Finanse i rachunkowość - Gdańsk

Finanse i rachunkowość - Gdańsk

Finanse i rachunkowość - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

24.11.2022

Finanse i rachunkowość studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. ekonomii, bankowości, rachunkowości oraz instytucji finansowych.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Finanse i rachunkowość dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako doradcy finansowi, analitycy finansowi, a także w służbie cywilnej i jednostkach administracji samorządowej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Finanse i rachunkowość, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów. Pod uwagę brana jest ocena na dyplomie lub suma ocen z konkretnych przedmiotów realizowanych podczas studiów, których kandydat jest absolwentem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • geografia,
 • historia,
 • WOS,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Finanse i rachunkowość to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. finansów przedsiębiorstw, polityki pieniężnej czy zarządzania finansami. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą umiejętność rozliczania zobowiązań podatkowych czy prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Finanse i rachunkowość dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Finanse i rachunkowość umożliwiają studentom m.in. zdobycie umiejętności przygotowania analiz finansowych na potrzeby podejmowania decyzji zarządczych, oceny ryzyka finansowego czy zarządzania portfelem inwestycyjnym. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach, finansów publicznych czy rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą np. poznać charakterystykę instrumentów finansowych notowanych na rynkach giełdowych, zdobyć umiejętność prowadzenia dokumentacji pracowniczej czy analizy transakcji finansowych w przedsiębiorstwie. Studenci tego kierunku mogą również zdobyć wiedzę z zakresu negocjacji i komunikacji interpersonalnej czy poznać system podatkowy w Polsce na tle innych krajów.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Finanse i rachunkowość: ubezpieczenia gospodarcze, standardy sprawozdawczości finansowej, finanse samorządu terytorialnego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Finanse i rachunkowość w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako doradcy finansowi, analitycy finansowi, specjaliści ds. podatków, brokerzy ubezpieczeniowi czy specjaliści ds. pozyskiwania funduszy. Mogą także znaleźć zatrudnienie w urzędach skarbowych albo jednostkach administracji samorządowej oraz jako księgowi, kierownicy działów finansowych czy kontrolerzy finansowi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • doradca finansowy,
 • analityk finansowy,
 • specjalista ds. podatków,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy,
 • urzędy skarbowe,
 • jednostki administracji samorządowej,
 • księgowy,
 • kierownik działu finansowego,
 • kontroler finansowy,
 • banki.

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski