Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Warszawa

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Warszawa

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Warszawa

Studia I stopnia

w Warszawie 2023

Odkryj studia I stopnia w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Warszawa (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Warszawie to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów - Warszawa: znaleziono 367

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administration I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Aerospace engineering I stopnia stacjonarne
Aktorstwo nowych mediów I stopnia stacjonarne
Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne I stopnia stacjonarne
Archaeology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architecture I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Artes liberales I stopnia stacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia stacjonarne
Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
Bachelor in management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
Badania artystyczne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo - studia online I stopnia online
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo narodowe - studia online I stopnia online
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online I stopnia online
Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia stacjonarne
Budowa dróg i mostów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business economics I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki I stopnia stacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Warszawie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 135 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 74 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 22 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Kierunki studiów: 74 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 50 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 142 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Kierunki studiów w Warszawie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie w Warszawie

Z pojęciem studiów pierwszego stopnia zetknęła się zapewne niemal każda osoba, która rozważa rekrutację na studia wyższe. To od nich zaczynają się wszystkie przygody z kształceniem uniwersyteckim. Dziś w Polsce najpopularniejszą formę stanowi bowiem podział kierunków na studia pierwszego oraz drugiego stopnia.

Studia I stopnia w Warszawie rozpoczniesz na praktycznie każdej uczelni, którą tylko wybierzesz. Podczas ich trwania zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, pozwalające na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Taka jest przede wszystkim idea studiów pierwszego stopnia. Dzięki nim studenci mogą dużo wcześniej zadbać o swoją karierę, ponieważ programy kształcenia zostały skonstruowany w sposób, który gwarantuje praktyczne kompetencje podparte wiedzą.

Studia I stopnia w Warszawie oraz w każdym innym mieście różnić się będą od siebie czasem trwania w zależności od tego, jaką uczelnię wybierzesz. Na kierunkach, które znajdują się w ofercie uniwersytetów, kształcić się będziesz przez trzy lata. Do tego typu kierunków zaliczyć można przykładowo administrację, zarządzanie, czy pedagogikę. Jeśli zdecydujesz się na kształcenie uniwersyteckie, to synonimicznie możesz używać określenia „studia licencjackie”.

Z kolei jeśli twoje zainteresowania oscylują wokół zagadnień ścisłych i technicznych, to najprawdopodobniej wybierzesz studia inżynierskie. Tego typu studia I stopnia w Warszawie trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku kształcenia. Podczas ich trwania przygotowywać się będziesz również do obrony pracy inżynierskiej.

 

Opinie (0)