psychologia pozytywna podyplomowe online
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży podyplomowe online
Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych podyplomowe online
Psychologia pracy i organizacji oraz zarządzanie personelem podyplomowe online
Psychologia przywództwa w praktyce podyplomowe online
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna podyplomowe online
Psychologia rozwojowa i zdrowia podyplomowe online
Psychologia sądowa podyplomowe online
Psychologia sądowa i mediacje podyplomowe online
Psychologia społeczna podyplomowe online
Psychologia społeczna w praktyce podyplomowe online
Psychologia sportu - w nurcie sportu pozytywnego podyplomowe online
Psychologia sportu dla psychologów podyplomowe online
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego podyplomowe online
Psychologia sportu dzieci i młodzieży podyplomowe online
Psychologia sportu i aktywności fizycznej podyplomowe online
Psychologia sprzedaży i marketingu podyplomowe online
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej podyplomowe online
Psychologia transportu podyplomowe online
Psychologia uzależnień podyplomowe online
Psychologia w biznesie podyplomowe online
Psychologia w coachingu podyplomowe online
Psychologia w oświacie podyplomowe online
Psychologia w praktyce - efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym podyplomowe online
Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka podyplomowe online
Psychologia w zarządzaniu podyplomowe online
Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych podyplomowe online
Psychologia zarządzania podyplomowe online
Psychologia zwierząt podyplomowe online
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami podyplomowe online
Psychopedagogika podyplomowe online
Psychosomatyka podyplomowe online
Psychosomatyka i somatopsychologia podyplomowe online
Psychotraumatologia podyplomowe online
Rachunkowość (dla nieksięgowych) podyplomowe online
Rachunkowość i finanse własnego biznesu podyplomowe online
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych podyplomowe online
Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień podyplomowe online
Resocjalizacja podyplomowe online
Resocjalizacja i socjoterapia podyplomowe online
Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna podyplomowe online
Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych) podyplomowe online
Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) podyplomowe online
Rolnictwo z instrukcją zakupu i przekształcenia ziemi (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) podyplomowe online
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych podyplomowe online
Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej podyplomowe online
Samodzielny księgowy podyplomowe online
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe online
Seksuologia podyplomowe online
Seksuologia kliniczna podyplomowe online
Seksuologia praktyczna podyplomowe online
Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku podyplomowe online
Social media & content marketing podyplomowe online
Social media manager podyplomowe online
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) podyplomowe online
Socjoterapia i praca z grupą podyplomowe online
Specjalista ds. kadr i płac podyplomowe online
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (reha-manager) podyplomowe online
Studia menedżerskie podyplomowe online
Studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (tłumaczenia specjalistyczne: tłumaczenie poświadczone, sądowe i prawnicze) podyplomowe online
Suplementy diety i żywność wzbogacana podyplomowe online
Surdologopedia podyplomowe online
Technologia żywności i żywienie człowieka dla nauczycieli podyplomowe online
Terapeuta środowiskowy podyplomowe online
Terapia manualna podyplomowe online
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) podyplomowe online
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Terapia pedagogiczna i socjoterapia podyplomowe online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe online
Terapia pedagogiczna z arteterapią podyplomowe online
Terapia rodzin i par podyplomowe online
Terapia uzależnień i współuzależnionych podyplomowe online
Terapia zajęciowa podyplomowe online
Terapia zajęciowa z arteterapią podyplomowe online
Tester manualny podyplomowe online
Tester oprogramowania podyplomowe online
Transport i spedycja certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób podyplomowe online
Trener biznesu, coach i specjalista ds. szkoleń podyplomowe online
Trener klasy drugiej (w dowolnej dyscyplinie sportu) podyplomowe online
Trener personalny (osobisty) podyplomowe online
Trener przygotowania motorycznego podyplomowe online
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką podyplomowe online
Trener sportów walki podyplomowe online
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń (akademia trenera) podyplomowe online
Trychologia kosmetologiczno-lecznicza podyplomowe online
Turystyka i rekreacja podyplomowe online
Tutoring i coaching w edukacji podyplomowe online
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem podyplomowe online
Wczesna interwencja logopedyczna podyplomowe online
Wczesne nauczanie języka angielskiego podyplomowe online
Wczesne nauczanie języka niemieckiego podyplomowe online
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju podyplomowe online
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo) podyplomowe online
Wiedza o teatrze - instruktor teatralny podyplomowe online
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe online
Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach podyplomowe online
Wycena nieruchomości podyplomowe online
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe podyplomowe online
Wychowanie fizyczne podyplomowe online
Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną podyplomowe online
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku podyplomowe online
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną podyplomowe online
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. diagnoza, profilaktyka i terapia podyplomowe online
Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji podyplomowe online
Zamówienia publiczne podyplomowe online
Zarządzanie II stopnia online
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp) podyplomowe online
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji podyplomowe online
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podyplomowe online
Zarządzanie hotelem - menedżer hotelu podyplomowe online
Zarządzanie i dowodzenie podyplomowe online
Zarządzanie infrastrukturą sportową podyplomowe online
Zarządzanie innowacją podyplomowe online
Zarządzanie jakością podyplomowe online
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności podyplomowe online
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej podyplomowe online
Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej podyplomowe online
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe online
Zarządzanie kryzysowe podyplomowe online
Zarządzanie logistyką podyplomowe online
Zarządzanie łańcuchem dostaw podyplomowe online
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi podyplomowe online
Zarządzanie produkcją podyplomowe online
Zarządzanie projektami podyplomowe online
Zarządzanie projektami - metody i praktyka podyplomowe online
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe online
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw podyplomowe online
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe online
Zarządzanie środowiskiem podyplomowe online
Zarządzanie w administracji podyplomowe online
Zarządzanie w biznesie podyplomowe online
Zarządzanie w farmacji podyplomowe online
Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe online
Zarządzanie w sporcie podyplomowe online
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe online
Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace podyplomowe online
Zatrudnianie cudzoziemców oraz pośrednictwo pracy podyplomowe online
Zawód mediatora podyplomowe online
Zdrowie publiczne i środowiskowe podyplomowe online
Zintegrowany system informatyczny sap erp podyplomowe online
Zoopsychologia podyplomowe online
Zwalczanie przestępczości gospodarczej/ekonomicznej i podatkowej podyplomowe online
Żywienie człowieka - promocja zdrowia podyplomowe online
Żywienie człowieka i dietetyka podyplomowe online
Żywienie człowieka i dietoterapia podyplomowe online
Żywienie człowieka i ocena żywności podyplomowe online
Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki dla nauczycieli podyplomowe online
Żywienie i dietetyka w sporcie podyplomowe online
Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) podyplomowe online
Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna podyplomowe online
 

Uczelnie w mieście Wrocławiu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 90 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Coventry University Wroclaw

Kierunki studiów: 4 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" we Wrocławiu

Kierunki studiów: 1 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Kierunki studiów w mieście Wrocławiu - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)