Grafika - Toruń

Studia w Toruniu

Grafika

Odkryj kierunek Grafika w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Grafika studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku grafika w Toruniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku grafika w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku grafika w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Grafika Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu grafikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku grafika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, historia sztuki, język polski, język obcy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku grafika w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Grafika - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek GRAFIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Design w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku design w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika w Toruniu?

Studia artystyczne w ramach grafiki uchodzą za jedne z najbardziej popularnych wśród kierunków tego typu. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. W procesie rekrutacyjnym najważniejszy jest egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa. Dodatkowo kandydat przygotowuje teczkę zawierającą dziesięć prac malarskich i dziesięć prac rysunkowych. Wyniki z egzaminów maturalnych są drugorzędne, jednakże uczelnie biorą pod uwagę egzaminy z historii sztuki, historii, języka polskiego, języka obcego nowożytnego. Nie zapomnij, że musisz zdawać także obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, to znaczy matematykę, język polski i język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Grafika w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku grafika w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Wizualizacja życia jest wszechobecna. Za pomocą prostych grafik możemy dotrzeć do dużego grona odbiorców i zmusić ich do zainteresowania się nie tylko sztuką, ale i kwestiami społecznymi. Grafika uchodzi za jedną z najpopularniejszych, ale i najnowocześniejszych wśród sztuk plastycznych. W końcu nieustannie towarzyszy nam na plakatach, w książkach czy gazetach, a także w innych działaniach promocyjnych.

Kandydaci na tego typu studia muszą interesować się sztuką i mieć predyspozycje artystyczne, ponieważ zdolności rysunkowe i malarskie będą weryfikowane już na poziomie rekrutacyjnym. Będzie wspaniale, jeśli nauka przedmiotów humanistycznych nie będzie sprawiała Ci problemów, a twórcze myślenie pozwoli Ci kreatywnie realizować zlecane projekty. Jeśli dostrzegasz w sobie potencjał artystyczny, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku grafika możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku grafika w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Tak prestiżowy kierunek jak grafika możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnie w Toruniu pragną zadbać o najwyższy poziom kształcenia w szerokim zakresie, a w swojej ofercie mają kierunki nie tylko stricte humanistyczne czy ścisłe, ale i artystyczne.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na zajęciach artystycznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: cyfrowe przetwarzanie obrazu, podstawy liternictwa i typografii, rysunek, malarstwo, estetyka, struktury wizualne, projektowanie graficzne, historia grafiki, grafika warsztatowa, projektowanie do www, aktualia sztuki, psychologia reklamy, antropologia kultury i sztuki, animacja komputerowa i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Toruniu takie jak grafika wbrew pozorom zapewniają swoim studentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Przede wszystkim absolwenci mogą prowadzić własną działalność artystyczną i wystawienniczą. Studenci są przygotowywani do tego, by w przyszłości kierować pracami artystyczno-graficznymi na przykład w przypadku wydawania książki, czasopisma czy gazety i z uwzględnieniem technik komputerowych.

Wielu absolwentów decyduje się na prowadzenie galerii, pracę w charakterze scenografa, projektanta sztuki użytkowej i przedmiotów codziennego użytku, staje się także doradcami w zakresie wystroju i aranżacji wnętrz. Absolwenci po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji mogą także wykonywać zawód nauczyciela plastyki w szkole podstawowej.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy grafiki warsztatowej,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu,
 • historia sztuki średniowiecznej,
 • podstawy liternictwa i typografii,
 • struktury wizualne,
 • estetyka,
 • historia sztuki nowoczesnej,
 • animacja komputerowa,
 • psychologia reklamy,
 • historia sztuki współczesnej
 • i wiele innych.

 

Realizacja przedmiotów zależy także od wybranej specjalności. Studenci mogą kształcić się w ramach grafiki warsztatowej lub projektowania graficznego. Warto śledzić oferty specjalnościowe na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ utworzenie danej specjalizacji zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu plakatu, grafiki książkowej, informacji wizualnej, reklamy, zapoznają się z litografii i grafiką multimedialną, serigrafią, wypukłodrukiem, wklęsłodrukiem. Interdyscyplinarne wykształcenie odnosi się także do fotografii artystycznej i reklamowej, animacji i projektowania przestrzennego i technik cyfrowych. Wiedza teoretyczna odnosi się przede wszystkim do historii sztuki, historii filozofii, psychofizjologii widzenia, psychologii reklamy, współczesnych dyscyplin sztuki. Studenci rozwijają predyspozycje manualne, szlifują talent plastyczny i uczą się, w jaki sposób z korzyścią pracować w grupie. Kompetencje językowe i komunikacyjne są najczęściej rozwijanymi w trakcie całego toku kształcenia niemal na każdym kierunku studiów.

Ile trwają studia na kierunku grafika w Toruniu?

Studia na kierunku grafika w Toruniu trwają 5 lat (studia jednolite).

Studia artystyczne w Toruniu w zakresie grafiki można realizować w formie jednolitych studiów magisterskich. Trwają one dziesięć semestrów, czyli pięć lat, a ich zwieńczeniem jest dyplom artystyczny w ramach wybranej specjalności i obrona pracy magisterskiej, która zapewnia absolwentom tytuł magistra i pozwala podjąć pracę zawodową w wybranej dziedzinie.

Kierunek grafika w Toruniu jest interdyscyplinarną propozycją dla osób, które pragną rozwijać się w zakresie sztuki. Studia tego typu wiążą się z technikami graficznymi i obsługą programów komputerowych, które przysłużą się pracy grafika. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić jak najwięcej możliwości pracy i rozwoju, dlatego stawiają na innowacyjność w zakresie sztuki także użytkowej.

Grafika w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku grafika w Toruniu?

Studia artystyczne w Toruniu w zakresie grafiki zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci znajdują zatrudnienie w galeriach sztuki i instytucjach kulturalno-oświatowych, w szkolnictwie wszystkich poziomów, w wydawnictwach, telewizji i agencjach reklamowych. Studenci w trakcie całego toku kształcenia przygotowywani są do pracy odnoszącej się do fotografii artystycznej i reklamowej, współczesnych narzędzi cyfrowych i technologii 3D, które wykorzystywane są w branżach reklam multimedialnych, gier wideo, systemów prezentacji i wizualizacji, a także w technologii druku artystycznego.

Absolwenci mogą prowadzić własną działalność artystyczną i wystawienniczą. Jako graficy zajmują się kierowaniem pracami artystyczni-graficznymi w przypadku wydawania książek, czasopism i gazet, wykorzystując przy tym techniki komputerowe. Absolwenci prowadzą galerie sztuki, pracują w charakterze scenografów, projektantów sztuki użytkowej i przedmiotów codziennego użytku, są doradcami w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz.

Studenci przygotowują się do pracy, która wiąże się ściśle z projektowaniem, animacjami kultury, promocją kulturową, projektowaniem grafik użytkowych w pracowniach projektowych, z wydawnictwami czy agencjami reklamowymi. Absolwenci obejmują stanowiska promotorów sztuk plastycznych na rynku sztuki (galerie, muzea, mass-media, instytucje promocyjne, pracują w studiach filmowych, są specjalistami w zakresie teorii sztuki, historii sztuki, teorii i historii kultury, rynku sztuki, sztuk wizualnych. Kierunek grafika w Toruniu to kierunek perspektywiczny, który prócz umiejętności plastycznych wymaga także zdolności manualnych, a niejednokrotnie technicznych, związanych zwłaszcza z technologią komputerową.

Gdzie studiować na kierunku grafika w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku grafika, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 26 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek grafika w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Grafika studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Grafika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych UMK) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek grafika w Toruniu?

Kierunek grafika w Toruniu to jeden z najciekawszych i najbardziej prestiżowych kierunków artystycznych nie tylko w mieście, ale i w całej Polsce. Nie są to jednak studia dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy masz predyspozycje artystyczne, przede wszystkim potrafisz rysować i malować?
 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą kwestie związane z rynkiem sztuki i historią sztuki?
 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych i obsługa programów graficznych nie sprawiają Ci problemów?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, tego typu studia artystyczne są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, liczba osób, która zostanie przyjęta, jest natomiast ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów wstępnych. Egzamin praktyczny odnosi się do rysunku i malarstwa. Kandydat przygotowuje także teczkę dziesięciu prac z rysunku i dziesięciu prac z malarstwa.

Świadectwo dojrzałości odgrywa drugorzędną rolę, niemniej jednak, prócz egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów, to znaczy matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego, warto zdawać na poziomie rozszerzonym lub podstawowym historię, historię sztuki, język polski lub język obcy nowożytny. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci także udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie miejsce na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Artystycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejszy jest oczywiście egzamin wstępny. Komisja Rekrutacyjna oczekuje świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia studiów do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, teczki z pracami rysunkowymi i malarskimi, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

GRAFIKA - ważne informacje

grafika studia

grafika studia online

studia artystyczne w Toruniu

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku grafika w Toruniu?

Studia w Toruniu w zakresie grafiki uchodzą za jedne z najlepszych w Polsce.

Katarzyna, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyznała:

Od dziecka rysunek był mi bliski. Moja mama śmiała się, że zostanę artystką w rodzinie matematyków. Grafika w obecnych czasach ma wiele możliwości także komputerowych. Kierunek jest nie tylko fascynujący, ale i bardzo rozwijający. Jeśli interesujesz się sztuką i masz predyspozycje artystyczne, to może być właśnie dla Ciebie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Grafika Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Toruń studia stacjonarne

Kierunki artystyczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia