Studia online w Szczecinie

Studia online w Szczecinie

Studia online w Szczecinie

Największy wybór studiów

online w Szczecinie

Odkryj kierunki studiów online i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia online w Szczecinie 2021

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 102

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
online
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe online
Akademia analizy transakcyjnej dla menedżerów podyplomowe online
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji podyplomowe online
Akademia project managera podyplomowe online
Akademia przywództwa kobiet podyplomowe online
Analityk finansowy podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe online
Assessor przemysłu 4.0 podyplomowe online
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i animacją czytelnictwa podyplomowe online
Biologia dla nauczycieli podyplomowe online
Branding i content marketing podyplomowe online
Chemia dla nauczycieli podyplomowe online
Controlling w biznesie podyplomowe online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Customer experience management podyplomowe online
Diagnoza i terapia pedagogiczna z rewalidacją podyplomowe online
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią podyplomowe online
Doradca finansowy podyplomowe online
Doradztwo zawodowe podyplomowe online
Dydaktyka języków obcych podyplomowe online
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Edukacja włączająca podyplomowe online
Edukacja, wspomaganie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe online
Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe online
Etyka dla nauczycieli podyplomowe online
Etyka i filozofia dla nauczycieli podyplomowe online
Fizyka dla nauczycieli podyplomowe online
Geografia dla nauczycieli podyplomowe online
Gerontologia i geriatryczna opieka koordynowana z elementami e-medycyny podyplomowe online
Headhunter podyplomowe online
Historia dla nauczycieli podyplomowe online
Informatyka dla nauczycieli podyplomowe online
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych podyplomowe online
Integracja sensoryczna podyplomowe online
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe online
Język polski dla nauczycieli podyplomowe online
Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki - edukacja osób dorosłych podyplomowe online
Konsultant rozwiązań microsoft power platform podyplomowe online
Konsultant rozwoju organizacji podyplomowe online
Logopedia podyplomowe online
Logopedia dla nauczycieli podyplomowe online
Macos - architektura i wsparcie podyplomowe online
Marketing kultury podyplomowe online
Matematyka studia dla nauczycieli podyplomowe online
Medyczny trener personalny podyplomowe online
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe online
Menedżer csr podyplomowe online
Menedżer ds. eksportu podyplomowe online
Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe online
Neurobiznes podyplomowe online
Neurodydaktyka podyplomowe online
Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji podyplomowe online
Neurologopedia podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe online
Organizacja i zarządzanie w oświacie podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień podyplomowe online
Plastyka dla nauczycieli podyplomowe online
Plastyka i technika dla nauczycieli podyplomowe online
Programista python developer podyplomowe online
Programowanie aplikacji java podyplomowe online
Programowanie urządzeń mobilnych apple z wykorzystaniem uikit podyplomowe online
Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe online
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia relacji z uczniem. edukacyjna analiza transakcyjna podyplomowe online
Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela podyplomowe online
Psychosomatyka podyplomowe online
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe online
Social media i influencer marketing podyplomowe online
Socjoterapia podyplomowe online
Surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową podyplomowe online
Technika dla nauczycieli podyplomowe online
Tester oprogramowania podyplomowe online
Transformacja cyfrowa z salesforce podyplomowe online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe online
Tyflopedagogika podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe online
Wiedza o społeczeństwie podyplomowe online
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe online
Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe online
Zarządzanie I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe online
Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe online
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe online
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe online
Zintegrowany system informatyczny sap erp podyplomowe online
Zmiana i dialog podyplomowe online
 

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 135 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)