Kierunki studiów ekonomiczne

Kierunki studiów ekonomiczne

Kierunki studiów ekonomiczne

Największy wybór kierunków

ekonomicznych w Polsce

Odkryj studia ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Kierunki studiów ekonomiczne - 2024

Kierunki studiów ekonomiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub od 4,5 do 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, matematyka, język obcy, język polski, geografia oraz wiedza o społeczeństwie.
Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.
 

KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja i biznes II stopnia niestacjonarne
Advanced analytics – big data II stopnia stacjonarne
Analityk finansowy 2.0 I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka danych ekonomicznych II stopnia stacjonarne
Analityka danych w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza i analiza danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju - studia online I stopnia, II stopnia online
Analiza biznesowa i data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analiza danych – big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne
Biegły rewident i audyt finansowy II stopnia niestacjonarne
Big data w analityce ekonomicznej i społecznej I stopnia stacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business management and leadership I stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Bussiness analytics and data science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cloud computing I stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data science in economics I stopnia stacjonarne
Design i komercjalizacja produktu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce II stopnia stacjonarne
Economic and data analysis I stopnia stacjonarne
Economic diplomacy and statecraft II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Economics - studia online I stopnia, II stopnia online
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonometria i analityka danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Ekonomia - studia online I stopnia, II stopnia online
Ekonomia biznesu i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia menedżerska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Esg in finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European banking and insurance in digital environment II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finance and accounting - studia online I stopnia, II stopnia online
Finance and accounting acca II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting for business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting with acca qualification II stopnia stacjonarne
Finance and accouting I stopnia stacjonarne
Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial accounting accredited by acca II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial management I stopnia stacjonarne
Financial management and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial technology I stopnia stacjonarne
Finanse biznesu i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i ekonomia biznesu II stopnia niestacjonarne
Finanse i ekonomia w biznesie I stopnia stacjonarne
Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global business services II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global business, finance and governance I stopnia, II stopnia stacjonarne
Global finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie – governance II stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International economics I stopnia, II stopnia stacjonarne
International financial management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International marketing I stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
International studies II stopnia stacjonarne
Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język biznesu I stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
Logistics and mobility II stopnia stacjonarne
Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in international business II stopnia stacjonarne
Master of economics and finance II stopnia stacjonarne
Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Migracje i mobliność II stopnia stacjonarne
Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
Nauki społeczne stosowane I stopnia stacjonarne
Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Podatki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie II stopnia niestacjonarne
Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przemysł 4.0 II stopnia stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative methods in economics and information systems I stopnia stacjonarne
Rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia stacjonarne
Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia online II stopnia online
Rewizja finansowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia online
Strategiczne doradztwo organizacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Strategie rozwoju biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie finansowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tourism and hospitality II stopnia stacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
2 w 1 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym - studia podyplomowe podyplomowe online
Acca-uek: rachunkowość finansowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Accounting and financial management - advanced level - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Accounting and financial management - basic level - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Accounting and financial management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja - zarządzanie i organizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administracja finansowa i kontrola skarbowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i finanse publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie publiczne - studia podyplomowe podyplomowe online
Administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna z elementami e-administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja samorządowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administracja służb mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administrowanie funduszami europejskimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administrowanie sieciami komputerowymi - studia podyplomowe podyplomowe online
Akademia podatkowa w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe online
Akademia wiedzy praktycznej – akademia kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk biznesowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analityk biznesowy systemów informatycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analityk finansowy - studia podyplomowe` podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy cfa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analityk finansowy ryzyka kredytowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analityk kredytowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Analityka biznesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityka biznesowa dla menedżerów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityka danych z wykorzystaniem języka sql (ms access i oracle) oraz narzędzi business intelligence (power bi i tableau) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem r - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza danych w python 3 - studia podyplomowe podyplomowe online
Analiza ekonomiczna i controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analiza finansowa i rachunkowość - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza finansowa i zarządzanie wynikami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza i prognozowanie trendów w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Analiza i sprawozdawczość finansowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analizy rynkowe i strategiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt śledczy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny, controlling i zarządzanie strategiczne w administracji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość cyfrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Bankowość i doradztwo finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Bankowość i finanse cyfrowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość usługowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość: europejski certyfikat bankowca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biznes międzynarodowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Business english - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Business intelligence w dużych zbiorach danych (big data) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cła i podatki w procedurach celnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching biznesowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Coaching menedżerski. nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego zespołu i organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance w instytucjach finansowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling i rachunkowość zarządcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Data science - analiza danych z wykorzystaniem ai - studia podyplomowe podyplomowe online
Data science w zastosowaniach biznesowych. warsztaty z wykorzystaniem programu r. - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Data science: zaawansowana analiza danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradca inwestycyjny - studia podyplomowe podyplomowe online
Doradca podatkowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami - studia podyplomowe podyplomowe online
Doradztwo w obszarze nieruchomości komercyjnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Dyrektor finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
E-commerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E-commerce dla praktyków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Egzekucja administracyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekonomia – rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia społeczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekonomiczna analiza danych w programie microsoft excel i języku programowania vba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekspert usług księgowych - studia podyplomowe podyplomowe online
Emba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
English for business, law and administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Esg dla audytorów, biegłych rewidentów i finansistów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finance and accounting for acca strategic professional level exams - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finance for non-financial leaders - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i bankowość - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i prawo w doradztwie podatkowym - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i rachunkowość - z akredytacją acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Finanse i rachunkowość (z akredytacją acca) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość acca dla zaawansowanych w j. angielskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i rachunkowość budżetowa samorządu terytorialnego oraz narzędzia zarządzania finansami publicznymi - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość z akredytacją acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse korporacyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse menedżerskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Finanse osobiste - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse publiczne w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finansowanie projektów - studia podyplomowe podyplomowe online
Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym - studia podyplomowe podyplomowe online
Fintech - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Główny księgowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami - specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami - specjalność: wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami. wycena i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie, wycena i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Handel zagraniczny - studia podyplomowe podyplomowe online
Handel zagraniczny i negocjacje - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr biznes partner - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyzacja administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Innowacyjne zarządzanie biznesem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Inwestycje kapitałowe i zarządzanie finansami osobistymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace - specjalista do spraw kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace w firmie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace w prawie i praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w prawie i w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace z elementami hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace. praktyka i teoria - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace. prawo pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kierownik biura rachunkowego - studia podyplomowe podyplomowe online
Kontroler finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Koordynator dostępności - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba finanse - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Krajowe standardy rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Księgowość i płace w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Księgowość i podatki w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe z programem płatnik - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Księgowość, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Księgowość, rachunkowość i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie finansami - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration in accounting and finance - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of public administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba finanse - studia podyplomowe podyplomowe online
Mediacje i negocjacje z elementami psychologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer ekonomii społecznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe standardy rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Międzynarodowy obrót towarowy - specjalność agent celny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Msp- finanse, podatki, rachunkowość - studia podyplomowe podyplomowe online
Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność) - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Ochrona danych osobowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Oświatowa administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna z arteterapią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podatki i doradztwo podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podatki, finanse, kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo podatkowe - kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia ekonomiczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość - akredytacja acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość - ścieżka acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość (dla nieksięgowych) - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość acca - poziom profesjonalny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa i finansowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w jsfp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa i nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość dla nieksięgowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość finansowa i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość finansowa i podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i controlling finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i controlling w sektorze publicznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i doradztwo podatkowe w biurze rachunkowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość i finanse dla kandydatów księgowych i liderów finansowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse dla nieekonomistów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse własnego biznesu - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki jednostek gospodarczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki od podstaw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki w rolnictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansami acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansami w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość jednostek gospodarczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość od podstaw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podmiotów leczniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza - operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość, finanse i system podatkowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rozliczenia kadrowo-płacowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rzeczoznawca majątkowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Samodzielny księgowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Specjalista do spraw kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Specjalista ds. rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sprawozdawczość finansowa wg mssf/msr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Strategia podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia audytu wewnętrznego i rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia bankowości i finansów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia bankowości spółdzielczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowości bankowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowości i rewizji finansowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowość finansowa uek-acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia uek przygotowujące do egzaminów acca strategic professional - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie controllingu "business controlling" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia wyceny i gospodarki nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologie finansowe (fintech) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami - studia podyplomowe podyplomowe online
Wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zaawansowana analiza danych w środowisku r - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowana rachunkowość finansowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zakładanie i prowadzenie własnej firmy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bankiem spółdzielczym mba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami dla menedżerów i przedsiębiorców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach zmiany - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i ekonomika w administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie opłacalnością inwestycji - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie projektami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem finansowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w administracji z elementami prawa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe online
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zintegrowane systemy zarządzania sap erp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zrównoważone finanse i esg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zrównoważony rozwój (esg) dla sektora finansowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ KIERUNKI STUDIÓW EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunki ekonomiczne:

BUSINESS STUDIES

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki ekonomiczne:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski