Biologia medyczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Biologia medyczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Biologia medyczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

biologia medyczna

Odkryj biologię medyczną w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Biologia medyczna studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku biologia medyczna w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia medyczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek biologia medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Biologia medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia medyczna

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek biologia medyczna w Gdańsku?

Aby zostać studentem kierunku biologia medyczna na Uniwersytecie Gdańskim, powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą: biologia, chemia, fizyka i astronomia i fizyka. Dużym atutem będą także osiągnięcia w olimpiadach i konkursach naukowych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biologia medyczna w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o przestrzeganiu harmonogramu dostarczenia wymaganych dokumentów. Ich dokładną listę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia medyczna w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA?

Biologia to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych. Wyniki jej badań są obecnie stosowane w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Na szeroką skalę korzysta z nich między innymi medycyna, w takich sektorach jak diagnostyka czy promocja i ochrona zdrowia. Jako że zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu człowieka, a zastosowanie metod biologicznych w medycynie pozwala osiągnąć lepsze efekty leczenia, to specjaliści z tego obszaru są obecnie na wagę złota. Ich kształceniem zajmuje się kierunek biologia medyczna w Gdańsku.

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia medyczne w Gdańsku powinny interesować się naukami ścisłymi, przyrodniczymi, chemicznymi oraz oczywiście, medycznymi. W przypadku kierunku biologia medyczna ważne jest także posiadanie rozwiniętej wiedzy biologicznej. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to studia na kierunku biologia medyczna w Gdańsku będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biologia medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biologia medyczna w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako że studia medyczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, to można je realizować w większości dużych miast w Polsce. Również uczelnie w Gdańsku zdecydowały się na wprowadzenie ich do swojej oferty kształcenia. Obecnie kierunek biologia medyczna możesz studiować na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Program nauczania na biologii medycznej oscyluje głównie wokół tematów powiązanych z naukami:

 • ścisłymi
 • biologicznymi
 • przyrodniczymi

 

Dzięki czemu studenci mają szansę zdobycia wszechstronnego wykształcenia. Po zakończeniu pierwszego roku studiów, będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najlepiej dopasowana do twoich zainteresowań i planów zawodowych. Zadecydujesz pomiędzy neurobiologią a diagnostyką biochemiczno-molekularną.

Plan zajęć będzie się różnił w zależności od obranego modułu specjalizacyjnego. Oprócz zajęć teoretycznych, w planie przewidziano także realizacje praktyk zawodowych, na których nauczysz się obsługi aparatury badawczej czy stosowania metod eksperymentalnych z zakresu nauk badawczych.

Ile trwają studia na kierunku Biologia medyczna w Trójmieście

Studia na kierunku biologia medyczna w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA MEDYCZNA?

Studia w Gdańsku kształcą specjalistów doskonale przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami kierunku biologia medyczna, którzy mają przed sobą wiele możliwości rozwoju.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł związać swoją przyszłość z laboratoriami diagnostycznymi lub ośrodkami badawczo-naukowymi, gdzie wykorzystasz swoją wiedzę biologiczną i medyczną. Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik:

 • placówek służby zdrowia
 • gabinetach rehabilitacyjnych
 • ośrodkach terapii uzależnień

 

Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w firmach farmaceutycznych oraz w zawodzie przedstawiciela medycznego. Absolwenci często decydują się także na założenie własnej działalności gospodarczej. Ponadto, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zdobycie nowych perspektyw zawodowych.

Gdzie studiować na kierunku biologia medyczna w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia medyczna w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biologia medyczna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

BIOLOGIA MEDYCZNA - ważne informacje

biologia medyczna studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Trójmieście

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA MEDYCZNA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia medyczna w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)