Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ×

ul. Olszewska 12, 

00-792 Warszawa, 

tel. 22 825 80 34/35 fax. 22 825 80 31

rektorat@wseiz.pl

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Kursy - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: znaleziono ×

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie. Każdy bez względu na wiek może podjąć studia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

• wygenerowany kwestionariusz uczelniany z systemu rekrutacji on-line
• oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości 
• dowód osobisty konieczny do stwierdzenia tożsamości 
• dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) 
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. Zaświadczenie obowiązuje tylko kandydatów zapisujących się na kierunek studiów Ochrona Środowiska.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty składa się osobiście

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Tak

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie wymagamy takich dokumentów

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak. Dopuszcza się złożenie dokumentów i podpisanie umowy w imieniu Kandydata przez osobę posiadająca pisemne upoważnienie potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu Kandydata.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie prowadzimy listy rezerwowej. Kandydatów na studia przyjmuje się na podstawie kolejności zgłoszeń

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Nie ma odrębnych zasad przyjęć na studia. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Brak progów punktowych

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja zostanie udzielona w chwili składania dokumentów.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Tak

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Nie. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów i podpisanie umowy. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Na wskazane konto podane na stronie WSEiZ

Co wpisać w tytule przelewu?+

Imię i nazwisko kandydata, adres zameldowania, kierunek studiów

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W chwili składania dokumentów należy okazać potwierdzenie opłaty 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Tak. Koniecznie należy wpisać w tytule przelewu informację za kogo jest dokonana opłata tj. imię i nazwisko kandydata, adres zameldowania, kierunek studiów

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Na jeden kierunek studiów

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Należy złożyć podanie (wzór podania dostępny jest na stronie WSEiZ, w zakładce „dla kandydata”) wraz z dokumentacją przebiegu studiów (karta okresowych osiągnięć studenta). Do wstępnego wyrażenia zgody skany dokumentów wystarczy przesłać drogą elektroniczną.

Wasze pytania:

Witam czy jest mozliwosc studiowania online kierunki zarzadzanie i inzynieria produkcji? +
Pytanie od: Mariusz

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Studia zaoczne są co tydzień czy 2 tygodnie? +
Pytanie od: Emilia

Dzień dobry,
studia w formie niestacjonarnej prowadzone są na ogół co drugi tydzień.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, w tym z warunkami rekrutacji na stronie: www.wseiz.pl 
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania - kierunki studiów

 • O uczelni

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2023/2024

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania - kierunki studiów

Opinie (10)

angelika Ocena odpowiedz

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to uczelnia, w której można spotkać ludzi pełnych pasji. Tutaj nauka wygląda inaczej. Żeby się o tym przekonać, trzeba po prostu pójść na studia

maciek Ocena odpowiedz

Studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to zdecydowanie powód do dumy, chociażby z tego faktu, że studenci otrzymują możliwość kontaktu, rozmowy, zdobywania wiedzy od doświadczonych praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach

karina Ocena odpowiedz

Od dziecka interesowało mnie projektowanie ubioru, świat mody, designu, choć jeszcze nawet nie potrafiłam tego nazwać. Gdy dorosłam szukałam uczelni, która zapewni mi najlepsze wykształcenie w tym zakresie i umożliwi rozwijanie swoich zainteresowań. Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

justyna Ocena odpowiedz

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to najlepszy wybór kształcenia. Kierunek, który studiuję, czyli Zarządzanie oferuje wiele dróg i specjalności, w których mogę się kształcić i zdobywać cenne umiejętności i które dadzą mi pewną swobodę i bezpieczeństwo na rynku pracy

magda Ocena odpowiedz

Ochrona środowiska to coraz ważniejsza dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów rośnie. W każdym zawodzie liczą się wysokie kompetencje, wiedza i praktyczne umiejętności. Dlatego, trzeba uczyć się od najlepszych. Czyli w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

kuba Ocena odpowiedz

Mechanika i budowa maszyn to jedna z najważniejszych dziedzin, bez których dzisiejszy świat, po prostu, nie mógłby funkcjonować. Warto się kształcić w tym zakresie, bo na specjalistów w tej dyscyplinie nigdy zapotrzebowanie nie spadnie. A dlaczego wybrałem studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania? Z powodu szerokiej oferty specjalności. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie

mariusz Ocena odpowiedz

Budownictwo to dziedzina, która wciąż się rozwija i wciąż będzie potrzebować zdolnych specjalistów. Dlatego trzeba poznać ją jak najlepiej, pod okiem doświadczonych fachowców, a tacy prowadzą zajęcia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

sylwia Ocena odpowiedz

Architektura wnętrz to bardzo ważna dziedzina, gdyż dotyczy najbliższego otoczenia człowieka. Architektura wnętrz i wszystko co z nią powiązane wpływa na nasze samopoczucie, więc nie można zajmować się nią tylko połowicznie, czy w ogóle z doskoku. Potrzebni są specjaliści. A kształcą się oni w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania

dominika Ocena odpowiedz

Architektura krajobrazu to coraz ważniejsza dziedzina, do której przywiązuje się coraz większą wagę. Dlatego potrzebni są fachowcy i specjalności. A jak zostać takim specjalistą? Iść na studia. Na studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie oczywiście

student Ocena odpowiedz

WSEiZ to nowoczesna uczelnia, dająca studentowi wiele swobody i dbająca o rozwój jego wyobraźni, a ta na studiach architektonicznych jest bardzo ważna.