Grafika studia I stopnia - Warszawa

Grafika studia I stopnia - Warszawa

Grafika studia I stopnia - Warszawa

Studia I stopnia w Warszawie

grafika

Odkryj grafikę w Warszawie i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Grafika studia I stopnia (licencjackie) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Grafika w Warszawie to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) od 2 lat do 2,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Grafika studia I stopnia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek grafika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku grafika

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku grafika

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku grafika

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Papiernictwo i poligrafia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku papiernictwo i poligrafia

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Grafika i multimedia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku grafika i multimedia

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika w Warszawie?

Znaczna część uczelni w Warszawie – nawet tych w sektorze prywatnym –musi mieć pewność, że studia na kierunku grafika rozpoczynają osoby, które posiadają podstawowe kompetencje artystyczne. Dlatego Twoja pozytywnie zdana matura stanowić będzie punkt wyjścia dla dalszej rekrutacji, podczas której będziesz musiał przedstawić teczkę prac.

Czeka cię także egzamin praktyczny. To od wyników, jakie uzyskasz, będzie zależało, czy znajdziesz się na listach osób przyjętych. Niektórym uczelniom prywatnym wystarczy jednak wyłącznie twoje świadectwo maturalne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 27.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 27.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 27.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 27.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 15.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2021
do 15.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku grafika w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Przedmioty:

studia I stopnia:
Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

studia jednolite magisterskie:
Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
40
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
35
II stopnia:
65
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
100
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku grafika w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek grafika w Warszawie

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

 

Kierunki artystyczne w Warszawie

rzeźba
Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA?

Współczesne sztuki plastyczne najściślej związane są z grafiką. Obok niej możemy wyróżnić zarówno malarstwo, jak i rzeźbę, to grafika jednak odgrywa największe znaczenie w sztuce. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, że jej oddziaływanie nie obejmuje wyłącznie sfery artystycznej. Grafika jest bowiem nierozerwalną częścią naszej codzienności. Wytwory graficzne pojawiają się na etykietach produktów, plakatach, nadrukach, znaczkach pocztowych.

A my chcemy sięgać nie tylko po rzeczy praktyczne. Naszą uwagę przykuwają także rzeczy i produkty ładne i estetyczne. Dlatego też potencjał grafiki jako dyscypliny artystycznej i użytkowej jest bardzo duży. Studia na kierunku grafika zadedykowane są dla osób, które nie tylko dostrzegają nieustanną potrzebę estetyzacji świata, lecz także posiadają szereg zdolności plastycznych. To one bowiem stanowić będą twój podstawowy warsztat zawodowy, o który zadbasz podczas kształcenia wyższego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku grafika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, jednolite)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku grafika w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub dwa i pół roku. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów takie jak grafika mają przede wszystkim profil artystyczny, a więc praktyczny. Oczywiście studenci w trakcie wszystkich semestrów kształcenia otrzymają także gruntowne podstawy teoretyczne z chociażby historii sztuki. Znaczenie będą mieć jednak przede wszystkim przedmioty praktyczne i ćwiczenia warsztatowe. Część z nich będzie mieć charakter ogólnoplastyczny. W praktyce oznacza to, że studenci będą doskonalić swoje umiejętności malarskie, rzeźbiarskie, czy rysunkowe.

 

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy projektowania graficznego
 • cyfrowe techniki wspomagające projektowanie
 • podstawy grafiki warsztatowej
 • różne techniki druku
 • edycja i przetwarzanie obrazu cyfrowego

 

Pamiętaj, że studia na kierunku grafika mają przede wszystkim charakter praktyczny, dzięki któremu będziesz mógł doskonalić swój talent i dostosować go do standardów, obowiązujących na aktualnym rynku zatrudnienia.

 

Ile trwają studia I stopnia na kierunku grafika w Warszawie?

Studia na kierunku Grafika w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia), 2 lat do 2,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

To, w jakim trybie i przez jaki czas będziesz się kształcić na studiach graficznych, zależy od tego, jaką uczelnię wybierzesz. Przeanalizuj dobrze wszystkie oferty, by mieć pewność, że twoja ostateczna decyzja wystarczająco spełni twoje oczekiwania. Wybrać będziesz musiał przede wszystkim tryb kształcenia. Uczelnie w Warszawie proponują studia I stopnia.

Studia I stopnia zadedykowane są osobom, które rozpoczynają przygodę z kształceniem wyższym i trwają trzy lata. Ich zakończenie wiąże się z obroną pracy dyplomowej i z otrzymaniem tytułu licencjata.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GRAFIKA?

Studia na kierunku grafika mogą otworzyć przed tobą wiele różnorodnych i ciekawych dróg zawodowego rozwoju. Absolwenci tego kierunku nie muszą bowiem swojej przyszłej kariery budować w oparciu o przedsięwzięcia wyłącznie artystyczne. Współcześnie grafika jako jedna z nielicznych dyscyplin plastycznych zbliżyła się do sfery użytkowej, dzięki czemu na rynku wciąż poszukiwani są specjaliści właśnie z tego zakresu.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować we wszelkich:

 • biurach projektowych
 • agencjach reklamowych
 • agencjach marketingowych
 • wydawnictwach (zarówno literackich, jak i prasowych)

 

Twoje umiejętności pozwolą ci na kreowanie logotypów, etykiet, plakatów, stron internetowych. Możesz także pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej, dzięki której będziesz mógł podejmować aktywną współpracę z własnymi klientami.

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK GRAFIKA

Komentarze (0)