Medioznawstwo studia - kierunek studiów

Trudno wyobrazić sobie życie w pozamedialnej ciszy – poranna audycja przelatująca przez głowę przy pierwszej kawie, szybki wgląd w internetowe newsy czy prasówka w drodze do pracy to niezbywalne elementy naszej codzienności, tak naturalne, że aż przezroczyste i niepoddawane refleksji. Chociaż mamy świadomość, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, zdefiniowanym w ten sposób już kilkanaście lat temu, nieczęsto zastanawiamy się, jak obecność przekazu medialnego wpłynęła na kształt naszej cywilizacji i jakie mechanizmy kierują na co dzień naszą percepcją. Szczególnie zainteresowani tym tematem są Ci, którzy decydują się na karierę medioznawców. Medioznawstwo to studia, które nie tylko wyposażają adeptów kierunku w praktyczne umiejętności potrzebne w pracy związanej z konkretnym medium, ale umieszczają je w szerszym, teoretycznym kontekście, który pozwala przyszłym absolwentom na wykształcenie krytycznej postawy wobec współczesnych tendencji medialnych i kulturowych.

Jeśli należysz do osób, które lubią zastanawiać się nad rzeczywistością, chciałbyś poznać specyfikę pracy osób związanych z telewizją, radiem i prasą, nabywając jednocześnie praktycznych umiejętności związanych z warsztatem redaktora lub radiowca, w towarzystwie uchodzisz za opiniotwórcę, który zawsze ma coś do powiedzenia i zależy Ci na interdyscyplinarnym, humanistycznym wykształceniu w dziedzinie, która daje pewny start na dynamicznym, medialnym rynku pracy, koniecznie rozważ studia na kierunku medioznawstwo.

Jaką wiedzą będziesz mógł legitymować się jako przyszły absolwent medioznawstwa? Weźmiesz udział w zajęciach, które wyposażą Cię w wiedzę z zakresu teorii mediów, sposobów działania mediów i praktyk medialnych. Uzyskasz więc aparat pojęciowo-interpretacyjny potrzebny do operowania wiedzą o mediach, ale równolegle, dzięki współpracy z lokalnymi stacjami telewizyjnymi i redakcjami, będziesz przyglądał się realnym wyzwaniom, które stoją przed osobami działającymi w medialnym świecie i kształtował swój własny warsztat. Umożliwią Ci to także liczne, wpisane w program studiów laboratoria komputerowe i telewizyjne, warsztaty współczesnych technik realizacji radiowej czy też warsztaty pisarskie. Przyjrzysz się komunikatom medialnym, także na poziomie mikro, zgłębiając teorię najmniejszego nośnika informacji – znaku. Zgłębisz historię mediów i skonfrontujesz ją ze współczesnymi trendami w dziedzinie, wzbogacisz swoje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i perswazyjne, poznasz psychologiczne mechanizmy rządzące reklamą, podstawy etyki dziennikarskiej oraz metody i techniki badania mediów.

Jakie ścieżki zawodowe wybierają absolwenci, którzy kończą studia na kierunku medioznawstwo? W zależności od własnych oczekiwań i predyspozycji, decydują się na karierę dziennikarską w wybranym przez siebie medium: radiu, telewizji, redakcji gazet, czasopism lub portali internetowych. Szeroko rozwinięte zdolności komunikacyjne i argumentacyjne pozwolą Ci również na związanie swojej kariery z agencjami reklamowymi, marketingowymi i sektorem public relations. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli rzecznika prasowego i pracownika administracji publicznej na lokalnym lub regionalnym szczeblu.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na medioznawstwo na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, jeden przedmiot o wyboru spośród: filozofia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIOZNAWSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując medioznawstwo?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii mediów
 • teorii znaku i sposobów formułowania komunikatów medialnych
 • sposobów działania mediów i znajomości specyfiki pracy w telewizji, radiu i redakcjach prasowych
 • etyki dziennikarskiej
 • warsztatu redaktora
 • współczesnych technik realizacji telewizyjnej i radiowej
 • historii mediów oraz współczesnych tendencji ich rozwoju
 • filozofii mediów
 • umiejętności perswazyjnych, komunikacyjnych i interpersonalnych
 • psychologii reklamy
 • technik badania mediów

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku medioznawstwo?

Absolwent kierunku medioznawstwo znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • dziennikarz telewizyjny
 • spiker radiowy
 • rzecznik prasowy
 • redakcjach prasowych
 • redakcjach ;portali internetowych
 • biurach prasowych
 • pracownik agencji marketingowych
 • pracownik agencji reklamowych i działów reklamy w instytucjach, firmach, wydawnictwach
 • pracownik agencji public relations
 • niezależny dziennikarz

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIOZNAWSTWO

Komentarze (0)