Mechatronika studia I stopnia - Lublin

Mechatronika studia I stopnia - Lublin

Mechatronika studia I stopnia - Lublin

Studia I stopnia w Lublinie

mechatronika

Odkryj mechatronikę w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia I stopnia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Mechatronika w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika studia I stopnia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Mechatronika +

Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Mechaniczny POLLUB stopień: (I), czas trwania: • 3,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Regulamin rekrutacji, jaki jest odgórnie ustalany przez poszczególne uczelnie w Lublinie, pozwala wyłonić najlepszych kandydatów na najbardziej prestiżowe i popularne kierunki kształcenia.

Zainteresowanie mechatroniką nie maleje, dlatego jeśli marzysz o rozpoczęciu edukacji, zadbaj o dobre przygotowanie do matury z: matematyki, fizyki, informatyki oraz języka obcego. Pamiętaj również o zapoznaniu się z aktualnymi procedurami kwalifikacyjnymi, które znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Lublinie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA?

 

Chcąc zdefiniować mechatronikę w jak najprostszy sposób, można ograniczyć się do stwierdzenia, że jest to dziedzina, która zajmuje się modyfikowaniem istniejących mechanizmów poprzez dodawanie nowych rozwiązań elektronicznych. Oznacza to, że mechatronika to nauka interdyscyplinarna, korzystająca z wielu technicznych dziedzin kształcenia, więc taka, która jest adresowana do ściśle określonego grona przyszłych studentów. Jako przyszły kandydat na ten prestiżowy kierunek, powinieneś wykazywać szerokie zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki i fizyki, posiadać zdolność do analitycznego rozwiązywania złożonych problemów logicznych, a także cechować się wytrwałością i ambicją – nauka na mechatronice z pewnością nie będzie należała do najłatwiejszych, jednak sam przyznasz, że zdobycie gruntownego wykształcenia jest warunkiem koniecznym do odpowiedzialnego wywiązywania się z przyszłych obowiązków zawodowych.

Jeżeli:

 • Nauka matematyki to dla ciebie czysta przyjemność,
 • zdajesz sobie sprawę z istoty mechanizacji świata,
 • chciałbyś zdobyć rozwijające stanowisko, realizując pragmatyczne cele,

to bez wątpienia studia inżynierskie pierwszego stopnia na kierunku mechatronika w Lublinie mogą okazać się strzałem w samą dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają 1,5 roku. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Wszechstronność, która opisuje mechatronikę powoduje, że jest to kierunek wymagający ogromnego zaangażowania i ambicji, dzięki którym zgłębienie treści programowych stanie się możliwe. Studenci tego pragmatycznego kierunku:

 • zdobywają cenną wiedzę, odnoszącą się do działania złożonych systemów elektronicznych
 • uczą się podstaw programowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań elektrotechnicznych do istniejących podzespołów
 • dowiadują się nieco o przemyśle maszynowym, poznając tym samym metody wykorzystywania maszyn
 • doskonalą kompetencje interpersonalne podczas licznych projektów grupowych

 

Dzięki czemu stają się prawdziwymi ekspertami w swojej dziedzinie.

Ile trwają studia I stopnia na kierunku mechatronika w Lublinie?

Studia na kierunku Mechatronika w Lublinie, trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia w Lublinie na kierunku mechatronika należą do grona dziedzin technicznych. W praktyce oznacza to, że zdobycie kompetencji kierunkowych zajmie studentom trzy i pół roku. Zmagania z przedmiotami obecnymi w siatce studiów zostanie zwieńczone uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz uprawnień do rozpoczęcia pracy w zawodzie. To nie koniec możliwości, bowiem naukę możesz kontynuować na studiach drugiego stopnia. Nie jest to jednak konieczne do podjęcia zatrudnienia.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA?

Kończąc interdyscyplinarne kierunki studiów w Lublinie, które są dodatkowo oparte na przedmiotach ścisłych, nie powinieneś martwić się o przyszłość zawodową, gdyż ta z dużym prawdopodobieństwem będzie świetlana. Absolwenci mechatroniki mogą pracować w:

 • międzynarodowych przedsiębiorstwach maszynowych
 • instytucjach projektowo-konstrukcyjnych
 • jednostkach badawczych oraz testowych, zajmujących się wytrzymałością materiałów

 

Pamiętaj, że wszechstronny charakter mechatroniki pozwoli ci na zatrudnienie również w branżach pokrewnych oraz dynamiczny rozwój posiadanych kompetencji.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika (studia I stopnia) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika (studia I stopnia) w Lublinie

 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

Komentarze (0)