Uniwersytety ekonomiczne

Uniwersytety ekonomiczne

18.06.2021

uniwersytet ekonomiczny

Uniwersytet ekonomiczny

Jak sama nazwa wskazuje uniwersytety ekonomiczne, których w Polsce jest pięć, kształcą swoich studentów w zakresie kierunków ekonomicznych do których zaliczamy: analitykę gospodarczą, finanse i rachunkowość, ekonometrię, ekonomię, rachunkowość i controlling, podatki i doradztwo podatkowe, a także metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.

Każdy z tych kierunków przygotowuje studenta do pracy w instytucjach finansowych. Studenci zdobywają wiedzę związaną z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. Każdy kierunek oparty jest na statystyce, analizie matematycznej i rachunkowości i właśnie te umiejętności cenione są najbardziej podczas rekrutacji na stanowiska takie jak: analityk bankowy, analityk finansowy, kontroler finansowy, Product Manager czy doradca trade finance.

Praca w instytucjach finansowych często związana jest z bezpośrednim kontaktem z klientem, dlatego ważna jest umiejętność pracy z drugim człowiekiem, otwartość na oczekiwanie klientów, dostosowanie się do ich aktualnych potrzeb. Praca w instytucji takiej jak bank wymaga od studenta umiejętności pracy w grupie i budowanie relacji. Do niezbędnych umiejętności miękkich zaliczamy również odporność na sytuacje stresowe.

Studia oraz praca związana z ekonomią to przede wszystkim terminowość, systematyczność, skrupulatność oraz nastawienie na osiąganie wyników. Dlatego też studenci kierunków ekonomicznych swoja pierwszą pracę znajdują już na początku swojej nauki.

Głównym założeniem uczelni ekonomicznych jest praktyka. Dlatego też studenci od samego początku mają możliwość ścisłej współpracy w Centrach Kadr i Płac, Biurach Usług Informatycznych czy Departamentach Wsparcia Użytkownika.

Umiejętności zdobyte na uniwersytecie ekonomicznym wykorzystane w ekonomii polegają na sporządzaniu analiz liczbowych i raportów, odnośnie uruchamianych inicjatyw i rekomendacji, wsparciu logistycznie projektów, monitorowaniu wykonania planu inicjatyw i raportowaniu ich realizacji oraz współpracy z dostawcami oraz udział w postępowaniach zakupowych, w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej, np. opis przedmiotu zamówienia, wymagania i specyfikacje techniczne.

Z corocznych raportów wynika, że to właśnie absolwenci kierunków i uczelni ekonomicznych mają najmniejsze trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia, a ich zarobki znacznie przewyższają średnie zarobki absolwentów innych uczelni. Zdecydowana większość absolwentów uczelni ekonomicznych ma pracę zgodną z wykształceniem, pracuje na umowy o pracę, a nie śmieciowe, nieźle zarabia i jest zadowolona z życia. 

 

Uniwersytety ekonomiczne w Polsce

 


uniwersytet ekonomiczny krakówUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to druga najstarsza uczelnia ekonomiczna na terenie naszego kraju, a jednocześnie największa tego typu uczelnia w Polsce (pod względem liczby studentów). Każdego roku naukę rozpoczyna około 21 000 studentów. Do wyboru mają oni osiemnaście kierunków studiów licencjackich (pierwszego stopnia trwających 3 lata) oraz magisterskich (studia drugiego stopnia, które trwają 2 lata), realizowanych na 5 wydziałach (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Finansów i Prawa, Wydział Towaroznawstwa,Wydział Zarządzania)

 

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Ekonomiczny Kraków


uniwersytet ekonomiczny poznańUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jak nie lubiane 350 schodów przekuć w sukces? Przekonasz się o tym podczas studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Może nie podczas samych studiów, lecz podczas uczestnictwa w imprezach studiom towarzyszącym. Bieg po Schodach Collegium Altum to jeden z wielu „umilaczy” jakie oferuje uczelnia. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to ponad 50 kół naukowych w których studenci mogą rozwijać zainteresowania nie tylko te związane z finansami czy towaroznawstwem. Każde z kół jest organizatorem licznych spotkań, wyjazdów, szkoleń czy konferencji na których wyniki swoich badań i obserwacji przedstawiają najwybitniejsze osobowości branży, ale także studenci którzy swym innowacyjnym spojrzeniem na branże i dociekliwością, odkryli zupełnie nowe zależności, prawa czy zjawiska.

 

Czytaj więcej: Uniwersytet Ekonomiczny Poznań


sgh uczelnia ekonomiczna warszawaSzkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warszawa jest najbardziej rozwiniętym miastem akademickim w Polsce. Otaczający świat akademicki chłonny rynek, zapewnia praktykę setkom studentów oraz absolwentów uczelni publicznych. Na terenie Warszawy istnieje najstarsza uczelnia ekonomiczna, którą jest Szkoła Główna Handlowa. Warszawska uczelnia ekonomiczna z wieloletnim doświadczeniem, co roku wydaje około 3 tysięcy dyplomów ukończenia studiów. W październiku naukę w budynkach uczelni rozpoczyna ponad 15 000 studentów, w tym 7200 na studiach stacjonarnych. Oprócz tego na uczelni kształci się ponad 4200 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1150 słuchaczy na studiach doktoranckich.

 

 

Czytaj więcej: SGH Warszawa


uniwersytet ekonomiczny katowiceUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wcześniej znany jako Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, to jedna z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Uczelnia ta jest jednocześnie największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 11.000 studentów. Do dyspozycji studentów jest pięć wydziałów: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Na każdym z wydziałów naukę podjąć można na studiach pierwszego (licencjackich, 3-letnich), oraz drugiego (magisterskich, 2-letnich) studiach. Najbardziej wytrwali i najbardziej zainteresowani naukę kontynuować mogą na czteroletnich studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Ich celem jest przygotowanie uczestnika studiów do uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie trzech dyscyplin: ekonomii, nauk o zarządzaniu oraz finansów.

Czytaj więcej: Uniwersytet Ekonomiczny Katowice


uniwersytet ekonomiczny wrocławUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jako największa uczelnia ekonomiczna w zachodniej Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny, co roku zapewnia miejsce nauki dla około 10 tysięcy studentów. Kandydaci mają do wyboru 11 kierunków realizowanych w języku polskim oraz trzy w języku angielskim. Cała oferta edukacyjna podzielona jest na cztery wydziały: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny oraz Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość Bachelor/Master Studies in Finance otwiera absolwentom szerokie możliwości kariery międzynarodowej w finansach. Zainteresowani gospodarką globalną mogą wybrać program Bachelor/Master in International Business.

Czytaj więcej: Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

 

 

 

Komentarze (0)