Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Warszawa

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Warszawa

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Warszawa

Studia I stopnia

w Warszawie 2022

Odkryj studia I stopnia w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Warszawa (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Warszawie to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów - Warszawa: znaleziono 348

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
Aerospace engineering I stopnia stacjonarne
Aktorstwo nowych mediów I stopnia stacjonarne
Antropozoologia I stopnia stacjonarne
Archaeology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architecture I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Artes liberales I stopnia stacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Audiofonologia z protetyką słuchu I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia stacjonarne
Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
Bachelor in management I stopnia stacjonarne
Bachelor in management and artificial intelligence I stopnia stacjonarne
Bachelor of management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Badania artystyczne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka i biologia systemów I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business economics I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki I stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia medyczna I stopnia stacjonarne
Chemia ogólna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemiczna analiza instrumentalna I stopnia stacjonarne
Chrześcijańska turystyka religijna I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Computer science - studia online I stopnia online
Computer science and information systems I stopnia stacjonarne
Cosmetology I stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cybersecurity I stopnia stacjonarne, online
Cybersecurity - studia online I stopnia online
Człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetics I stopnia stacjonarne, online
Dietetics - studia online I stopnia online
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dietetyka - studia online I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dowodzenie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-business & digital marketing I stopnia stacjonarne
Economics I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Ekonomia - studia online I stopnia online
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
Electrical engineering I stopnia stacjonarne
Elektromobilność I stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English philology I stopnia stacjonarne, online
English philology - studia online I stopnia online
Environmental engineering I stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne
European politics and economics I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Europeistyka - integracja europejska I stopnia stacjonarne
Europejski rynek pracy I stopnia niestacjonarne
Europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia stacjonarne
Fennistyka I stopnia stacjonarne
Film i multimedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia angielska - studia online I stopnia online
Filologia angielska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem koreańskim I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim I stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka I stopnia stacjonarne
Filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Filologia francuska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia francuska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia germańska - studia online I stopnia online
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia niemiecka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia niemiecka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia nowogrecka I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia romańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia szwedzka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia szwedzka od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia włoska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia włoska od podstaw I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne, online
Finance and accounting - studia online I stopnia online
Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial management I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia online
Finanse i rachunkowość w języku angielskim I stopnia stacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Food science: technology and nutrition I stopnia stacjonarne
Fotonika I stopnia stacjonarne
Gastronomia i hotelarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kataster I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
Geologia poszukiwawcza I stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia stacjonarne
German philology I stopnia stacjonarne, online
German philology - studia online I stopnia online
Germanistyka I stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
Hispanistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hungarystyka I stopnia stacjonarne
Iberystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Iberystyka: hispanistyka I stopnia stacjonarne
Iberystyka: portugalistyka I stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyczne techniki zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online I stopnia online
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i systemy informacyjne I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
International business management I stopnia stacjonarne
International relations I stopnia stacjonarne
International relations and european studies I stopnia stacjonarne
International studies I stopnia stacjonarne
International studies in philosophy I stopnia stacjonarne
International tourism and hospitality management I stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia stacjonarne
Inżynieria internetu rzeczy I stopnia stacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It management I stopnia stacjonarne
Italianistyka I stopnia niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Journalism and new media I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo I stopnia stacjonarne
Kultura japonii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej I stopnia stacjonarne
Law in international relations and business I stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistyka - studia online I stopnia online
Logistyka i administrowanie w mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna I stopnia stacjonarne
Lotnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia stacjonarne
Malarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online I stopnia online
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronics I stopnia stacjonarne
Mechatronics of vehicles and construcion machinery I stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzeologia I stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
Nauczanie fizyki I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nursing I stopnia stacjonarne
Obronność I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność państwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Optometria I stopnia stacjonarne
Organic agriculture and food production I stopnia stacjonarne
Organizacja sztuki filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizowanie rynku pracy I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - afrykanistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - arabistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - indologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - iranistyka I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - japonistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - koreanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia I stopnia stacjonarne
Orientalistyka - sinologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka - turkologia I stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online I stopnia online
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia stacjonarne
Penitencjarystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Political science I stopnia stacjonarne, online
Political science - studia online I stopnia online
Politologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Politologia - studia online I stopnia online
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Power engineering I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo i finanse I stopnia stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychologia - studia online I stopnia online
Psychologia i informatyka I stopnia stacjonarne
Psychologia medyczna I stopnia niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychology - studia online I stopnia online
Publikowanie współczesne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
Slawistyka I stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport I stopnia stacjonarne
Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia online
Studia azjatyckie: chiny i azja wschodnia I stopnia stacjonarne
Studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia stacjonarne
Sustainable fashion design & fashion management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka mediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka pisania I stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Telecommunications I stopnia stacjonarne
Telekomunikacja I stopnia stacjonarne
Teologia I stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Tourism and recreation I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ukrainistyka z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in international relations I stopnia stacjonarne
Undergraduate programme in political science I stopnia stacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Życie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Warszawie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 131 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 62 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 53 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 83 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 47 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Warszawie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie w Warszawie

Z pojęciem studiów pierwszego stopnia zetknęła się zapewne niemal każda osoba, która rozważa rekrutację na studia wyższe. To od nich zaczynają się wszystkie przygody z kształceniem uniwersyteckim. Dziś w Polsce najpopularniejszą formę stanowi bowiem podział kierunków na studia pierwszego oraz drugiego stopnia.

Studia I stopnia w Warszawie rozpoczniesz na praktycznie każdej uczelni, którą tylko wybierzesz. Podczas ich trwania zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, pozwalające na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Taka jest przede wszystkim idea studiów pierwszego stopnia. Dzięki nim studenci mogą dużo wcześniej zadbać o swoją karierę, ponieważ programy kształcenia zostały skonstruowany w sposób, który gwarantuje praktyczne kompetencje podparte wiedzą.

Studia I stopnia w Warszawie oraz w każdym innym mieście różnić się będą od siebie czasem trwania w zależności od tego, jaką uczelnię wybierzesz. Na kierunkach, które znajdują się w ofercie uniwersytetów, kształcić się będziesz przez trzy lata. Do tego typu kierunków zaliczyć można przykładowo administrację, zarządzanie, czy pedagogikę. Jeśli zdecydujesz się na kształcenie uniwersyteckie, to synonimicznie możesz używać określenia „studia licencjackie”.

Z kolei jeśli twoje zainteresowania oscylują wokół zagadnień ścisłych i technicznych, to najprawdopodobniej wybierzesz studia inżynierskie. Tego typu studia I stopnia w Warszawie trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku kształcenia. Podczas ich trwania przygotowywać się będziesz również do obrony pracy inżynierskiej.

 

Komentarze (0)