Zarządzanie studia zaoczne Lublin

Studia zaoczne w Lublinie

zarządzanie

Odkryj zarządzanie w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

20.08.2022

Zarządzanie studia niestacjonarne (zaoczne) Lublin 2022

Studia na kierunku Zarządzanie w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku zarządzanie w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Wybór tego kierunku może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby w przyszłości założyć własną firmę. Program często obejmuje zagadnienia, których znajomość może okazać się niezbędna w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej – np. podstawy przedsiębiorczości, ekonomię, czy marketing. Studenci mogą rozwijać kompetencje miękkie, związane m.in. z komunikacją, czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 wahają się od 3420 zł do 4900 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Praca w marketingu, doradztwie biznesowym, działach HR – to jedne z możliwości rozwoju zawodowego absolwentów zarządzania. Zdobyte umiejętności mogą również wykorzystać, prowadząc własną działalność. 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie studia zaoczne Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek zarządzanie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca socjalna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Pokaż więcej
Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Pokaż więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów w trybie niestacjonarnym, muszą pamiętać o konieczności uiszczenia czesnego, będącego zapłatą za możliwość pobierania nauki. Jego wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni i może się zmieniać w zależności od różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpienie do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z obowiązującym regulaminem opłat oraz aktualną ofertą. Uczelnie w Lublinie często wychodzą naprzeciw swoim studentom, oferując im wiele udogodnień, takich jak: płatności ratalne, promocje i rożnego rodzaju zniżki, o może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Lublinie - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie (niestacjonarne) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie (niestacjonarne) w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Limity miejsc

Uczelnie w Lublinie ustają limity miejsc na poszczególne kierunki, w tym na zarządzanie w trybie niestacjonarnym.

Jak dostać się na zarządzanie w Lublinie? O przyjęciu na studia w trybie niestacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do liczby miejsc, obowiązuje konkurs świadectw – pod uwagę brana jest liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Lublinie, to: filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny):
 • Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania): 30 

 *Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Zarządzanie w Lublinie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia w trybie niestacjonarnym są zawsze płatne niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna.

Warto mieć na uwadze, że ceny mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni w Lublinie. Przyszli studenci zarządzania w trybie niestacjonarnym zazwyczaj maja możliwość rozłożenia czesnego na raty – zainteresowani kandydaci więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na poszczególnych stronach uczelni.

Ceny studiów na kierunku zarządzanie w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny):
 • Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania): 4900 zł
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: od 4200 zł
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: od 3420 zł
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie:

  *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po aplikowaniu na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Lublinie, kandydaci oczekują na wyniki rekrutacji około kilku tygodni. Jak wygląda sam proces rekrutacji i kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK uczelni na zarządzanie w trybie niestacjonarnym, kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych – warto mieć na uwadze, że każda z uczelni może ustalić inny termin. 

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na zarządzanie w Lublinie? Kandydaci na zarządzanie w Lublinie informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK.

Jakie dodatkowe informacje można znaleźć w systemie IRK? Przyszli studenci znajdą tam informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów, zajętym miejscu, liczbie zdobytych punktów, a także jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny): do 15.09.2022
 • Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania): do 17.07.2022  

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Lublinie będą musieli złożyć komplet dokumentów w określonym terminie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Co w przypadku, kiedy kandydat nie będzie miał możliwości dostarczenia dokumentów. Istnieje wtedy opcja wysłania ich pocztą tradycyjną. W takim przypadku pod uwagę brana data nadania listu.

Kandydaci na zarządzanie w Lublinie muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na zarządzanie w trybie niestacjonarnym w Lublinie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na dany kierunek mają zwykle około kilku dni na dostarczenie kompletu dokumentów razem ze zdjęciem. Każda z uczelni ustala indywidualne terminy dostarczenia dokumentów.

Przyszli studenci zarządzanie muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny nawet z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny): od 15.07.2022 do 23.09.2022
 • Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania): od 14.07.2022 do 25.07.2022

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Kierunek zarządzanie w Lublinie dostępny jest w dwóch formach, stacjonarnej i niestacjonarnej, czyli zaocznej. Ta druga skierowana jest do studentów, którzy chcą połączyć pracę zawodową ze zdobywaniem przyszłościowego wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na taki tryb nauki, to będziesz uczęszczał na wykłady i zajęcia, które będą odbywać się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Kierunek zarządzanie w Lublinie powstał jako odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Współcześnie, w dobie rozwoju gospodarczego, powstawania nowych przedsiębiorstw i coraz częstszego podejmowania współpracy na arenie międzynarodowej, wprost proporcjonalnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania różnorodnymi aspektami funkcjonowania firm i instytucji gospodarczych.

Studia zarządzanie i marketing w Lublinie będą idealnym wyborem dla osób o szerokich zainteresowaniach z obszaru nauk społecznych, ścisłych czy ekonomicznych. Dodatkowym atutem będą rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne, które są wysoko cenione w zawodzie menedżera. Jeżeli powyższy opis do ciebie pasuje, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten kierunek.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia zarządzanie i marketing zyskują popularność, a z roku na rok są coraz chętniej wybierane przez studentów chcących rozwijać swoje wszechstronne zainteresowania. Obecnie kierunek zarządzanie w trybie niestacjonarnym znajduje się w ofercie kilku lubelskich uczelni, które znajdziesz w dziale poniżej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Lublinie kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy doskonale odnajdują się na współczesnym, dynamicznym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu kierunku zarządzanie bez problemu znajdziesz zatrudnienie w wielu ciekawych branżach.

Przede wszystkim zostaniesz przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w firmach i instytucjach o różnorodnym profilu działalności. Ponadto, możesz związać swoją przyszłość z agencjami marketingowymi, działami public relations lub HR. Równie ciekawą opcją może być praca w firmach związanych z doradztwem zawodowym, firmach konsultingowych lub agencjach szkoleniowych. Absolwenci często decydują się także na założenie własnej działalności gospodarczej. Jednak w dużej mierze twoja ścieżka kariery będzie zależeć od rodzaju skończonej specjalizacji, którą wzbierzesz z dostępnej oferty.

 

5. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Lublinie wyróżniają się ciekawym i interdyscyplinarnym programem nauczania, którego treści współgrają z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Podobnie jest z kierunkiem zarządzania. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na studia zarządzanie i marketing będą mieli okazję ugruntować i wzbogacić swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ekonomicznych czy społecznych.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie projektami
 • matematyka
 • podstawy psychologii
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • system podatkowy w Polsce
 • podstawy prawa

 

Jako student będziesz uczęszczał także na warsztaty, w trakcie których nauczysz się prowadzić badania marketingowe oraz stosować technologie informatyczne, które wpłyną na efektywność i jakość twojej pracy. Oprócz zajęć z bloku podstawowego, w ofercie kształcenia przewidziano także moduły specjalizacyjne. Studenci będą mogli wybierać pomiędzy: zarządzaniem firmą, zarządzaniem kapitałem ludzkim, wyceną nieruchomości, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem w biznesie. Dokładną i aktualną listę specjalizacji znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Jako że specjaliści z obszaru zarządzania są doceniani także na międzynarodowym rynku pracy, to w programie nauczania przewidziano także lektorat z wybranego języka obcego. Uzyskane, w czasie studiów umiejętności i wiedzę, wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Studia na kierunku Zarządzanie w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie w Lublinie mają w swojej ofercie zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia. Kierunek zarządzanie również realizowany jest w dwóch formach. Pierwsza z nich skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny i chcieliby kontynuować naukę na uczelni wyższej. W tym przypadku studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się egzaminem licencjackim. Natomiast studia magisterskie skierowane są do absolwentów studiów wyższych. Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć cztery semestry . Absolwenci, którzy otrzymają tytuł magistra będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej oraz zdobycie nowych perspektyw zawodowych.

Zarządzanie w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Studia w Lublinie kształcą specjalistów, którzy są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z kierunkiem zarządzanie. Jego absolwenci mogą liczyć na wiele ciekawych możliwości rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów będziesz przede wszystkim kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju instytucjach administracji publicznej, przedsiębiorstwach handlowych czy usługowych.

Idealnie odnajdziesz się, jako pracownik branży finansowej, między innymi bankowości czy agencji ubezpieczeniowych. Równie ciekawym rozwiązaniem jest wykonywanie pracy administracyjno-biurowej, w której będziesz odpowiedzialny za dokumentacje i sprawny przepływ informacji. Absolwenci często decydują się także na pracę w działach public relations czy agencjach reklamowych, a także w firmach konsultingowych i doradczych. Ponadto, możesz objąć stanowisko doradcy finansowego, analityka biznesowego, dyrektora sprzedaży lub specjalisty do spraw zarządzania rynkiem.

Interesującą alternatywę stanowi także praca w działach HR, gdzie do twoich obowiązków będzie należeć prowadzenie procesu rekrutacyjnego. Inne zawody to między innymi: specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw audytu, asystent zarządu, teamleader, specjalista do spraw raportowania, project manager czy doradca klienta. Absolwenci będą mieli także wiedzę i kompetencje potrzebne do założenia własnej działalności gospodarczej lub START-upu. Co więcej znajomość języka obcego oraz specjalistycznej terminologii branżowej otworzy Ci drzwi do kariery w środowisku międzynarodowym, zarówno w polskich oddziałach światowych firm i organizacji, jak i poza granicami kraju. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych, a w późniejszym etapie, nawet na doktoranckich. Tym samym zdobędziesz nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek zarządzanie w Lublinie?

W procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Kierunek zarządzanie nieprzerwanie od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród studentów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje z obszaru nauk ścisłych, prawniczych czy społecznych. Dlatego też, aby dostać się na wymarzone studia musisz spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw lub przyjmują kandydatów wg. kolejoności zgłoszeń. Dokładne informacje znajdziesz na stronach rekrutacyjnych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Uczelnie w Lublinie - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Lotnicza Akademia Wojskowa (Studia cywilne) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Lubelska (Wydział Zarządzania POLLUB) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) niestacjonarne studia II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek zarządzanie w Lublinie?

Studia zarządzanie i marketing od lat cieszą się dużą popularnością i są chętnie wybierane przez studentów, którzy chcą zdobyć gruntowne wykształcenie i zapewnić sobie stabilną przyszłość zawodową. Jednak, aby studia były dla ciebie przyjemnością i przynosiły Ci satysfakcję, powinieneś zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami, mianowicie:

 • Czy w kręgu twoich zainteresowań znajduje się tematyka związana z naukami społecznymi, humanistycznymi oraz ekonomią i marketingiem?
 • Czy masz duszę lidera i wiesz, że sprawdziłbyś się na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych?
 • Jesteś osobą zorganizowaną, skrupulatną i odpowiedzialną, a dodatkowo lubisz prace zespołową?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to studia na kierunku zarządzania w Lublinie będą dla Ciebie najlepszym możliwym wyborem. Wszyscy kandydaci na studia będą musieli spełnić pewne warunki, które jednocześnie zadecydują o wyniku rekrutacji na ten kierunek. Najważniejszą kwestią jest zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą historia, WOS lub geografia. Dużym atutem będą także punkty uzyskane za udział w konkursach i olimpiadach naukowych.

Po pozytywnym przejściu rejestracji i całego procesu rekrutacyjnego, konieczne będzie przestrzeganie harmonogramu dostarczenia wymaganych dokumentów, do których najczęściej należą: podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne oraz zdjęcia legitymacyjne. Jednak ostateczna lista może się nieznacznie różnić w zależności od wybranej przez ciebie uczelni. Dokładne informacje związane z rekrutacją i powiązanymi z tym kwestami, znajdziesz na oficjalnych stronach internatowych uczelni. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, szczegółowo się z nimi zapoznał.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

Kierunek zarządzanie w Lublinie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, a jego pozycja na liście najpopularniejszych studiów jest niezagrożona. Nic więc dziwnego, że ma wiele pozytywnych opinii.

Tak mówi o nim Joanna, studentka drugiego roku:

Już w czasach wczesnoszkolnych bardzo często byłam wybierana na lidera grupy i potrafiłam umiejętnie zarządzać organizacją pracy oraz sprawnie rozdzielać obowiązki, co często przynosiło pozytywny skutek. Z biegiem lat, ta pasja ewoluowała i stała się moim planem na życie. Dlatego też wybór studiów na kierunku zarządzanie był dla mnie oczywisty cieszę się, że dzięki tym studiom robię to co lubię i zwiększam swoje szanse na ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Kierunki zarządzanie i marketing w Lublinie

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (1)

Dawid odpowiedz

Studujję zarządzanie dziennie na WSPA i polecam każdemu, kto myśli na poważnie o studiach i pracy w zawodzie :)