Ekonomia studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ekonomia studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ekonomia studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia II stopnia w Trójmieście

ekonomia

Odkryj ekonomię w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia II stopnia Trójmiasto| woj. pomorskie

Studia na kierunku ekonomia w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Trójmieście?

Kandydaci na studia ekonomiczne w Trójmieście muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne. Na studia mogą dostać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. W procesie rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie oraz średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego bądź drugiego stopnia.

Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA?

Ekonomia to idealna propozycja kształcenia dla osób, które wiążą swoją przyszłość z szeroko pojętym biznesem. Studia w Trójmieście zarówno rozszerzają już zgłębione na pierwszym stopniu pojęcia, jak i przedstawiają zupełnie nowe informacje finansowo-gospodarcze. Będziesz miał/a okazję zapoznać się także z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, które okazują się niezwykle korzystne w pracy z systemami ekonomicznymi.

Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni posiadać tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra. Musisz wykazywać się komunikatywnością i umiejętnością pracy w zespole. Ważne będzie również analityczne myślenie i zainteresowanie gospodarką krajową i międzynarodową oraz kwestiami giełdowymi. Wybierz uniwersalny kierunek i nie martw się brakiem możliwości zatrudnienia. Ekonomiści potrzebni są zawsze i wszędzie!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak ekonomia są jednymi z najpopularniejszych wśród propozycji kierunków ścisłych. Uczelnie w Trójmieście umożliwią Ci zdobycie wiedzy gospodarczo-finansowej oraz z zakresu zarządzania, co znacząco podwyższy Twoje kompetencje na rynku pracy. W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • badania ekonomiczno-finansowe
 • zastosowania ekonometrii
 • instrumentarium badań ekonomicznych
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • rynek pieniężny i kapitałowy
 • diagnostyczne metody podejmowania decyzji
 • usługi transportowo-spedycyjno-logistyczne
 • logistyka informacji

 

Interdyscyplinarne studia ekonomiczne umożliwiają zdobycie wiedzy z wielu dziedzin, co sprawia, że sylwetka absolwenta staje się na tyle elastyczna, iż umożliwia łatwe przebranżowienie się.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku ekonomia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Trójmieście na kierunku ekonomia możesz realizować w ramach pierwszego i drogiego stopnia. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry i są to studia magisterskie. Studenci kończą edukację z tytułem magistra, który umożliwia poszerzenie kompetencji, a tym samym zwiększa możliwości zatrudnienia.   

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA?

Absolwenci ekonomii zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy niemal w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Wiedza ekonomiczna i kompetencje społeczne umożliwiają zatrudnienie w charakterze:

 • audytora
 • analityka finansowego
 • brokera
 • analityka rynku
 • doradcy inwestycyjnego
 • agenta ubezpieczeniowego
 • menedżera
 • logistyka, spedytora

 

Zawodowo będziesz zajmował/a się sprzedażą i relacjami biznesowymi, finansami, rachunkowością bądź księgowością, marketingiem i wizerunkiem, zarządzaniem i kontrolingiem. Będziesz obejmował/a takie stanowiska pracy jak: specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych, kierownik ds. eksportu, doradca biznesowy, przedstawiciel handlowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)