Studia stacjonarne w Szczecinie

Studia stacjonarne w Szczecinie

Studia stacjonarne w Szczecinie

Największy wybór studiów

stacjonarnych w Szczecinie

Odkryj kierunki studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia stacjonarne w Szczecinie 2022

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 166

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
stacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Branding miast i regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne
Dietetyka kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia stacjonarne
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska II stopnia stacjonarne
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska z językiem dodatkowym I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka II stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Global communication I stopnia stacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Innowacyjna gospodarka miejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
International economics II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria eksploatacji I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia stacjonarne
Inżynieria w medycynie I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) jednolite stacjonarne
Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia, II stopnia stacjonarne
Malarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne
Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne
Oceanografia I stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polonistyczne - germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne
Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne
Prawo medyczne II stopnia stacjonarne
Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne
Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne
Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne
Public management II stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
Social sciences I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Transport in english II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 135 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)