Psychologia studia jednolite magisterskie - Gdańsk

Psychologia studia jednolite magisterskie - Gdańsk

Psychologia studia jednolite magisterskie - Gdańsk

Studia jednolite w Gdańsku

psychologia

Odkryj psychologię w Gdańsku i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia jednolite magisterskie Gdańsk | woj. pomorskie

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia jednolite magisterskie - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Gdańsku?

Kandydaci na kierunki studiów w Gdańsku takie jak psychologia muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. W przypadku uczelni publicznych prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym powinieneś zdać również przemioty dodatkowe. Uczelnie prywatne oczekują od kandydatów dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

Jeśli interesują Cię prawa i mechanizmy rządzące psychiką człowieka, kierunek psychologia w Gdańsku jest idealny dla Ciebie. Studia w tym zakresie są wręcz uniwersalne, ponieważ dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będziesz mógł/mogła rozpocząć praktykę zawodową, łącząc psychologię z medycyną, prawem czy sportem. Wielowymiarowy kierunek umożliwia realizowanie różnorodnych specjalności dających wiele perspektyw na rozwój i zatrudnienie.

Kandydaci na studia w Gdańsku powinni wykazywać się komunikatywnością i otwartością. Praca psychologa to praca z drugim człowiekiem. Cenną umiejętnością będzie więc zdolność do pracy w zespole. Powinieneś/powinnaś wykazywać się empatią, ale także zdroworozsądkowym myśleniem. Będziesz musiał/a uruchomić naturę badacza, by zweryfikować podnóże problemu doskwierającego Twoim przyszłym pacjentom.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia psychologiczne i społeczne zyskują na znaczeniu zwłaszcza wśród osób, które faktycznie interesują się rozwojem psychicznym człowieka oraz funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie i wpływem społeczeństwa na życie jednostki. Uczelnie w Gdańsku dbają o wysoki poziom kształcenia na kierunku psychologia, a ustalany program studiów tworzony jest przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • neuroanatomia funkcjonalna
 • psychologia osobowości
 • podstawy statystyki psychologicznej
 • neurohormonalna regulacja czynności organizmu
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • seksuologia sądowa
 • psychologia zaburzeń osobowości

 

Studenci uczęszczają na zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, ale również specjalizacyjne. Uczelnie mają w swojej ofercie bardzo bogatą ofertę specjalności, dzięki którym staniesz się ekspertem w konkretnej dziedzinie.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku psychologia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunek psychologia w Gdańsku możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Absolwent kończy edukację w tym zakresie z tytułem magistra i może rozpocząć karierę zawodową bądź kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich, podyplomowych bądź kursach specjalizacyjnych. 

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA?

Miejsce pracy absolwentów psychologii bardzo często zależy od realizowanej specjalności. Przede wszystkim zatrudniani są oni w charakterze psychologa w:

 • placówkach służby zdrowia
 • instytucjach oświatowych
 • ośrodkach resocjalizacyjnych
 • ośrodkach terapii uzależnień
 • sądownictwie
 • organizacjach i przedsiębiorstwach
 • prywatnych gabinetach psychologicznych

 

Zawodowo absolwenci próbują zrozumieć mechanizmy rządzące zachowaniem ludzi, zarówno jednostek, jak i grup społecznych. Potrafią działać w sytuacjach trudnych, kryzysowych, traumatycznych. Przygotowywani są do interwencji i konsultacji społecznych oraz do promowania zdrowia psychicznego w mediach. Zajmują się także negocjacjami i mediacją.  Absolwenci mogą działać w zakresie pracy socjalnej, pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości czy służyć pomocą medyczną.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)