Informatyka studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Studia zaoczne w Trójmieście

informatyka

Odkryj informatykę w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

04.01.2023

Informatyka studia niestacjonarne (zaoczne) - Gdańsk Gdynia Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie 

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Morskim w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

 

Opis kierunku

Technologie informatyczne są współcześnie wykorzystywane w niemal wszystkich dziedzinach życia. Również na rynku pracy, właściwie w każdej branży, zapotrzebowanie na ekspertów IT jest duże. Studenci kierunku zdobywają wiele praktycznych umiejętności, które mogą okazać się niezbędne w przyszłej karierze zawodowej – programowania, projektowania stron www lub administrowania systemami informatycznymi. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku informatyka w Trójmieście roku akademickim 2022/2023 waha się od 6000 zł do 11000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Sposobów na rozwój kariery, po ukończeniu tych studiów, jest wiele – praca programisty, testera oprogramowania, czy administratora systemów komputerowych czeka na absolwentów. Mogą też oni zatrudnić się w działach informatycznych prywatnych i publicznych przedsiębiorstw. 

czytaj dalej wszystko o Informatyka studia zaoczne Gdańsk Gdynia Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek INFORMATYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Zarządzanie +

Filia w Lęborku stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Automatyka, robotyka i systemy sterowania stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

Jakie są ceny studiów na kierunku informatyka w Trójmieście?

Kierunek informatyka w Trójmieście można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat, których wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze uczelni. Ceny mogą ulec nieznacznej zmianie, na co wpływ mogą mieć zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, niezależne od szkoły wyższej.

Uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów. Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, ważne jest abyś przed procesem rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat. Te i wszystkie inne, istotne informacje znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Gdzie studiować na kierunku Informatyka (zaoczne) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka (zaoczne) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Uczelnie w Trójmieście oferujące informatykę, podobnie jak w przypadku innych kierunków studiów, ustalają limity miejsc. W przypadku informatyki jest to około 175 miejsc.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci informatyki w trybie niestacjonarnym w Trójmieście? O przyjęciu na studia w trybie niestacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do liczby miejsc, obowiązuje konkurs świadectw – pod uwagę brana jest liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na informatykę w trybie niestacjonarnym w Trójmieście, to m.in.: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy oraz matematyka.   

Limity miejsc na kierunku informatyka w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki): 80 
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego): 
 • Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki): 

 *Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Informatyka w Trójmieście w trybie stacjonarnym jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne na kierunku informatyka niezależnie od wybranej uczelni są zawsze płatne.

Stawki czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni w Trójmieście, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty – z czego bardzo często korzystają studenci. 

Ceny studiów na kierunku informatyka w Trójmieście:   

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego):
 • Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki): 6000 zł
 • Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku: od 11000 zł
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki): od 7200 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: od 6200 zł 
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni: od 6200 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na informatykę w trybie niestacjonarnym w Trójmieście muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Uczelnie w Trójmieście indywidualnie ustalają terminy opublikowania wyników. Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na informatykę trybie niestacjonarnym w Trójmieście będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). W systemie można także znaleźć informacje o dokumentach, które należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki): do 14.09.2022
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego): do 19.09.2022
 • Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki): do 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na informatykę w trybie niestacjonarnym w Trójmieście, kandydaci kierunku będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Kandydaci na informatykę w trybie niestacjonarnym w Trójmieście muszą dostarczyć dokumenty osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Co w przypadku, kiedy nie mogą pojawić się na wydziale? W takiej sytuacji istnieje jeszcze inna możliwość i jest to wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną – w takim przypadku pod uwagę brana jest data nadania listu. 

Kandydaci na informatykę w trybie niestacjonarnym w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

O jakich dokumentach powinni pamiętać kandydaci? Są to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, a także zdjęcie do legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na informatykę w trybie niestacjonarnym w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na studia niestacjonarne w Trójmieście?

Terminy opublikowania wyników rekrutacyjnych ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Uczelnie w Trójmieście zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na informatykę w trybie niestacjonarnym na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych – dlatego zdecydowanie warto być uważnym.   

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki):  
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego): do 19.09.2022
 • Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki): od 15.07.2022 do 22.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka w Trójmieście?

1. Dla kogo ten kierunek?

Kierunek informatyka w Trójmieście powstał jako odpowiedź na potrzeby zmieniającego się świata. Współcześnie, technologie informatyczne i komputerowe są powszechnie stosowane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, a nasze codzienne życie też w dużej mierze zostało zdominowane przez osiągnięcia dyscypliny, jaką jest informatyka.

W związku z tego rodzaju tendencjami, stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, których kształci właśnie ten kierunek. Jeżeli więc zależy Ci na rozwijaniu swoich pasji przy jednoczesnym uzyskaniu gruntownego przygotowania zawodowego, to studia te będą dla ciebie doskonałym wyborem.

Idealnymi kandydatami na studia informatyczne będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach związanych z naukami informatycznymi, matematycznymi i technicznymi. Dodatkowym atutem będzie znajomość nowoczesnych technologi informatycznych i chęć nauki programowania.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia informatyczne cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością wśród studentów w całej Polsce, w związku z czym można je znaleźć w ofercie niemal każdego dużego ośrodka akademickiego. Kierunek informatyka w trybie niestacjonarnym zrealizujesz także w Trójmieście. Dokładną listę uczelni, z którymi możesz rozpocząć swoją przygodę naukową, znajdziesz w dziale poniżej.

Program nauczania na kierunku informatyka w Trójmieście będzie oscylował wokół treści powiązanych z naukami matematycznymi, ścisłymi, technicznymi i oczywiście informatycznymi, dzięki czemu studenci będą mieli okazję rozwinąć się na kilku polach jednocześnie. Na początku studiów pogłębisz i ugruntujesz swoją wiedzę matematyczną, która jest nierozerwalnie złączona z informatyką.

Jednak zdecydowanie najwięcej czasu poświęcisz na rozwijanie umiejętności praktycznych. Wykwalifikowana kadra akademicka nauczy Cię w jaki sposób projektować strony internetowe, aplikacje mobilne czy tworzy c grafikę komputerowym. Jako student będziesz także zobowiązany do wybrania jednej z dostępnych specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb i zainteresowań naukowych.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci uczelni w Trójmieście bardzo dobrze odnajdują się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu informatyki będziesz miał wele możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim, doskonale sprawdzisz się w branży IT, gdzie możesz objąć stanowisko administratora sieci komputerowych, projektanta stron internetowych czy dewelopera. Równie ciekawą opcją może być spróbowanie swoich sił w zawodzie grafika komputerowego, a także programisty.

Absolwenci często decydują się związać swoją przyszłość z oświata i rolą nauczyciela informatyki. W swojej pracy będziesz także odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego, administrowanie baz danych czy prawidłowy przepływ informacji. Dobrym pomysłem może okazać się założenie własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do uzyskanego wykształcenia.

Uczelnie w Trójmieście mają w swojej ofercie zarówno studia stacjonarne, dla tych którzy mogą pozwolić sobie na codzienne uczestnictwo w zajęciach, jak i niestacjonarne. Ta druga opcja przeznaczona jest dla osób, którym zależy na połączeniu nauki z innymi aktywnościami. Jeżeli zdecydujesz się na realizowanie informatyki w trybie niestacjonarnym, pamiętaj że zjazdy odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć na kierunku informatyka będzie oscylować głównie wokół treści powiązanych z naukami ścisłymi, technicznymi i informatycznymi. Studenci będą mieli okazję rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę teoretyczną, jak i wykształcić cenne umiejętności praktyczne, niezbędne w branży IT. W czasie studiów dowiesz się więcej na temat programowania, grafiki komputerowej, projektowania stron internetowych czy aplikacji mobilnych. Co więcej, zyskasz kompetencje tworzenia baz danych. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • algebra liniowa
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • serwery baz danych
 • programowanie funkcyjne
 • wzorce projektowe
 • projektowanie grafiki w 3D

 

Oprócz bloku podstawowego, program zakłada realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych. Ich dokładną i aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni. Co więcej, rozwiniesz także swoje zdolności językowe i tym samym zwiększysz swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym, zarówno w polskich oddziałach światowych firm i korporacji, jak i poza granicami kraju. Wszyscy studenci będą mogli skorzystać z bogatej oferty kół naukowych, zajęć fakultatywnych, wymian studenckich czy rozwijających praktyk zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku informatyka w Trójmieście?

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Trójmieście można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Dotyczy to także kierunku informatyka. Pierwsza opcja będzie odpowiednim wyborem dla absolwentów szkół średnich, którym zależy na kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. W tym, przypadku nauka trwa od sześciu lub ośmiu semestrów i kończy się otrzymaniem dyplomu licencjata czy inżyniera. Natomiast studia magisterskie skierowane są do absolwentów studiów wyższych.

Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć trzy lub nawet cztery semestry. Absolwenci, którzy otrzymają tytuł magistra będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku informatyka w Trójmieście?

Uczelnie w Trójmieście kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się na obecnym, wymagającym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu studiów informatycznych będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Po ukończeniu studiów będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w branży IT. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie jako project manager, projektant stron internetowych, grafik komputerowy czy analityk komputerowy. W swojej pracy będziesz mógł pracować nad tworzeniem aplikacji mobilnych czy opracowywaniem optymalnych technik zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

Równie ciekawą opcja może być praca w firmach wytwarzających oprogramowanie komputerowe lub na stanowisku programisty. Ciekawą alternatywą może być zawód administratora baz danych i dewelopera. Po zdobyciu odpowiedniego przygotowania pedagogicznego będziesz mógł pracować jako nauczyciel informatyki na wszystkich szczeblach edukacji.

Dodatkowo, znajomość specjalistycznego i ogólnego języka obcego, otworzy Ci drzwi do pracy na arenie międzynarodowej, gdzie zawód informatyka lub programisty jest niezwykle popularny i ceniony przez pracodawców. Co więcej, odnajdziesz się także jako pracownik specjalistycznych wydawnictw, redakcji czasopism oraz mediów, szczególnie internetowych.

Dobrym pomysłem będzie założenie własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do twojego wykształcenia. Dodatkowo, po zakończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zdobycie nowych, ciekawych perspektyw zawodowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Trójmieście

W procesie rekrutacji na kierunek informatyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ateneum w Gdańsku niestacjonarne studia I stopnia więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) niestacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek informatyka w Trójmieście?

Studia informatyczne cieszą się obecnie coraz większą popularnością i zainteresowaniem studentów, którym zależy na zdobyciu przyszłościowego wykształcenia i uzyskania stabilnej pozycji na rynku pracy. Jeżeli ty także chciałbyś wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, powinieneś zadać sobie kilka, następujących pytań:

 • Czy interesujesz się tematyką z pogranicza nauk, ścisłych, technicznych i informatycznych i chciałbyś rozwijać się w tym kierunku?
 • Czy posiadasz zdolność analitycznego myślenia?
 • Czy interesują Cię nowe technologie i ich praktyczne zastosowanie?

 

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to koniecznie weź udział w rekrutacji na kierunek informatyka w Trójmieście i przekonaj się, że studia mogą być pasjonującą przygodą. Jednak pamiętaj, że aby dostać się na wymarzony kierunek będziesz musiał spełnić kilka istotnych warunków.

Od kandydatów wymagane jest zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Ich dokładną listę znajdziesz na stronach konkretnych uczelni. Dużym atutem będą także punkty uzyskane z konkursów i olimpiad informatycznych lub matematycznych. W przypadku studiów drugiego stopnia, istotne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych nauk.

Po pozytywnym przejściu rekrutacji, konieczne będzie terminowe dostarczenie wymaganych dokumentów, do których najczęściej należą: kopia świadectwa maturalnego, podanie o przyjęcie na studia oraz konkretna ilość zdjęć legitymacyjnych. Pamiętaj, aby zapoznać się z aktualnymi wymogami rekrutacyjnymi, dostępnymi na stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka w Trójmieście?

Kierunek informatyka w Trójmieście wzbudza duże zainteresowanie studentów, którym zalezy na zdobyciu przyszłościowego wykształcenia i stabilnej pozycji zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Nic więc dziwnego, że kierunek ten zbiera wiele pochlebnych opinii.

Tak wypowiada się o nim Dawid, student trzeciego roku:

Odkąd pamiętam pasjonowały mnie komputery i informatyka, które stanowiły nieodłączny element mojego życia. Dlatego też wybór studiów informatycznych był oczywisty. Cieszę się, że podjąłem także decyzję i mogę robić to co kocham, a do tego mieć perspektywiczny zawód, który w przyszłości przyniesie mi wymierne korzyści finansowe.

Kierunki informatyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)