Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Dietetyka studia Białystok 2023 | woj. podlaskie

Studia na kierunku Dietetyka w Białymstoku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku dietetyka w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Białymstoku rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Dietetyka Białystok - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Białymstoku dietetykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Białymstoku na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek DIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Białymstoku?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunek dietetyka w Białymstoku przyciąga uwagę bardzo wielu kandydatów na studia medyczne, mimo że liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, matematykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku dietetyka potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku dietetyka możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Jeśli odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, studia dzienne są właśnie dla Ciebie.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

T. Colin Campbell powiedział: „Poziom cholesterolu we krwi jest ważnym wyznacznikiem ryzyka wystąpienia choroby. Najistotniejsze pytanie brzmi, w jaki sposób jedzenie wpływa na niego”. Ta krótka wątpliwość wykazuje istotność tego, jak ważne są pokarmy w naszym życiu i jak wpływają one na nasze zdrowie. Dietetyka to nauka, która skupia się na odpowiednim odżywianiu i prawidłowym trybie życia człowieka zarówno chorego, jak i zdrowego.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie dietetyki nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologią i chemią. Ważne, by w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści związane ze zdrowym odżywianiem i promowaniem zdrowego trybu życia. Jeśli w przyszłości pragniesz zajmować się kwestiami odnoszącymi się do odpowiedniego spożywania posiłków, a ponadto lubisz gotować i pragniesz układać odpowiednie diety dla poszczególnych przypadków zdrowotnych, kierunek dietetyka w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku dietetyka w Białymstoku realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Białymstoku umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak dietetyka możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku dbają o najwyższy poziom kształcenia i oferują wiele możliwości, jeśli chodzi o wybór kierunków studiów.

 

4. Praca po studiach

Studia medyczne w Białymstoku w ramach kierunku dietetyka umożliwia podjęcie pracy w różnych miejscach, a także pozwala nieustannie się rozwijać. Absolwenci chętnie są zatrudniani w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii, w Poradni Diabetologicznej, w Poradni Gastroenterologicznej, w kuchni ogólnej, w kuchni niemowlęcej, w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, w Klinice Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości.

Studenci są przygotowani do pracy w domach pomocy społecznej, w domach dziecka, w zakładach żywienia zbiorowego, w organizacjach konsumenckich, w placówkach poradnictwa żywieniowego, w zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i tak dalej.

 

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo,
 • praktyka w stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • zarys chirurgii z elementami żywienia w okresie okołooperacyjnym,
 • kulturowe uwarunkowania żywienia,
 • edukacja ekologiczna,
 • żywienie niemowlęcia i dziecka chorego,
 • profilaktyka żywieniowa w chorobach narządu wzroku,
 • dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne,
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością,
 • dietoterapia otyłości i zespołu metabolicznego,
 • zdrowie psychiczne z elementami psychiatrii,
 • epidemiologia chorób dietozależnych z elementami ergonomii i higieny żywienia,
 • systemy jakości żywności       
 • i wiele innych.

 

Studia medyczne w Białymstoku w zakresie dietetyki nie przewidują specjalności, ale aktualną ofertę warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Studenci zgłębiają wiedzę w zakresie wybranych przedmiotów teoretycznych i kierunkowych. Oferowane wykształcenie odnosi się do wiadomości odnoszących się do anatomii i fizjologii, genetyki czy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kierunkowo studenci skupiają się na żywieniu człowieka, farmakologii i farmakoterapii żywieniowej, edukacji żywieniowej, higienie, toksykologii i bezpieczeństwie żywności, towaroznawstwie i tym podobne. Studenci potrafią przygotowywać potrawy, rozwijają zdolności odnoszące się do planowania poszczególnych diet, oceny stanu odżywiania i oceny stanu produktów spożywczych, a także kształtują umiejętności analityczne i interpretacyjne.

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Białymstoku?

Studia na kierunku Dietetyka w Białymstoku, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Białymstoku kierunek dietetyka oferują w ramach dwóch komplementarnych cyklów kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim, który upoważnia absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto podkreślić, że studia drugiego stopnia może rozpocząć absolwent zarówno pierwszego stopnia dietetyki, jak i absolwent pokrewnych studiów z zakresu nauk o zdrowiu.

Dietetyka w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku dietetyka w Białymstoku?

Kierunek dietetyka w Białymstoku daje wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju. Studenci są przygotowywani, a także odbywają praktyki zawodowe w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii, w Poradni Diabetologicznej, w Poradni Gastroenterologicznej, w kuchni ogólnej, w kuchni niemowlęcej, w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, w Klinice Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości.

Absolwenci zajmują się planowaniem i przygotowywaniem potraw, które wchodzą w skład danej diety, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobieganiem chorobom żywieniowo-zależnym, sposobami żywienia i rozpoznawaniem niedożywienia, organizacją żywienia indywidualnego, planowaniem i przygotowywaniem oceny stanu odżywiania, oceną wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, prowadzeniem edukacji żywieniowej.

Studia medyczne w zakresie dietetyki umożliwiają podjęcie pracy w zakładach przemysłu spożywczego, w placówkach oświatowych, na przykład w przedszkolach, żłobkach czy szkołach,  w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach, które dostarczają pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, na przykład w firmach cateringowych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, chociażby w domach pomocy społecznej, sanatoriach, szpitalach, w organizacjach konsumenckich, w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny. Dietetyka to interdyscyplinarny kierunek, który przekazuje niezbędną wiedzę i umiejętności niezwykle cenne w wielu branżach medycznych i gastronomicznych.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oferuje 74 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMB.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka w Białymstoku

 

czytaj dalej uczelnie w Białymstoku

 

Dietetyka studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 
Dietetyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Białymstoku?

Dietetyka to niezwykle ważny dział medycyny, który skupia się na prawidłowym odżywianiu i właściwym, aktywnym trybie życia. Wielu kandydatów na studia jest zainteresowanych tego typu kwestiami, ale nie jest to kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz promować zdrowy tryb życia i chcesz pomagać ludziom w dojściu do zdrowia poprzez właściwą dietę?
 • Czy lubisz gotować i przygotowywać przede wszystkim zdrowe potrawy?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, matematykę. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się zawsze wysokimi miejscami na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej lub w Olimpiadzie Biologicznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku dietetyka i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, podania i oświadczenia, ankiety osobowej, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Białymstoku

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku na kierunku dietetyka uchodzą za jedne z najbardziej popularnych.

Konstancja, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Zdrowy tryb życia to jedna z najważniejszych kwestii XXI wieku. Ludzie dostają szału na tym punkcie, ale to dobrze. Odpowiednia dieta i dobry tryb życia wpływają na nasze samopoczucie i zmniejszają ryzyko zachorowania na wiele chorób. Kierunek jest bardzo ważny i niezwykle ciekawy. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Białystok studia i stopnia

Dietetyka Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Białystok studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Białymstoku

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20ekonomiczny%20w%20poznaniu https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/4b961-21558-103da-uniwersytet-ekonomiczny-poz.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski